Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Allt fler i Skåne bär på latent tuberkulos

På Skånes universitetssjukhus har antalet fall mer än fördubblats på kort tid. – Vi har märkt en kraftig ökning av latent tuberkulos, säger Peter Lanbeck, verksamhetschef för infektionsklinikerna i Malmö och Lund.

"Att vården hittar många fall är inget problem, det är ett bra tecken", säger Peter Lanbeck med anledning av att antal personer som bär på latent tuberkulos ökar i Skåne. Här syns han på bild tillsammans med infektionsläkaren Torsten HolmdahlBild: Linda Axelsson
På infektionsmottagningarna i Malmö och Lund, Skånes universitetssjukhus, har antalet fall av främst latent tuberkulos blivit betydligt fler sedan i höstas.
– Vi har sett en ökning av aktiv och smittsam tuberkulos också. Men den är mer begränsad, säger Peter Lanbeck som är ansvarig för infektionssjukvården på Skånes universitetssjukhus.
Tuberkulos är en bakteriell infektion som främst förknippas med långvarig och blodig hosta.
I början av 1900-talet var tuberkulos en vanlig sjukdom i Sverige.
I takt med att levnadsförhållandena och bostadsstandarden förbättrades, samt att den medicinska utvecklingen gjorde framsteg, blev tuberkulos - både den latenta och den aktiva formen (se fakta) - allt ovanligare i Sverige.
Sverige är idag ett av de länder i världen med lägst förekomst av tuberkulos. Utomlands är infektionen desto vanligare. En uppskattning är att uppemot en tredjedel av världens befolkning bär på en latent tuberkulos.
När sjukdomen är latent ligger bakterien vilande i kroppen, utan att personen är sjuk eller känner sig sjuk, och utan att smittan sprids.
Att antalet fall på Skånes universitetssjukhus nu ökar beror främst på det stora antalet nyanlända under hösten, säger Peter Lanbeck.
– Detta är en förväntad ökning med tanke på att så många människor kommer från länder där tuberkulos är vanligt och dessutom har levt i flyktingsläger under eländiga omständigheter.
Alla asylsökande i Sverige erbjuds hälsoundersökningar där de bland annat testas för tuberkulos, både latent och aktiv.
Peter Lanbeck menar att det är bra att antalet remisser stigit, även om det innebär en del påfrestningar för vårdkedjan.
– Att vården hittar många fall är inget problem, det är ett bra tecken. Det viktiga är att vårdcentralerna och andra hälsoinsatser hinner med hälsoundersökningarna av alla flyktingar som kommit. På så sätt kan vi behandla i tid och undvika en spridning, säger Peter Lanbeck som betonar att det i nuläget i Sverige inte finns någon smittspridning.
Situationen belastar främst enskilda drabbade, samt vården, menar han.
Första halvåret i år var det tusen besök på SUS infektionsmottagningar med anledning av latent tuberkulos. Förra året var motsvarande siffra 250 besök. Patienterna är inte lika många som besöken, eftersom samma patient kommer flera gånger. Flera av besöken är också korta.
Just nu behandlas 150 patienter på sjukhuset för latent tuberkulos. Förra året behandlades cirka hälften så många.
De allra flesta som behandlas botas helt. Behandlingen, som består av en kombination av tabletter, är flera månader lång och kräver noga följsamhet. Men inte alla med latens tuberkulos behandlas.
– Vi väger behandling mot risken för biverkningarna, säger Peter Lanbeck.
Fallen av aktiv tuberkulos måste enligt lag anmälas till smittskyddsläkare, eftersom smittan i den aktiva fasen riskerar att föras vidare.
På Smittskydd Skåne förs statistik över aktiv tuberkulos i regionen.
– Den aktiva tuberkulosen är smittsam ibland, men inte alltid. Men vi räknar in både den smittsamma och den icke smittsamma aktiva tuberkulosen i vår statistik, säger Niclas Winqvist, epidemiolog på Smittskydd Skåne.
Fallen av aktiv tuberkulos har i Skåne legat mellan 50 och 70 fall per år under flera år, säger han.
År 2014 var det 58 fall, förra året 76. I år ser det ut att bli något fler.
- Vi har sett en stegring, säger Niclas Winqvist som också understryker att det varken finns anledning till oro eller risk för spridning.
Den nuvarande situationen har inte höjt risken i samhället, säger han.
– Det finns i princip ingen smittspridning, varken i Skåne eller i Sverige. De fall som finns upptäcks i tid innan de hinner smitta någon annan.
De frivilliga hälsokontrollerna fungerar bra, menar han.
– Det är framför allt på dessa hälsokontroller som vi hittar dessa fall. Vi lyckas inte nå alla och det finns en viss eftersläpning av undersökningarna, men det betas av successivt, säger Niclas Winqvist.
Källa: 1177.se och Region Skåne

Latent tuberkulos smittar inte

Tuberkulos, TBC, är en luftburen sjukdom som framför allt drabbar lungorna.
Symptomen är bland annat feber, bröstsmärtor och långvarig hosta, med eller utan blodblandat slem.
Den som har aktiv TBC i sina lungor kan smitta i samband med hostningar, oftast då i den närmaste familjen och vännerna.
Att sjukdomen är latent innebär att bakterien ligger vilande i kroppen, utan att personen är sjuk eller känner sig sjuk, och utan att smittan sprids.
Bakterien i dess latenta fas upptäcks enbart genom särskilda tester.
I mindre än en tiondel av fallen bryter sjukdomen ut, ibland flera år senare, oftast i samband med att personen får ett försvagat immunförsvar.
Det är bara de aktiva fallen av tuberkulos som måste anmälas till smittskyddsläkare, även om alla aktiva fall inte smittar.
Gå till toppen