Malmö

Turkisk protest stoppade exposé

Efter protester från Turkiska kvinnoförbundet försvann sex känsliga planscher från en utställning i Malmö. Assyriska kvinnoförbundet förbjöds att visa bilder från 1915 års folkmord i Turkiet.

Så här såg den assyriska delen av kvinnoutställningen ut i Stockholm och Göteborg. I Malmö stoppades bilderna till följd av turkiska protester.
I höstas arrangerade sex olika kvinnoförbund en gemensam utställning om kvinnor i krig. I november visades "Kriget och den glömda kvinnan" på ABF-huset i Stockholm. I februari flyttade utställningen vidare till Emigranternas hus i Göteborg.
Men när samma utställning öppnade i Studiefrämjandets lokaler i Malmö den 18 mars fanns Assyriska kvinnoförbundet inte längre med.
Skälet var att Turkiska kvinnoförbundet upptäckt att utställningen innehöll sex planscher med information i text och bilder om folkmordet 1915 på assyrier i Turkiet. Via Turkiska kvinnoförbundet krävde de att bilderna inte skulle visas i Malmö.
– Vi ställdes två veckor före utställningen inför ett ultimatum: antingen skulle vi ställa ut med något helt annat. Eller så skulle vi bli uteslutna ur SIOS, säger Nursel Awrohum, ordförande för Assyriska kvinnoförbundet.
Förkortningen SIOS står för Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, en organisation där assyrier, turkar, polacker, eritreaner och 17 andra etniska grupper samarbetar via sina riksförbund.
Nursel Awrohum fick veta att Turkiska kvinnoförbundet ville att hon skulle ändra temat på den assyriska delen av utställningen – trots att turkarna inte hörde till de åtta organisationer som skulle delta i Malmöutställningen.
De tyckte att det var helt i sin ordning att en assyrisk kvinna höll föredrag om hur folkmordet påverkat kvinnor, men de ansåg att bilderna från folkmordet var politiska bilder som inte hörde hemma i en opolitisk organisation.
Sedan turkarna hotat med att Turkiska kvinnoförbundet skulle lämna SIOS:s kvinnokommitté gav styrelsen för organisationen efter för de turkiska kraven.
– Vi föreslog att Assyriska kvinnoförbundet skulle ändra inriktning på sin utställning, bekräftar Maria Jolanta Olsson, ordförande för SIOS.
– Vi ville med utställningen visa den inneboende styrkan hos kvinnor att i krig kämpa för sin familj. Alla ställde upp på det temat, men de assyriska kvinnorna föredrog att visa morden på kristna i Turkiet, säger hon.
Maria Jolanta Olsson beklagar att den assyriska delen av utställningen försvann i Malmö. Hon bekräftar att ändringarna gjordes efter turkiska protester, men säger att diskussionen enbart hade med organisationens stadgar att göra.
– Vi vill inte sprida konflikter i vår organisation. I våra stadgar heter det att vi inte ska blanda oss i partipolitik och nationell politik. Utifrån den bestämmelsen försökte vi lösa den här frågan så smärtfritt som möjligt, säger Maria Jolanta Olsson.
Nursel Awrohum avfärdar den förklaringen som struntprat:
– Den här konflikten har inte med våra stadgar att göra. Hela utställningen handlade ju om politik. Det hela handlar om att man gav efter för turkisk utpressning.
 
I en tidigare version av den här artikeln stod det att Turkiska riksförbundet hade kopplingar till händelsen, vilket enligt Günaydin Kavatas, ordförande i Malmös turkiska kulturförening, är fel.
Gå till toppen