Svedala

Nu ska kronhjortarna räddas

En viltbro ska byggas över E65:an för att minska antalet olyckor. Förra året skedde nästan en viltolycka om dagen i Svedala kommun.

Under 2015 skedde 298 viltolyckor i Svedala kommun. I de allra flesta fall är det rådjur eller vildsvin som kommer i vägen. Men även kronhjortar drabbas av trafiken.
Kronhjorten har en särskilt stor population i området kring Svedala. Det är en rödlistad art som nu ska få det enklare att röra sig lättare över landskapet.
I början av 1900-talet var djuren nästan utrotade, men idag finns i södra Skåne en livskraftig stam på mellan 2500 och 3000 kronhjortar.
E65 innebär en barriär i djurens rörelsemönster. Även om det redan finns tunnlar, är kronhjortar inte benägna att gå under saker och ting. Därför ska nu en viltbro byggas över vägen.
– De rör sig över stora områden och kan vandra flera mil, och det är viktigt att de tillåts göra sådana vandringar, säger Anders Jarnemo, viltforskare med särskilt fokus på kronhjortar.
Kronhjortar betar ute på fält under natten och gömmer sig i skogen på dagen. Men finns fältet på andra sidan av en väg kan det innebära att de flyttar sig över vägen två gånger om dygnet.
– Ofta är det i gryning och skymning som de rör på sig, och det sammanfaller ofta med pendlingstrafiken. Men kronhjortar är faktiskt ganska bra på att undvika att bli påkörda eftersom de är så skygga. Då har älgar och vildsvin sämre trafikvett, säger Anders Jarnemo.
En viltstråksanalys har visat den bästa platsen för en viltbro. Bron kommer även koppla samman Lemmeströtorps och Frisbjärs naturreservat.
Trots att bron främst är anpassad för kronhjortar kommer även andra djur kunna använda den. På sikt hoppas man på ett beträdandeförbud för människor.
– Vi vill öka genomsläppet för djur generellt, även om vi fokuserar på kronhjortar. Vi vet att broar brukar ha en god effekt på att minska antalet viltolyckor, säger Jenny Åkerholm, projektledare på Trafikverket.
– Vi ser oss om i Skåne efter fler viltåtgärder. Det kan handla om värme- och rörelsekameror som signalerar när det finns vilt på och vid vägen. Kameror fungerar dock bäst på mindre vägar, broar på större, säger Jenny Åkerholm
Bron beräknas vara klar under 2018. Arbetet påbörjas nästa år.
Gå till toppen