Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Malmös nya plan: 80 000 bostäder fram till 2040

Malmö ska planera för 80 000 nya bostäder fram till 2040. Det beslöt kommunstyrelsen i onsdags. I en ny översiktsplan ska bostadsbyggandet öka med 60 procent jämfört med nuvarande plan.

Malmö växer snabbt och bostadsbyggandet har svårt att hänga med. Visserligen var de tvåtusen lägenheter som var under produktion vid senaste årsskiftet fler än på tio år. Men i Statistiska centralbyråns statistik över nybyggen 2015, som publicerades på onsdagen, går Malmö mot strömmen. Medan de färdigställda lägenheterna i nybyggda hus blev 23 procent fler i Sverige minskade de med 27 procent i Malmö, till 1 197 lägenheter.
Även om bostäder i ombyggda hus inte finns med i SCB:s statistik (MKB producerade exempelvis 220 lägenheter genom ombyggnad) går bostadsbyggandet i Malmö för långsamt, enligt stadens politiker.
– Vi behöver öka bostadsbyggandet för att möta den väntade befolkningsökningen, sa kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) inför onsdagens sammanträde.
Nu ger kommunstyrelsen stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Malmö. I den plan som gäller sägs att kommunen ska skapa förutsättningar för 50 000 nya bostäder fram till 2040. Den siffran ska höjas till 80 000 bostäder, vilket möjliggör en befolkningsökning på dubbelt så många nya Malmöbor.
De grundläggande principerna ska gälla även i fortsättningen: Malmö ska i huvudsak växa ”inåt”, det vill säga genom förtätning av bebyggelsen och genom omvandling av tidigare industri- och hamnområden till bostadsområden.
Fler bostäder, skolor och förskolor ska byggas på kortare tid utan att ge avkall på kvaliten, lyder kommunstyrelsens uppdrag.
– Vi har en tydlig riktning i arbetet med att bygga Malmö till en hel och levande stad genom att fokusera på närhet, täthet, grönska och blandning. Vi ökar tempot och vrider upp förväntningarna på innovativa lösningar, kommenterar Karolina Skog (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad.

Nya lägenheter

I Sverige färdigställdes 25 565 lägenheter i nybyggda flerbostadshus under 2015, en ökning med 23 procent från året före.
Motsvarande siffra i Malmö var 1 197 lägenheter, ett minus på 27 procent.
Det var det privata bostadsbyggandet i Malmö som minskade. Kommunala MKB nästan fördubblade sin produktion av lägenheter 2015. (Källa: SCB)
Under 2015 färdigställde MKB 505 lägenheter (varav 220 genom ombyggnad). Kommunens rödgröna majoritet vill öka detta till 750 lägenheter.
Gå till toppen