Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Digitalt & teknik

Mobilen inte så farlig som vi tror

Inget tyder på att mobilens radiovågor gör oss sjuka. Femton års intensivt mobilpratande har inte satt några spår i cancerstatistiken. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i en ny rapport.

Bild: ANDERS WIKLUND / TT
Kan man få hjärntumör av att prata i mobiltelefon? Frågan har oroat svenska mobilanvändare sedan 2002, när SVT:s ”Uppdrag granskning” larmade om hälsorisker och anklagade ansvariga myndigheter för att inte bry sig.
Nej, svarar Strålsäkerhetsmyndigheten idag, efter att ha granskat många års forskning om hur vi påverkas av de "radiofrekventa fält" som omger våra mobiler när vi använder dem:
"Sammantaget finns det inga eller få indikationer på någon risk för upp till femton års användning av mobiltelefon."
Femton år är så länge vi har använt mobiler i större omfattning. Risken för längre tids användning får framtida studier bedöma.
Det syns ingen förändring i cancerstatistiken. I laboratoriestudier har cancerceller inte påverkats. Djurstudier har (med mycket få undantag) inte visat någon påverkan vad gäller tumörer. Larmet om leukemi hos barn för tretton år sedan har inte kunnat beläggas trots fyra stora kontrollstudier.
Ändå är sex av tio svenskar säkra på att det finns hälsorisker med att prata i mobiltelefon.
Varför tror vi att mobilen är farlig? På den frågan finns det flera svar:

1. En del känner sig faktiskt påverkade av mobilen

En del människor känner sig tydligt påverkade av radiofrekventa fält. Länge har forskare med olika former av blindtester försökt ta reda på vad detta beror på. Slutsats: De akuta effekterna (främst huvudvärk och yrsel) uppkommer i första hand hos personer som tror att de är exponerade för strålning. Detta kallas för noceboeffekt (jämför placeboeffekt).

2. Studier har visat samband

Skeptiker hänvisar till studier som påstås visa ett samband mellan mobiltelefonerande och cancer. Men dessa studier håller ofta så dålig vetenskaplig kvalitet att de inte kan utvärderas, anser Strålskyddsmyndigheten. De flesta ger exempelvis ingen information om stråldosen som använts vid försöken. I andra studier saknas en jämförelsegrupp med oexponerade individer.

3. Radiovågor kan påverka hjärnan

Studier har funnit att så kallade radiofrekventa fält i vissa fall kan påverka hjärnans aktivitet, särskilt under sömnen. Men resultaten spretar och inget tyder på att förändringarna kan ge några skadliga effekter, skriver Strålskyddsmyndigheten.

4. En högljudd lobby hävdar att mobiler är farliga

Nästan nio av tio svenskar tror att vetenskap är den bästa metoden att få kunskap om verkligheten, men de röster som ifrågasätter den etablerade forskningen är starka. Lobbygruppen Strålskyddsstiftelsen spred länge alarmerande uppgifter om hälsoriskerna med mobilanvändning och utsågs av Föreningen Vetenskap och Folkbildning 2013 till Årets förvillare "för sin skrämselpropaganda och vinklade rapportering".

5. Det är alltid lättare att skrämma än att lugna

Att reagera på varningsrop är en del av vår självbevarelsedrift. En hänvisning till den "osänkbara" olycksbåten Titanic är ett osvikligt medel för den som vill underminera vår tro på experternas tillförsikt.

6. Samband är inte det samma som orsak

En undersökning konstaterade ett samband mellan flitigt mobilpratande och cancer på hörselnerven. Men det var inte telefonen som orsakade cancern. Däremot märker mobilanvändaren lättare den hörselnedsättning som en tumör på hörselnerven orsakar. "Mobilanvändare upptäcker cancer lättare", borde rubriken ha varit.

7. Icke-samband är svåra att bevisa

Det är i det närmaste omöjligt att bevisa att det inte förhåller sig på ett visst sätt, säger amerikanen James Randi som ägnar sitt liv åt att slå hål på obelagda påståenden. Frågan huruvida mobiltelefoner är ofarliga måste därför formuleras om till att lyda: Finns det något som tyder på att de är farliga? Nej, det finns det inte, anser Strålsäkerhetsmyndigheten.

8. Mobilen kan ha andra effekter

I studier av barn och ungdomar har man funnit samband mellan mobilanvändning och olika symptom, exempelvis trötthet och huvudvärk. Men analysen tyder på andra orsaker till problemen skriver Strålsäkerhetsmyndigheten: "brist på sömn orsakad av nattlig mobilanvändning, blått ljus från telefonernas skärmar eller brist på vila beroende på överanvändning"
Gå till toppen