Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vill byta ut ordet våldtäkt i lagen

Skrota begreppet våldtäkt. Det kommer regeringens utredare Mari Heidenborg att föreslå i höst.
— Våldtäkt är ett begrepp som är missvisande eftersom det är ett fåtal fall där det faktiskt är frågan om fysiskt våld, säger hon.

När 2014 års sexualbrottskommitté presenterar sina förslag för regeringen i oktober kommer man bland annat att föreslå att ordet "våldtäkt" byts ut mot "sexuellt övergrepp".Bild: Henrik Montgomery/TT
Begreppet våldtäkt har breddats så mycket att många inte längre vet vad som avses. Ibland tror exempelvis unga att de inte blivit våldtagna eftersom det inte förekommit våld, enligt utredaren Mari Heidenborg, lagman vid Solna tingsrätt.
När den färdiga utredningen lämnas över till regeringen i oktober kommer därför ett av förslagen vara att "våldtäkt" ersätts med "sexuellt övergrepp" i lagtexten.
Justitieminister Morgan Johansson (S) har fått förhandsinformation av Heidenborg om kommande förslag. Han vill inte föregripa utredningens slutliga förslag eller regeringens behandling, men säger ändå:
— Det ser bra ut, vi bör ha en lagstiftning som stärker den sexuella integriteten och som medverkar till att människor känner sig trygga. Så har det inte varit tidigare.
Det kan bli mer tydligt vad människor har att förhålla sig till, tror han.
Tidigt under utredningen var Mari Heidenborg öppen med att ett så kallat oaktsamhetsrekvisit och en skrivning om samtycke skulle höra till de framtida förslagen.
När våldtäktsdebatten var som mest upprörd 2013—2014 — efter flera uppmärksammade friande våldtäktsdomar — ansåg många att lösningen för att få fler fällande domar var just en "samtyckeslag". Men flera tunga röster — exempelvis samtyckesförespråkaren Christian Diesen, professor emeritus i juridik — påpekade att bevissvårigheterna kommer att kvarstå med en samtyckeslag.
Mari Heidenborg resonerar på samma sätt.
— Det finns bland vissa en övertro på att en lag som bygger på samtycke eller frivillighet ska leda till flera fällande domar. Vår bedömning är att det inte kommer att göra det eftersom vi ju inte ändrar någonting ifråga om beviskrav eller bevisbörda, säger hon till TT.
De bevissvårigheter som finns i våldtäktsmål i dag, där ord många gånger står mot ord, kommer att bestå.
— En förändring handlar mer om att få en lagstiftning som är i takt med tiden och som talar om vad som är ett straffbart, ett icke accepterat beteende, när det gäller sexuell samvaro, säger Mari Heidenborg.
Förslagen kommer att kretsa kring att "sexuell samvaro måste bygga på frivillighet och ömsesidighet och en varsamhet eller aktsamhet i umgänget".
I dag är våldtäkt ett uppsåtsbrott — gärningsmannen måste ha haft insikt i att ett brott begåtts.
— Med ett oaktsamhetsrekvisit krävs inte insikt utan snarare att man inte tillräckligt har förvissat sig om och tagit reda på om det verkligen är frivilligt.
Oaktsamhetsrekvisitet skulle gälla vissa allvarliga fall av sexuella övergrepp.
Gå till toppen