Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ledare: Vanligt vatten. Livsviktigt och skyddsvärt.

Detta är tidningens huvudledare. Sydsvenskans hållning är oberoende liberal.
Det hämtas från exempelvis Vombsjön och Bolmen och via kommunala vattenverk når det de skånska hushållens kranar. Rent dricksvatten betraktas i Sverige som en självklarhet, men kommer inte att fortsätta att vara det om inte mer görs idag för att skydda vattenförsörjningen i framtiden.
Kranvatten.
I ett internationellt perspektiv är rent och lättillgängligt dricksvatten – vanligt vatten – i själva verket en lyx.
Tillgång till rent vatten är avgörande för ett samhälles ekonomiska och sociala utveckling, det är en säkerhetsfråga för stater och inte sällan en orsak till konflikter.
De små barnen drabbas hårdast av förorenat vatten. Unicef beräknar att det varje år dör omkring en halv miljon barn under fem till följd av diarrésjukdomar orsakade av brist på rent vatten och bristande hygien. Ökande problem med torka och ökenbildning till följd av klimatförändringar, föroreningar och krig hotar och försvårar vattenbristen i bland annat Mellanöstern och Nordafrika.
Men även här i Sverige är klimatförändringar en källa till oro för vattenförsörjningen och effekterna märks redan. Det är alltså en livsviktig utredning som Gunnar Holmberg, landshövding i Västernorrland, på onsdagen överlämnade till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S). Själv kallade Gunnar Holmberg En trygg dricksvattenförsörjning (SOU 2016:32)för det utredningsuppdrag som legat honom närmast om hjärtat.
"Det är vårt viktigaste livsmedel. Utan vatten, inget liv", konstaterade Sven-Erik Bucht.
Det svenska klimatet blir blötare och varmare med fler störtregn och fler extrema väderförhållanden. Klimatförändringarna innebär ökade risker för att mikroorganismer växer till sig och för att kemiska föroreningar når grundvattnet. Men också ökade risker för vattenbrist i främst sydöstra Sverige, vilket redan är märkbart på Öland och Gotland.
Traditionellt har varje liten kommun skött vattenförsörjningen på egen hand. Men samtidigt som trycket ökar på storstäderna får glesbygdens små kommuner svårare att klara uppdraget till en rimlig kostnad. Vilket ofta leder till att kommuner skjuter underhållsarbetet på anläggningar och ledningsnät framför sig.
Holmberg efterlyser mer samarbete kring dricksvattnet – mellan kommunerna och mellan kommunerna och staten. Det statliga engagemanget behöver öka och såväl stat som kommuner måste satsa mer för att säkra vattenförsörjningen – utredningen uppskattar kostnaderna till 50–100 miljoner kronor per år. Vidare måste vattentäkterna skyddas bättre, enligt utredningen har 30 procent av de vattentäkter från vilka dricksvattnet hämtas fortfarande ett bristfälligt skydd.
Terror- och krigshot går inte att bortse från. Risken finns att en attackerande part förgiftar dricksvattnet.
Det krävs alltså en del skydd, men det är hanterbart och ett ganska billigt pris för att säkra även kommande generationers tillgång till rent dricksvatten.
Sverige har ett ovanligt gott utgångsläge.
Det största hotet är klimatförändringarna. Insatser för att minska effekterna av de ökande temperaturerna är viktiga, men avgörande är ändå globala åtgärder. Många andades ut när klimatavtalet undertecknades i Paris i slutet av förra året. Men ska temperaturökningen kunna hållas under två grader måste världens länder både uppfylla och successivt skärpa sina åtaganden.
Gå till toppen