Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Studenter ska betala för ny park

Kommunen kräver att AF Bostäder betalar 1,5 miljoner kronor för en aktivitetspark på Klosterängshöjden. Det försenar studentbostäder vid Kämnärsvägen och kan leda till högre hyror.

Utsikt från Klosterängshöjden. Studenthusen som ska rivas ligger ungefär en kilometer härifrån och syns inte.Bild: Sandra Henningsson
Det behövs fler studentbostäder i Lund. Därför planerar AF Bostäder att riva de äldre fyrklöverhusen vid Kämnärsvägen på Norra Fäladen och i stället bygga högre hus med fler lägenheter.
Detaljplanen är nästan klar och 250 studentbostäder har redan tömts för att kunna rivas, men nu har projektet stött på patrull. Kommunen kräver att AF Bostäder delfinansierar byggandet av en aktivitetspark på Klosterängshöjden, en bra bit utanför planområdet. Det vill inte AF Bostäder gå med på, och hela projektet riskerar nu att försenas.
Klosterängshöjden är ett tidigare deponiområde vid motorvägen där schaktmassor fyllts på sedan 1990-talet och som nu fungerar som ett friluftsområde. Högst upp på kullen står två tjurar i metall som syns på långt håll.
Enligt kommunens åtgärdsprogram ska grönområdet kring Klosterängshöjden rustas upp under 2017-2018 för 5 miljoner kronor. Klosterängshöjden ska bli en aktivitetspark för en bred målgrupp, säger stadsträdgårdsmästare Karl-Oskar Seth.
– Det är ett spännande område som ligger bra till. Vi har presenterat ett första utkast till ett förslag med olika delar, bland annat en hinderbana och utegym, men det är politikerna som ska fatta beslut.
I första utkastet till exploateringsavtal ville kommunen att AF Bostäder skulle betala 4 miljoner kronor för parken. Kommunen har nu prutat ner sitt krav till 1,5 miljoner, men inte heller det är acceptabelt för AF Bostäder, säger vd Henrik Krantz.
Kommunen stödjer sig på en bestämmelse i plan- och bygglagen som går ut på att den som beställer planen ska bekosta nödvändiga åtgärder för planens genomförande.
– Men det här är inte en nödvändig åtgärd, och Klosterängshöjden ligger uppemot en kilometer från planområdet, säger Henrik Krantz
Om AF Bostäder skulle gå med på att betala för parken skulle studenterna bli lidande genom högre hyror, säger Henrik Krantz.
– För våra hyresgäster är hyran en mycket stor utgift och vårt uppdrag är att hålla den så låg som möjligt.
Exploateringsavtalet skulle ha klubbats på tekniska nämndens möte i juni, men på grund av oenigheten har allt försenats. Förseningen blir dyr för AF Bostäder, eftersom 250 studentbostäder nu står tomma i väntan på rivning, säger Henrik Krantz.
– Det här kostar oss enorma pengar, vi vill komma i gång så fort det går.
Tekniska nämndens ordförande Emma Berginger (MP) menar att kommunens krav är rimligt, eftersom många studenter som bor i området motionerar på Klosterängshöjden.
– Tanken är att upprusta just med fokus på fysisk aktivitet och motion och utifrån det perspektivet öka nyttan för studenterna, men såklart även för andra. På så sätt borde en upprustning av Klosterängshöjden ligga i studenternas och AF Bostäders intresse.
Det är också viktigt att kommunen behandlar byggherrar rättvist och ställer samma krav på AF Bostäder som på alla andra, säger Emma Berginger.
Gå till toppen