Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Nu lär sig barnen mer på fritids

Fritids blev bättre på att undervisa. Och personal på skola och fritidshem samarbetar bättre.
Det blev resultatet när fritidspersonalen fick ansvar för att utveckla arbetet på hela skolan.


På torsdagseftermiddagar är det slöjd som gäller på Nyhamnsskolans fritids. I ett rum är barnen upptagna med att välja tyg, klippa till mönster, nåla och sy kulpåsar - passande till årstiden.
En våning ner, på de äldre barnens fritids, håller de på med klippdockor.
– Genus kommer alltid upp när man håller på med det, säger fritidsledare Stina Blad.
Det är så pedagogiken på fritidshemmet funkar: man utgår från det som ungarna har lust att göra, och fångar upp de diskussioner som kan knytas till det man håller på med. Ett spel Monopol kan till exempel bli till ett samtal om fängelser eller pengars värde. Bakning blir inte bara en kaka utan också en liten lektion i matematik.
– Vi har blivit mycket bättre på det, säger Stina Blad.
Hösten 2012 var Skolinspektionen på besök i Höganäs. Domen över fritidshemmen blev hård: tankarna kring vad man gjorde, och varför, och vart man ville nå, var väldigt luddiga. Hjälpen brast till barn i behov av särskilt stöd.
– Deras kritik kom rätt i tiden. Vi fick någon som ringade in våra utvecklingsområden, säger Petra Johnsson Jähnke, rektor.
Fram till alldeles nyligen jobbade hon på Nyhamnsskolan. Där valde de att göra fritidspersonalen till motorer i skolans utvecklingsarbete.
Elever, föräldrar, fritidspedagoger och rektor tog tillsammans fram den nya likabehandlingsplanen, som varje fritids ska ha. Efter att planen var färdig för fritids, fick fritidspersonalen bli handledare för lärarna när skolan skulle göra en egen plan.
– Det hänger ihop med målet att stärka fritidshemspersonalens roll. De hade tänkt först och de fick vara experter och stötta kollegor. Det blev verkligen en vinna vinna-situation, säger Petra Johnsson Jähnke.
En insats blev organiserad rastaktivitet varje dag för att motverka att barn känner sig utanför. Det är en pedagogisk tanke bakom varje rast, och det är fritidshemspersonalen står för den. Lärarna står för att ta hand om barnen.
Fritids har fått sina egna lokaler så de slipper avbryta och plocka undan allt varenda dag. Och fritidspersonalen, ihop med elevhälsan, har tagit fram en plan för hur skolan jobbar med elever i behov av särskilt stöd, både i och utanför klassrummet.
– Vi har mycket pedagogiska diskussioner som ingen hade innan. Och för första gången har vi haft specialpedagoger i våra lokaler som tittade på hur anpassade de var till elever med särskilda behov, säger Stina Blad.
I två års tid har rektorer och fritidshemspersonal samarbetat med forskare på Malmö högskola. Det har varit föreläsningar och workshops. En del fritidspersonal har utnämnts till processledare och har fått extra mycket. En viktig del har varit att personalen hela tiden har fått uppgifter att testa på jobbet mellan utbildningstillfällena, en annan del är täta möten mellan rektorer och processledare.
– Det har varit väldigt viktigt att det blir vår process, att vi utvecklar det tillsammans och följer upp det tillsammans. Om jag inte vet vad som händer i gruppen så kan jag inte äga processen, säger Petra Johnsson Jähnke.
De svagheter som Skolinspektionen hittade i Höganäs, är ganska symptomatiska för hur det ser ut på de flesta ställen i Sverige. Därför ändrar regeringen nu i läroplanen för att lyfta och förtydliga fritidshemmens uppdrag (se faktaruta).

Nya regler för fritids

Regeringen kommer snart att besluta om nya skrivningar i läroplanen vad gäller fritidshemmen.
Redan idag står att ett av fritidshemmens uppdrag är att komplettera undervisningen i skolans ämnen. Men i framtiden ska det skrivas ännu tydligare vad syftet med undervisningen är och vilka ämnesområden som fritidshemmen förväntas ha undervisning i: språk och kommunikation, skapande och estetiska uttrycksformer, natur och samhälle, samt lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.
Undervisning på fritidshem görs inte på samma sätt som i skolan. De nya formuleringarna ändrar inte på innehållet i fritidshemmens arbete.
– Det är ett sätt att stärka fritidshemmets roll. Det är en viktig verksamhet som har samma status som annan verksamhet i skolan, säger Helena Karis, undervisningsråd på Skolverket.
Skolverket har skrivit förslag till de ändrade formuleringarna.
Gå till toppen