Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Fortsatt skånsk kritik mot Greater Copenhagen

Mer danskt än skånskt, för dyrt, för lite Öresundsintegration, för tyst kring gränskontrollerna. Den skånska kritiken kvarstår mot Greater Copenhagen. – Danskarna lurade skjortan av oss, säger Torbjörn Tegnhammar (M), oppositionsråd i Malmö.

"Det är ingen hemlighet att jag varit kritisk till själva organisationen", säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).Bild: Petter Bjerregaard
På tisdag samlas Greater Copenhagen till stor konferens på Malmö Live.
Syftet med mötet, "Go Greater", är att göra lokalpolitiker och tjänstemän i Skåne och Danmark mer uppfyllda av det dansk-svenska samarbetet i Greater Copenhagen.
En granskning som Sydsvenskan och HD gjort visar att det finns en tydlig skånsk skepsis kring det nya samarbetet.
– Danmark driver på. Sverige är en lite motvillig passagerare, sammanfattar Torkild Strandberg, L-kommunalråd i Landskrona.
Han hör till en stor grupp skånska kommunpolitiker som ännu inte blivit fullständigt övertygad om att Greater Copenhagen är det samarbetsorgan som Öresundsregionen behöver.
”Sverige är en lite motvillig passagerare” säger Torkild Strandberg, L-kommunalråd i Landskrona.Bild: Britt-Mari Olsson
I höstas uppstod het debatt när danska politiker beslöt sig för att skrota den dansk-svenska Öresundskommittén till förmån för ett helt nytt samarbete i Greater Copenhagen & Skåne Commitee.
Skånekommunerna ställdes inför ett ultimatum: anslut er eller ställ er utanför.
Budet delade Skåne i två skilda läger.
M-kommunalrådet Peter Danielsson i Helsingborg var överens med S-regionalrådet Henrik Fritzon om att Greater Copenhagen var bra även för Skåne.
I Malmö och Lund var S-kommunalråden Katrin Stjernfeldt-Jammeh och Anders Almgren helt ense med de lokala moderaterna om att Skåne riskerade att få betala dyrt för att marknadsföra den danska huvudstaden.
I sista stund anslöt sig både Malmö och Lund till det nya samarbetet.
I höstas uppstod het debatt när danska politiker beslöt sig för att skrota den dansk-svenska Öresundskommittén till förmån för ett helt nytt samarbete.Bild: Ingemar D Kristiansen
För att förhindra att det danska inflytandet i Greater Copenhagen växer sig för stort har Katrin Stjernfeldt-Jammeh numera sett till att skånska politiker håller väl förberedda förmöten inför varje möte med sina danska kolleger:
– Vi måste arbeta närmare tillsammans för att hävda de skånska frågorna.
– Det förpliktigar att vi på skånsk sida träffas och diskuterar vad vi ska föra in i samarbetet, säger hon.
Greater Copenhagen har hittills bara haft ett enda styrelsemöte – under ledning av Steen Christiansen, borgmästare i Albertslund och ordförande för KKR Hovedstaden.
Nästa styrelsemöte hålls nu i veckan. Redan för två veckor sedan höll Katrin Stjernfeldt-Jammeh förmöte med sina skånska styrelsekolleger – bland annat Peter Danielsson från Helsingborg, Anders Almgren från Lund, Lena Wallentheim från Hässleholm och Henrik Fritzon från Region Skåne – för att se till att de inte körs över under pågående sammanträde.
– Det starka danska inflytandet behöver inte vara bekymmersamt så länge vi på skånsk sida samlar ihop oss och tydligt påpekar vad vi tycker är gemensamt viktigt.
Att Greater Copenhagen redan delats upp i fraktionsmöten bygger på en stark skånsk misstro kring vad som lyfts fram.
De danska kommunerna vill framför allt att Greater Copenhagen ska stå för den internationella marknadsföringen av Köpenhamn. Utländska investerare ska lockas dit, liksom turister från världens alla hörn.
De flesta skånska kommunpolitiker vill hellre att Greater Copenhagen lägger kraft på att få arbetsmarknaden kring Öresund att fungera så bra som möjligt. Jobbpendlingen ska öka, gränshinder rivas.
