Lund

Sjuksköterska gjorde fel 22 gånger på 28 dagar

På 28 arbetsdagar rapporterades sjuksköterskan för 22 avvikelser i medicinhanteringen. Elva av rapporterna handlar om att patienter fått fel dos av sin medicin. Vid fyra tillfällen fick de drabbade patienterna fel medicin i två dygn. Nu vill Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ge sjuksköterskan tre års prövotid.

Bild: Fredrik Johansson
Sjuksköterska var under den aktuella perioden anställd av Lunds kommun, men är nu avstängd från arbetet.
Enligt den anmälan som kommunen har gjort till Ivo har sjuksköterskan visat bristande kompetens kring såväl läkemedelshantering som dokumentation och varit oskicklig vid bedömningen av vilka omvårdnadsåtgärder en patient behöver.
Sjuksköterskan arbetade tidigare på ett vikariat inom Region Skåne. Även där konstaterade man bristande kompetens inom en rad områden, bland annat medicinhantering.
Till slut gjorde Region Skåne bedömningen att sjuksköterskans kompetensbrister var så allvarliga att de utgjorde en fara för patientsäkerheten. Sjuksköterskan fråntogs därför sina sjuksköterskeuppgifter och fick erbjudande om ett annat jobb som hon tackade nej till.
Hon omplacerades därefter till en annan avdelning där hon stannade vikariatstiden ut.
Ivo konstaterar i sitt beslut att sjuksköterskan visat uppenbara kompetensbrister och begär att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutar om en treårig prövotid för sjuksköterskan.
Under prövotiden ska sjuksköterskan genomgå olika kompetenshöjande åtgärder. Om planen inte följs kan Ivo begära att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd återkallar sjuksköterskans legitimnation.
Gå till toppen