Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Tidig sexdebut kan vara tecken på utsatthet

När en tolv- eller trettonåring börjar ha sex är det en signal till vuxenvärlden att vara vaksam. Står allting rätt till? Mår barnet bra? Våld, övergrepp och riskbeteenden är vanligare bland dem som debuterat tidigt, visar ny forskning.

Tidig sexdebut kan vara tecken på utsatthet

Vänta tills du är mogen, kan ta ansvar, vet vad du själv vill och kan överblicka konsekvenserna.
Att skjuta så länge som möjligt på sexdebuten är inget skydd mot problem och ohälsa. Forskning visar att romantiska relationer under tonåren skyddar mot oro och ångest.Bild: Karin Malmhav / SvD / TT
De råden får ofta tonåringar från föräldrar och andra vuxna när det gäller sexdebuten. Oron för negativa följder är stor.
Som oplanerade graviditeter, sjukdomar eller risk för utnyttjande.
Men är det egentligen någon fara med att ha sex tidigt om det är frivilligt?
– Nej, det behöver inte vara en risk i sig, säger forskaren och läkaren Åsa Kastbom, som i sin avhandling vid Linköpings universitet studerat hur tonåringar har det beroende på hur tidig sexdebuten varit.
– Sexet behöver inte vara farligt eller dumt, men det kan vara sammankopplat med olika riskbeteenden, som våld, alkohol- och droganvändning eller andra antisociala handlingar. De som har sex tidigt kan också ha varit utsatta för sexuella övergrepp eller barnmisshandel.
Om man får kontakt med tjejer som vill ha p-piller vid tretton eller killar som är rädda för könsjukdomar är det en chans att få en ingång till de här barnen, som annars är svåra att få fatt i.
Det här är viktig kunskap för vårdpersonal som möter barn och unga, menar Åsa Kastbom. Tidig sexdebut kan vara en indikation på utsatthet.
– Om man får kontakt med tjejer som vill ha p-piller vid tretton eller killar som är rädda för könsjukdomar är det en chans att få en ingång till de här barnen, som annars är svåra att få fatt i.
Läs också "Vi frågar aldrig hur gammal någon varit vid sexdebuten."
Här spelar ungdomsmottagningar en viktig roll. Personalen är duktig på att prata om svåra saker, säger Åsa Kastbom.
– Men de ska inte bara avsätta en kvart för att snabbt skriva ut ett recept, utan ha minst fyrtio minuter för att hinna sitta ner och prata med barnen om hur livet är, när de hade sex första gången, vad de tycker om samlivet och fråga om de blivit tvingade till något.
Åsa Kastbom, doktor i pediatrik och läkare inom psykiatrin vid universitetssjukhuset i Linköping.Bild: Oskar Lürén, AR2 Reklambyrå.
I studien deltog 3400 gymnasieungdomar i artonårsåldern. Runt tre av fyra hade debuterat sexuellt när de var i snitt drygt femton år. Tjejerna var aningen yngre än killarna vid debuten.
Drygt sju procent hade haft sex första gången innan de fyllde fjorton, vilket räknades som tidigt. Eleverna i den här gruppen hade haft fler sexpartners och större erfarenhet av analsex än sina jämnåriga. De rökte och använde alkohol och andra droger i större utsträckning. Och långt fler hade använt våld, ljugit, stulit saker eller sovit borta utan sina föräldrars vetskap.
Både flickor och pojkar som debuterat tidigt hade sålt sex i högre grad än andra unga. En betydligt större andel flickor hade varit med om sexuella övergrepp och fler av pojkarna hade utsatts för fysisk misshandel. Pojkarna hade också mått klart sämre psykiskt och hade lägre självkänsla.
Det är inte frånvaron av sex som gör att de mår bättre, utan det kan helt enkelt vara så att det här är en mer stillsam grupp som inte är lika kicksökande och utagerande.
Homo- eller bisexuella ungdomar levde särskilt riskfyllt, var mer utsatta och mådde sämre än de som identifierade sig som heterosexuella.
