Huvudledare

Ledare: Respekt för lärarens arbete och studiero. Det är A, B och C för en bättre skola.

Med fokus på läraren.Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
En månad kvar till sommarlovet och fortfarande mycket kvar att göra för elever och lärare. Kurser ska klaras av och betyg ska sättas.
För många elever är terminsavslutningen början på något nytt, kanske steget från grundskolan till gymnasieskolan. Men allt fler har inte betyg som räcker till. Förra året var andelen utan gymnasiebehörighet 14,4 procent. Många av dessa elever hade behövt mer undervisningstid, mer tid med sina lärare.
Inför höstterminen kommer kommunerna återigen att konkurrera hårt om legitimerade lärare; de räcker inte till. Lärare som upplever sin arbetsvardag som omöjlig går i ökad utsträckning ut ur klassrummet för gott. Det finns numera andra alternativ för en välutbildad yrkesgrupp.
I DN skrev häromdagen en gymnasielärare i svenska och psykologi om varför hon efter femton år väljer att byta yrke. Enligt läraren, Elsa Eriksson, handlar det i första hand om den psykosociala arbetsmiljön och om risken för ohälsa. Hon menar att debatten om lärarkrisen ofta stannar vid "materiella" faktorer som lön och karriärmöjligheter och handlar för lite om den känsla av "otrygghet som skapas av stora och stökiga grupper som inte uppför sig och där lärarens mandat är oklart".
Det är en otrygghet som i allra högsta grad även drabbar eleverna. Tid som kunde ha använts för undervisning måste läggas på att hålla ordning. Det är svårt att lära sig i en stökig miljö och svårast är det för redan svaga elever.
Stöket i skolan stjäl dyrbar undervisningstid och är ett arbetsmiljöproblem för både lärare ochelever. Ändå finns det bara indirekt med i de fem punkter för att stärka läraryrket som regeringen gemensamt med bland andra lärarfacken och Sveriges kommuner och landsting presenterar på DN Debatt (10/5). De fem punkterna är ett resultat av de överläggningar mellan parterna – en nationell samling för läraryrket – som regeringen tog initiativ till för drygt ett år sedan.
Det handlar om att utveckla karriärtjänsterna samt att utöka kravet på lärarlegitimation till att omfatta fler lärarkategorier. Vidare ska skolledare ges bättre förutsättningar att leda det pedagogiska arbetet samt att förbättra introduktionen för nya lärare.
Den viktigaste punkten har fått rubriken "Tid ska frigöras så att lärare kan vara lärare". Genom färre nationella prov, digital rättning av proven och anställning av exempelvis lärarassistenter ska den administrativa bördan på lärarnas minskas. Regeringen ska nu tillsätta en utredare för att arbeta vidare med de fem förbättringspunkterna.
Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) är en av dem som undertecknat debattartikeln. Han har gång på gång fått äta upp sitt uttalande under valrörelsen om att skolproblemen skulle lösas på 100 dagar. Så låter det inte längre, i debattartikeln konstateras:
"Det finns inga snabba lösningar som ensamma löser lärarbristen och vänder utvecklingen i skolan."
För ungefär ett år sedan kom OECD:s rapport med rekommendationer till den svenska skolan om att bland annat stärka läraryrkets status, fokusera på bättre ordning och på att stödja svaga elever på utsatta skolor.
Det är bra att regeringen lyssnar på professionen och involverar kommunerna – som ju är arbetsgivare och skolhuvudmän – i förändringsarbetet. Regeringen borde lyssna ännu bredare, även på oppositionens många skolförslag: exempelvis på Liberalerna som nyligen föreslog en ordningskommission, på förslag om tioårig grundskola, förlängd skolplikt för nyanlända, fler förstelärare på utsatta skolor.
Skolan står inför flera stora utmaningar. Kunskapsresultaten fortsätter att falla. Samtidigt ska många nyanlända barn och unga tas emot på kort tid. De – och alla andra elever – behöver lärare och de behöver studiero. Regeringen har räknat med ett rekryteringsbehov på 90 000 lärare de närmaste fem åren. Många, många fler än idag måste vilja bli lärare och sedan vilja stanna i yrket.
Det gick inte på 100 dagar, det tar längre tid än så. Men utbildningsminister Gustav Fridolin får gärna skruva upp tempot nu.
Gå till toppen