Eftersom Greater Copenhagen leds av en tjänstemannastab inom Region Hovedstaden är det viktigt att den dansk-svenska styrelsen ger de danska tjänstemännen tydliga direktiv.
Malmös S-kommunalråd Katrin Stjernfeldt-JammehKatrin Stjernfeldt JammehBild: Hussein El-alawi
– Ska vi från Skåne få gehör måste vi säga ifrån tidigt. Då kan vi bli en stark skånsk part, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Att kampen mot gränshinder försvagats till förmån för en ökad marknadsföring av Köpenhamn är bara en av flera eftergifter från Skånes makthavare.
En annan är att principen om delat ledarskap mellan Danmark och Skåne frångåtts.
När Henrik Fritzon förhandlade med danskarna om en 50-50-lösning enades de om att ge Skåne hälften av Greater Copenhagens kostnader, hälften av styrelseposterna, men bara en tredjedel av det högsta politiska inflytandet och noll kontroll över den fasta tjänstemannastaben.
– Danmark lurade skjortan av oss. Nu har vi en organisation som danskarna har full kontroll över, säger Torbjörn Tegnhammar.
Han ironiserar över hur Henrik Fritzon skötte slutförhandlingarna:
– Om jag får vara lite elak så var Region Skånes stora förhandlingsvinst att släppa hälften av makten mot att åtminstone få betala för hälften. Danskarna var redo att betala mer, men det förhandlade Region Skåne bort, säger han.
Katrin Stjernfeldt Jammeh håller med – utan att använda lika starka ord:
– Det är ingen hemlighet att jag varit kritisk till själva organisationen. Nu är det som det är. Då får vi göra något bra av vad vi fått, säger hon.
S-regionalrådet Henrik Fritzon.Bild: Hussein El-alawi
Henrik Fritzon ser inga skäl att idka självkritik över Skånes begränsande makt. Han ser risken som obefintlig att samarbetet i för hög grad domineras av Danmark och i för stor utsträckning kretsar kring att utveckla Köpenhamn.
– Vi har fått en bra fördelning av arbetsuppgifter. Det här är inget danskt projekt. Det är ett gemensamt dansk-svenskt projekt, säger han med eftertryck.
Henrik Fritzon pekar på hur samarbetet lagts upp när han hävdar att danskar och svenskar har lika stort inflytande:
•Turism i Skåne leder arbetsgruppen som jobbar med att locka investerare och turister till regionen.
•Business Region Skåne och Copenhagen Capacity arbetar med hur varumärket Greater Copenhagen ska marknadsföras.
•En arbetsgrupp som leds av Köpenhamns kommun leder kampen mot gränshindren kring Öresund.
•Den regionala utvecklingsavdelningen i Region Skåne är involverad i flera projekt och arbetsgrupper.
•Ett nytt arbetssätt har fått fler tjänstemän i Skånes 33 kommuner direkt engagerade i gränsöverskridande projekt.
Flera politiker och tjänstemän som deltagit i arbetet i den nedlagda Öresundskommittén är dock kritiska till uppdelningen.
En av dem påpekar att danskarna "lyckats med konststycket att låta svenskarna vara med och marknadsföra den danska huvudstaden":
– Den största förlusten är att ett kraftfullt sekretariat försvunnit, och med det ett idogt arbete för att förmå statsmakterna att eliminera gränshinder. Det blir svårt att få tryck i frågorna.
Samma kritik hörs också från skånska kommunpolitiker som anser att Greater Copenhagen passivt ser på hur jobbpendlingen över Öresund minskar när alla sundsresenärer måste passera två gränskontroller: en id-kontroll vid Kastrup/Helsingör och en passkontroll i Hyllie/Helsingborg.
Torkild Strandberg i Landskrona hör till dem som tror att den gamla Öresundskommittén skulle ha agerat mer resolut för att förmå Sverige och Danmark att samordna kontrollerna till en enda punkt.
– Där hade det nog varit ganska självklart att peka på alternativ och kostnader. Jag har inte noterat att Greater Copenhagen uttalat sig om det, säger Strandberg.
Anders Almgren (S), kommunalråd i Lund.Bild: Ingemar D Kristiansen
Anders Almgren är kommunalråd i Lund:
– Man kan lugnt säga att Greater Copenhagen varit osynligt i debatten om gränskontroller. De bör vara på banan i en sådan fråga.
