Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Ny flyktingström går från Sverige till Irak

 Just nu är det fler irakier som återtar sin asylansökan i Sverige än som lämnar in en ny.

Sedan årsskiftet har Migrationsverket sett en stadig nedgång i antalet asylsökande som kommer hit.
Samtidigt begär allt fler asylsökande att få återta sin ansökan för att de ska resa tillbaka till sitt hemland.
– Det är inte som tidigare. Det har blivit mycket svårare att få uppehållstillstånd i Sverige. Och många av de irakier som återvänder från Sverige har kanske känt att de saknar sitt hemland, säger Intidar Hadi på Irakiska kulturföreningen i Malmö.
Bland dem som inser att de har små chanser att få en fristad i Sverige dominerar två nationaliteter: medborgare från Irak och Afghanistan.
Under de senaste fyra månaderna har 1 366 irakier återtagit sin asylansökan medan 1 243 nyanlända irakier lämnat in nya ansökningar.
– Vi får signaler om att asylsökande tröttnar på långa handläggningstider, på att det inte blivit som de förväntat sig i Sverige och på att många ser en liten chans att få uppehållstillstånd, säger Kristina Rännar, expert på återvändande på Migrationsverket.
Att flyktingströmmen från Irak vänts till en asylström i motsatt riktning beror dessutom på att chansen till familjeåterföreningar blivit mindre.
Enligt Migrationsverkets egna siffror har bara 262 av de 4 109 asylansökningar som hittills i år behandlats från irakier beviljats.
Genomsnittlig handläggningstid för ärendena är 180 dagar – en tid som successivt kan bli längre.
Också bland afghaner, som enligt Migrationsverkets statistik har en 18-procentig chans att få stanna i Sverige, har det blivit vanligare att avbryta asylprocessen.Hittills i år har knappt 500 afghaner återtagit sin asylansökan.
– Det har blivit ett väsentligt kargare klimat här i Sverige. Det leder till en ny typ av beslut, säger Kristina Rännar.
Både irakier och afghaner hör till de nationaliteter som har rätt att ta del av återetableringsstöd från Migrationsverket i samband med hemresan.
Återvändare kan förutom ersättning för sin flygbiljett få 30 000 kronor per vuxen, 20 000 kronor per barn och högst 75 000 kronor per familj i återetableringsstöd.
Dessa pengar får man på plats i sitt hemland.

De har sökt asyl – och återkallat sin ansökan

Antal asylansökningar – antal återtagna ansökningar sedan årsskiftet.
Irak: 1243 – 1366.
Syrien: 2554 – 207.
Afghanistan: 1417– 474.
Somalia: 647 – 7.
Statslösa: 536 – 22.
Iran: 478 – 315.
Eritrea: 448 – 5.
Georgien: 268 – 11.
Albanien: 233 – 86.
Ukraina: 214 – 44.
Källa: Migrationsverket.
Gå till toppen