Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: "Annonsera ut jobben och släpp kraven på perfekt svenska."

När jobben bygger på vem du känner är det inte bara svårt att få dem, det är också svårt att hitta dem, skriver tre företrädare för Saco.

Invandrare med lärarbakgrund får information på Arbetsförmedlingen i Helsingborg.Bild: Mats Roslund
Sverige är bättre rustat att integrera flyktingar än många andra länder, enligt en granskning från OECD. Ekonomin är stark och integrationspolitiken väl uppbyggd.
Men det finns brister. Inte minst på arbetsmarknaden. Utrikes födda är arbetslösa i högre grad än människor födda i Sverige.
En orsak kan vara att uppemot två tredjedelar av alla jobb i Sverige tillsätts via informella kontakter. Kontakter som tar tid att bygga upp och som därmed är utom räckhåll för de flesta människor som nyligen kommit till Sverige.
När jobben bygger på vem du känner är det inte bara svårt att få dem, det är också svårt att hitta dem.
Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, är avsaknaden av kontakter huvudanledningen till att utrikes födda inte får de arbeten de söker inom sina utbildningsområden. För många är arbetsförmedlingen den enda vägen till jobb.
Fler utrikesfödda än inrikesfödda akademiker använder också Arbetsförmedlingen i sitt jobbsökande, enligt studier som Saco har gjort. Det gäller både dem som redan har ett arbete och dem som är arbetslösa.
Skillnaden mellan i vilken utsträckning inrikes och utrikes födda använder sig av Arbetsförmedlingen är större i Sverige än i något annat OECD-land.
Arbetsförmedlingen måste börja arbeta intensivt med arbetsgivarkontakter och hitta sätt att stärka de nyanländas nätverk. Det kan bland annat ske genom yrkesbaserade mentorskap där till exempel en svensk ingenjör hjälper en nyanländ ingenjör. Sacoförbunden kan bistå med erfarenheter och inspiration. Allt för att hjälpa Arbetsförmedlingen så att nyanlända snabbare kan börja jobba.
Saco ser fram emot den återupptagna översynen av Arbetsförmedlingens uppdrag som regeringen aviserade nyligen.
Men Arbetsförmedlingen kan inte göra allt.
Idag väljer arbetsgivarna alltför ofta bort utländsk kompetens och erfarenhet. Den utländska utbildningen är kanske inte anpassad till svenska förhållanden och kanske är dess kvalitet inte tillräcklig.
Men det kan också vara så att arbetsgivarna tycker det är smidigare att rekrytera ny personal genom personliga rekommendationer.
Arbetsgivarna måste i högre grad annonsera ut sina lediga jobb. Fler utannonserade tjänster innebär visserligen en ökad kostnad. Men den ska sättas i relation till större möjlighet att få rätt person på rätt plats.
Men det räcker inte med fler platsannonser. Det krävs också en annan syn på svenska språket.
Kunskaper och kompetens måste gå före perfekt svenska. Det går inte att låta högt ställda språkkunskaper sålla bort i övrigt högpresterande personer. Alltför strikta språkkrav gör det svårt att attrahera internationella topptalanger och förlänger tiden utan arbete för de människor som kommit till Sverige från andra länder.
Högutbildade personer lär sig snabbt ett nytt språk. En modern arbetsgivare borde därför vid varje rekryteringstillfälle överväga om kunskap i svenska ska vara ett absolut krav, eller om det kan ingå som kompetensutveckling inom ramen för jobbet.
Landets arbetsgivare behöver inse betydelsen av internationell kunskap och kompetens och se svenska språket som kompetensutveckling på jobbet.

Göran Arrius, Josefin Edström, Håkan Regnér

Göran Arrius är ordförande för Saco.
Josefin Edström är utredare inom Saco.
Håkan Regnér är ekonom inom Saco.
Gå till toppen