Det paradoxala är dock att Greater Copenhagen faktiskt agerat i fråga om gränskontrollerna – utan att skånska makthavare som Strandberg och Almgren ens märkt det.
När Greater Copenhagen samlades för sitt första och hittills enda styrelsemöte den 13 januari rörde punkt 6 i den danskspråkiga dagordningen "Grænsekontroll ved den dansk/svenske grænse".
Enligt mötesprotokollet är gränskontrollerna "en utmaning" mot ambitionen att skapa en sammanhållen arbetsmarknad i Greater Copenhagen.
Styrelsens presidium uppdrogs att skriva brev till den svenske och danske statsministern.
"Perioden med gränskontroller måste bli så kort som möjligt", skrev Steen Christiansen, Henrik Fritzon och Jens Stenbæk till Stefan Löfven.
"Perioden med grænsekontrol må være så kort som overhovedet muligt", hette det i brevet till Lars Løkke Rasmussen.
Något initiativ om att gräns- och id-kontrollerna bör samordnas till en enda punkt har inte Greater Copenhagen tagit. Men Henrik Fritzon hävdar att organisationen visst tagit sådana initiativ.
– De uttalanden jag gjort om gränskontrollerna har varit i lika hög grad i min egenskap av ordförande i Region Skåne som vice ordförande i Greater Copenhagen, påstår han.
– De gräns- och id-kontroller som görs bör skötas på ett enklare sätt än idag. Vi bör åtminstone bli av med den ena kontrollen.
Henrik Fritzon får en hel del kritik för att Skåne gett sig in i ett samarbete som främst styrs av danska makthavare och tjänstemän.
Peter Danielsson (M), kommunstyrelseordförande i Helsingborg.Bild: Sven-Erik Svensson
Men det finns också politikerkolleger som tar Fritzon i försvar. Hans mest trogne vapendragare heter något oväntat Peter Danielsson.
Han är vice ordförande för Moderata samlingspartiet och kommunstyrelseordförande i Helsingborg.
Peter Danielsson ser tydliga paralleller mellan Köpenhamns ledarroll i Öresundsregionen och den "Pippi-roll" som Helsingborg har bland kommunerna i Nordvästskåne.
– Den som är stor och stark måste som Pippi Långstrump också vara snäll. Köpenhamn måste se till att också andra vinner på samarbete, säger Peter Danielsson.
– Köpenhamns borgmästare Frank Jensen har kvitterat den ståndpunkten flera gånger. Då skojar han tillbaka med att Pippi behöver både Tommy och Annika. Då syftar han på mig och Katrin Stjernfeldt Jammeh!
De skåningar som är skeptiska till Greater Copenhagen-konceptet ogillar att det är Region Hovedstaden som är drivande i det nya samarbetet. De har svårt att se vad Skåne vinner på att Köpenhamn stärker sin konkurrenskraft mot Stockholm för att locka fler internationella investeringar.
Peter Danielsson ser saken annorlunda:
– Köpenhamn är den här regionens hetaste plats. Vi tjänar alla på att det går bra för Köpenhamn, säger han.
– Vi ska inte vara så ängsliga. Vi har allt att vinna på att det går bra för varandra. Därför måste vi bygga förtroende mellan Öresundsregionens aktörer och bejaka våra olikheter.
Peter Danielsson ser tydliga paralleller mellan Köpenhamns ledarroll i Öresundsregionen och den "Pippi-roll" som Helsingborg har bland kommunerna i Nordvästskåne.Bild: Emil Langvad

Samarbete mellan 79 kommuner

Greater Copenhagen & Skåne Committee är ett politiskt samarbete mellan 33 skånska och 46 danska kommuner.
Ordförandeskapet växlar mellan Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Sjælland.
Kommittén har fem mål: att verka för en stark internationell infrastruktur, att öka attraktionskraften för investerare och turister, att öka arbetsmarknadsintegrationen kring Öresund, att etablera gemensamma företagsinsatser samt att främja den internationella marknadsföringen av regionen.
Torbjörn Tegnhammar
Genom att kommentera på Sydsvenskan.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på Sydsvenskan.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på Sydsvenskan.se och Sydsvenskan papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen