Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

31 miljarder extra till migration

Regeringen skjuter till 31 miljarder kronor extra för migrationsutgifter i tilläggsbudgeten för 2016. Finansieringen sker delvis genom att biståndet minskar med drygt 4 miljarder.
Polisen och Säpo får mer pengar medan utbildningsanslagen minskas.

Utgiftsområdet migration får ett tillskott på 31 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Den största delen, 28,8 miljarder kronor, går till ersättningar och bostadskostnader som används för stöd till asylsökande samt till statsbidrag till kommuner och landsting.
Migrationsverket får 2,2 miljarder kronor extra till förvaltningskostnader, vilket motiveras med den stora ökningen av antalet asylsökande under hösten 2015.
På en presskonferens framhåller finansminister Magdalena Andersson (S) bland annat de ökade anslagen till Migrationsverket och satsningar för att asylsökande ska få bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden.
— Det är naturligtvis en utmaning, men det är också så att det finns en stor potential i en förbättrad etablering, säger hon.
Regeringen konstaterar i vårpropositionen att en stor del av utvecklingen för de offentliga finanserna framöver styrs av hur migrationen utvecklas. Om antalet asylsökande bedöms ligga på en hög nivå under en längre tid måste finanspolitiken anpassas till den nya utgiftsnivån, vilket skulle kräva minskade utgifter eller ökade inkomster framöver.
Det skulle innebära skattehöjningar eller besparingar. Men regeringen bedömer att en betydande del av utgifterna kopplade till migration och etablering de kommande åren är av tillfällig karaktär.
I vårpropositionen konstateras dock att Migrationsverkets bedömningar "är förknippade med betydande osäkerhet".
Dessutom skjuter regeringen till 20 miljoner kronor för återvändandearbetet, det vill säga utgifter för resor och liknande för personer som får avslag på sina asylansökningar och måste återvända till sina hemländer.
Polisen ges ökade resurser, närpolisen förstärks och arbetet mot hatbrott prioriteras, skriver regeringen. Säkerhetspolisen får utökade resurser för att stärka arbetet mot terrorism.
Totalt får utgiftsområdet rättsväsendet ett tillskott på 593 miljoner, varav 283 miljoner ges till Polismyndigheten, 10 miljoner till Säkerhetspolisen och 300 miljoner till utgifter för offentliga försvarare, målsägandebiträdande och rättshjälp i brottmål.
Anslaget för utbildning och universitetsforskning minskas med 907 miljoner kronor 2016. Det beror till största delen, 658 miljoner, på att satsningen för att öka antalet anställda i förskolan och på lågstadiet inte slagit så väl ut som regeringen hade hoppats.
Avsatta medel har inte använts i den utsträckning som regeringen räknade med, och kommer nu i stället att tillföras senare år. Därför bedöms utgifterna för att anställa fler förskollärare och lågstadielärare att öka med 329 miljoner kronor både 2017 och 2018.
Regeringen minskar även på årets anslag för att rusta upp skollokaler och skolgårdar med totalt 500 miljoner kronor. För att skolans huvudmän ska få bättre planeringsmöjligheter senareläggs anslagen till 2017 och 2018.
För att bidra till finansieringen av vårändringsbudgeten drar regeringen ner på 2016 års anslag för arbetsmarknadspolitiska program och insatser med 850 miljoner kronor.
Minskningen bedöms inte få någon väsentlig påverkan på verksamheten, skriver regeringen.
Magdalena Andersson lyfter också fram det aviserade tillskottet på tio miljarder kronor till kommunerna nästa år, som hon kallar för "en historisk satsning".
— Alla de som jobbar i vården, skolan och omsorgen ska få möjlighet att få nya arbetskamrater, säger finansministern.
— Med det här beskedet kommer man att kunna jobba med fasta anställningar snarare än visstidsanställningar.
Gå till toppen