Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fler unga hemlösa män i Lund

76 vuxna och 25 barn är hemlösa i Lund visar den senaste kartläggningen. En majoritet av barnen bor på vandrarhem eller hotell tillsammans med en eller båda av sina föräldrar.

1 april gjorde Lunds kommun sin årliga vårmätning av antalet hemlösa (omfattar inte bostadslösa EU-migranter). Resultat: 49 män, 27 kvinnor och 25 barn saknar egen bostad.
– Det ser ut ungefär som det har varit, det ligger rätt så konstant. Vi har ett inflöde av folk som får lägenheter, men vi får också nya som är bostadslösa. Det är några färre barn och hemlösa vuxna, det ser positivt ut, säger Inger Fröman, tillförordnad socialdirektör.
Hur situationen förändrats över tid beror på hur man räknar. Vårmätningarna är jämförbara från år till år. Den 1 oktober varje höst tas också siffror från ideella organisationer in. Då kan individer som valt att inte ha kontakt med socialförvaltningen räknas med.
Hemlöshet är vanligast i gruppen män mellan 21 och 30 år, där 29 idag saknar bostad. Den gruppen är den enda som ökat jämfört med de båda senaste mätningarna. Sju fler än för ett år sedan saknar ett hem.
Så här säger Inger Fröman om de unga männens situation:
– Där är dels missbruksproblem och en ökad psykisk ohälsa, dels svårigheter att komma in på bostadsmarknaden.
De 27 kvinnorna som idag är hemlösa är ofta placerade på hotell och vandrarhem. En dryg tredjedel av dem har till synes inga andra problem än en svår bostadsmarknad.
Förutom på hotell och vandrarhem bodde Lunds hemlösa så här den 1 april:
Nio män fanns på akutboende, fyra kvinnor och två barn på kvinnojour eller i socialförvaltningens jourlägenhet, fyra män och en kvinna saknade bostad inför utskrivning från institution, HVB, kriminalvård eller sjukvård. 18 män och tre kvinnor flyttade runt mellan olika kortvariga boendelösningar – en grupp som riskerar att öka.
Två barn bodde på mätdagen med sina föräldrar hos släktingar eller vänner. Totalt är nio barn färre hemlösa jämfört med mätningen i oktober. Tittar man ett år bakåt i tiden saknar två fler fast bostad.
– Det är aldrig bra att barn finns i den här situationen. Vårt mål är att undvika vräkning. När det sedan behövs tillfälliga lösningar så försöker vi tänka på barnen så gott vi kan, säger Inger Fröman.
Inger Fröman, t f socialchef.
Gå till toppen