Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Avgörande för om Max IV blir framgångsrikt”

Nu krävs att Sverige lyckas ta vara på den innovationskraft som ligger i skärningspunkten mellan forskarvärlden, offentlig sektor, industri och näringsliv. Det skriver Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.

Idag invigs Max IV. Förhoppningarna på anläggningen är enorma, skriver Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.Bild: Hussein El-Alawi
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Idag invigs Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur genom tiderna, Max IV-laboratoriet, i Lund. Det är en fantastisk anläggning på många sätt. Inte bara för att den hyser den skarpaste ljuskällan i världen och kan se på molekyler och strukturer på en nivå som ingen annan har kunnat göra tidigare, utan också, och kanske mest, eftersom Max IV så tydligt visar att ett litet land som Sverige klarar av att genomföra ett projekt av denna storlek och dignitet.
Det som gör att Max IV har satt Sverige på den internationella forskningskartan kan till stora delar tillskrivas den långa tradition av forskning och utbildning som vi har i vårt land. Att få fram ett Max IV kräver decennier av fri grundforskning och att forskare själva får experimentera med idéer för att se om de bär.
Max IV är ett bra exempel på att staten stöttar forskning, men inte detaljerat lägger sig i vilken forskning som ska bedrivas – det avgörs bäst av forskarvärlden.Finansiärerna bakom denna forskningsinfrastruktur är till största delen svenska skattebetalare som har stått för cirka 3,4 miljarder kronor av den totala kostnaden på 4 miljarder kronor som hittills investerats i byggnader och infrastruktur. För resten, som utgör strålrören där experimentstationerna ligger, har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse investerat 400 miljoner kronor och hittills har även danska, finska och estniska finansiärer bidragit till strålrör med 200 miljoner kronor.
Förhoppningarna på Max IV är enorma. Anläggningen har goda förutsättningar att ge en skjuts till forskning och utveckling inom material- och livsvetenskaper. Nya läkemedel, effektivare solfångare, bättre batterier, högeffektiva katalysatorer och miljövänligare förpackningar är exempel på vad som kan utvecklas med hjälp av den kunskap som Max IV ger oss om de allra minsta beståndsdelarna.
Cirka 2 000 forskare från hela världen väntas varje år komma till Max IV för att göra experiment på anläggningen.
Avgörande för om Max IV blir framgångsrikt även framöver är inte bara forskarnas frihet eller skattebetalarnas vilja att bidra. Nu krävs att Sverige lyckas ta vara på den innovationskraft som ligger i skärningspunkten mellan forskarvärlden, offentlig sektor, industri och näringsliv. För att citera regeringens forskningsproposition från 2008 om Max IV:
”Den nya anläggningen kommer att ge industrin möjlighet att utveckla framtidens material för att bl.a. möta nya krav på miljöanpassning och energieffektivitet. Eftersom anläggningen är av stor vikt för industri och näringsliv, bör en stor del av finansieringen komma från dessa samt från andra nationella och internationella intressenter.”
Max IV kan alltså inte ses som ett rent forsknings- och utbildningsprojekt. Näringsdepartementet – inte bara utbildningsdepartementet, som står för finansieringenidag – skulle också kunna satsa på Max IV. Staten skulle kunna satsa en del av det riskkapital som avsatts för att stimulera de svenska innovationssystemen i Max IV och tvillingsystern ESS. Det är av yttersta vikt att näringslivet och industrin får upp ögonen för Max IV för att dess fulla potential ska kunna utnyttjas.
Max IV är så här långt en mycket klok investering. Det är redan tydligt att bygget har bidragit till återinvesteringar, tillväxt, framtidshopp och arbetstillfällen. Den absoluta merparten av fastighetsinvesteringen på cirka 2 miljarder kronor har utförts av svenska leverantörer och entreprenörer. Mellan 2010 och 2015 lade Max IV beställningar för 1,5 miljarder kronor via offentliga upphandlingar. Av dessa 1,5 miljarder kronor består två tredjedelar av inköp som gjorts i Sverige, till exempel olika instrument, konstruktioner, konsulttjänster, mekanisk tillverkning och gaser.
Idag, på invigningsdagen med pompa och ståt och kungen och statsministern på besök, vill vi inom universitetsvärlden säga stort tack till anläggningens finansiärer för att de har gett oss detta förtroende att skapa och bygga ett laboratorium i världsklass. Viska göra allt vad vi kan för att förvalta detta förtroende som vi har fått.
Idag villvi också visa att en ny fas i anläggningens historia tar vid. Nu gäller det att tillsammans med det omgivande samhället se till att få ut mesta nytta av den investering som hittills gjorts.

Torbjörn von Schantz,

Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet.
Gå till toppen