Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Av allt att döma strider id-kontrollerna mot det EU-rättsliga Schengenregelverket."

Den svenska regeringen bör omgående se till att de olagliga bestämmelserna om id-kontroller upphävs, skriver Finn Madsen, partner i Advokatfirman Vinge KB, och Krister Thelin, f d statssekreterare i Justitiedepartementet, domare och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Under hösten 2015 införde Sverige så kallad inre gränskontroll mot Danmark. Den medför att polisen kontrollerar personer som kommer över Öresund till Helsingborg, Lernacken och Hyllie station. Inre gränskontroll omfattas av särskilda regler i det så kallade Schengenregelverket, vilket blanda annat innebär att kontroller endast får användas i undantagsfall, under begränsad tid och i vissa fall efter samråd med bland andra Europeiska kommissionen.
Sedan början på året är dessutom buss-, tåg- och färjeoperatörer som transporterar passagerare över Öresund från Danmark till Sverige, enligt ny svensk lagstiftning, skyldiga att kontrollera alla passagerares id-handlingar. Operatörerna har vad som kallas transportörsansvar. Kontrollerna sker på dansk sida. Transportbolagen får ingen ersättning från den svenska staten och riskerar betydande sanktionsavgifter vid slarv eller misstag.
OECD har utnämnt Öresundsregionen till det mest framstående exemplet på europeiskt gränsöverskridande samarbete. Den integrerade arbetsmarknaden är kärnan i samarbetet och underlättar för regionens arbetsgivare att hitta rätt kompetens. Id-kontrollerna försämrar och fördyrar transportörernas tjänster ochförsvårar kommunikationsmöjligheterna. Detta förändrar förutsättningen för integrationen av Öresundsregionen till skada för regionens invånare och näringsliv.
Den nya lagstiftningen infördes efter en brandkårsutryckning, förberedelserna var bristfälliga. Lagrådet, den myndighet som har i uppgift att granska viktiga lagförslag innan de behandlas av riksdagen, avstyrkte förslaget. Bland annat gavs inte Kommerskollegium möjlighet att yttra sig som remissinstans, trots att kollegiet ansvarar för en korrekt tillämpning av EU-rätten i Sverige.
Justitiekanslern, som också avstyrkte lagförslaget, framhöll i sitt remissvar att det kunde ifrågasättas att den nya lagstiftningen om id-kontroller var förenlig med de grundläggande fri- och rättigheterna i regeringsformen.
Id-kontrollernas förenlighet med överordnad svensk lagstiftning, EU-rätten och Sveriges internationella åtaganden har på grund av det ottillräckliga förberedelsearbetet inte prövats.
Det finns ett antal överordnade rättsregler som kan utgöra hinder för transportörsansvaret, men vi vill särskilt peka på att id-kontrollerna av allt att döma strider mot det EU-rättsliga Schengenregelverket vars syfte är att garantera den fria rörligheten inom Europeiska unionen. Enligt Schengenregelverket är det i vissa särskilda situationer tillåtet att återinföra tillfälliga gränskontroller vid en landgräns, men inte genom ett transportörsansvar som Sverige nu gjort.
Sveriges införande av transportörsansvar är inte det första försöket från ett land inom Schengen att skapa liknande kontroller. I Tjeckien tvingade tidigare en lag alla flygbolag som flög till Tjeckien från ett annat Schengenland att kontrollera alla passagerares resedokument på samma sätt som sker på flyg från länder utanför Schengen.
EU-kommissionen konstaterade att Tjeckiens agerande var ett otillåtet kringgående av Schengenregelverket. Kommissionen förtydligade samtidigt att slutsatsen gäller även i fall där det annars är tillåtet att tillfälligt återinföra gränskontroller, såsom Sverige nu har gjort. Kommissionen ansåg alltså att Tjeckiens transportörsansvar, som motsvarar det Sverige infört, var olagligt. Resultatet blev att Tjeckien upphävde den olagliga ordningen. Den svenska regeringen bör på samma sätt omgående se till att de olagliga bestämmelserna upphävs också för svensk del.
Finn Madsen
Krister Thelin

SKRIBENTER

Finn Madsen är partner i Advokatfirman Vinge KB.
Krister Thelin är f d statssekreterare i Justitiedepartementet, domare och ledamot av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.
Gå till toppen