Åsa Kastbom blev förvånad över att så många som ungefär en fjärdedel av artonåringarna ännu inte haft sex. Gruppen levde i stabilare familjeförhållanden och hade oftare föräldrar födda utanför Europa. De var skötsammare, tittade mer sällan på pornografi och rökte och drack mindre. Fler hade låg sexuell lust eller kände osäkerhet på sin sexuella identitet.
– Det är inte frånvaron av sex som gör att de mår bättre, utan det kan helt enkelt vara så att det här är en mer stillsam grupp som inte är lika kicksökande och utagerande. De har bättre relationer till sina föräldrar, känner sig trygga och söker inte bekräftelse genom sex.
Men för en del kan det vara problematiskt, tror hon. En del kanske vill ha sex, men har ingen partner eller är rädda att blir avvisade. Särskilt flickor med invandrarbakgrund kan också vara starkt kontrollerade av sina familjer.
När jag möter unga i mitt jobb märker jag hur de influerats från pornografin. Den blir manuskriptet på hur sex ska vara. Det som är trendigt i porren blir trendigt också i verkliga livet.
Pornografin är bara ett klick bort i både flick- och pojkrummen, visar studien. En förkrossande majoritet av alla som debuterat sexuellt har tittat på porr.
Åsa Kastbom uppmanar vuxna både i hemmen och i skolan att prata med barnen om vad de ser. Det kan vara både skrämmande och ge en mycket snedvriden bild av sex.
– När jag möter unga i mitt jobb märker jag hur de influerats från pornografin. Den blir manuskriptet på hur sex ska vara. Det som är trendigt i porren blir trendigt också i verkliga livet. Många killar och tjejer gillar inte analsex till exempel, men har lärt sig att det ingår. Killar undrar ibland hur bra de är i sängen eftersom tjejerna inte stönar som på film.
Här kan en senare debut ha en positiv inverkan, menar hon.
– Är man lite äldre lär man sig att titta mer kritiskt på allt, man förstår vad som är fejk och klippt.
En förkrossande majoritet av alla artonåringar som debuterat sexuellt har tittat på porr. De som ännu inte haft sex har en betydligt lägre konsumtion.Bild: Julia Lindemalm
Föräldrar måste diskutera sex på ett öppet och respektfullt sätt med sina barn även om det kan kännas motigt, menar Åsa Kastbom.
– Man måste våga vara en vettig vuxen, säger hon. Det fungerar inte att ta bara en dag i barnens liv för att prata om blommor och bin, utan man måste vara med hela tiden där de är och våga ställa frågor, lägga sig i lagom mycket, lyssna till jargongen och se vilka kompisar de har.
Kan de råda om en lämplig ålder för sexdebuten?
– Det är svårt. Att en klok och mogen femtonåring har sex med en jämnårig behöver inte vara fel. Men om barnet är väldigt omoget, har många olika relationer eller ålderskillnaden är tio år ska man kanske fundera lite. Precis som när det gäller andra regler i familjen, som hur länge man får vara ute och vilka filmer man får se, måste man prata om detta och kanske gå halva vägen var ibland.
När man jobbar med suicidbedömningar bland unga får man ofta höra att de tänker på självmord men aldrig skulle aldrig göra det för sin pojk- eller flickväns skull.
Att skjuta så länge som möjligt på debuten är inget skydd mot problem och ohälsa, poängterar hon. Annan forskning visar att romantiska relationer under tonåren skyddar mot oro och ångest.
– De är viktiga för att man ska känna att man är någon och bli bekräftad när man inte längre har fysisk närhet med sina föräldrar. När man jobbar med suicidbedömningar bland unga får man ofta höra att de tänker på självmord men aldrig skulle aldrig göra det för sin pojk- eller flickväns skull. För att det finns någon som bryr sig om en.
Vad är ditt råd till barn och unga?
– De ska ställa sig frågorna: Vad vill jag? Vad tycker jag om? Vad är bra för mig? Man ska inte göra något bara för att någon annan säger det. Och man får säga stopp när som helst. Många ungdomar tror att de måste slutföra bara för att något har inletts, men det måste de inte. Magkänslan ska vara positiv.
Följ Inpå livet även på Facebook och Instagram.
Gå till toppen