Nyheter

Längst väntan på könsutredning i Skåne

Skåne har landets längsta väntetider för personer som vill göra en utredning för könskorrigering. Trots en patientökning med 25 procent om året har könsidentitetsmottagningen prioriterats bort i regionbudgeten. Men 2017 ska mottagningen förstärkas, lovar regionrådet Anders Åkesson (MP). –Vi vet att förutsättningarna för ett gott liv ökar när man tidigt får komma i rätt kropp.

Vårdcentralernas akuttider. Region skåne logo, loggaBild: Tobias Andersson
Väntetiderna är långa för personer som väntar på att utredas för könskorrigering. Bara två av sju mottagningar i Sverige håller vårdgarantin på två månaders väntetid, enligt Sveriges Radio. Längst är kötiden på könsidentitetsmottagningen i Lund.
Sedan 2013, då kravet på sterilisering vid könskorrigering togs bort, har kön till könsidentitetsmottagningen i Lund stadigt ökat. 2013 var väntetiden för ett första besök på mottagningen mellan två och tre månader, för att fördubblas året därpå. Idag är väntetiden fjorton månader.
Under samma tidsperiod har antalet remitterade patienter ökat med mellan 25 och 50 procent per år - utan någon utökning av mottagningens resurser.
– Bemanningen har varit i stort sett oförändrad de senaste åren, trots den kraftiga ökningen av antalet sökande med könsdysfori och transsexualism, säger Marie-Louise Björnberg, områdeschef inom vuxenpsykiatrin i Lund.
– Det är självklart allvarligt när patienter får vänta i över ett år för att komma till utredning.
2015 inkom 145 nya remisser till könsidentitetsmottagningen i Lund, en dubblering mot 2013.
Idag står ett 80-tal personer i kö för att få påbörja en utredning. Minst tio personer har väntat i mer än ett år. Mottagningen har kapacitet att utreda och behandla 50 patienter om året. Utredningen pågår mellan två och tre år, vilket gör att mottagningen nu har drygt 200 patienter i pågående behandling.
En utökning av könsidentitetsmottagningens bristande resurser var planerad 2016. Men när regionen tvingades halvera det planerade tillskottet på 50 miljoner kronor till psykiatrin, prioriterades mottagningen bort, och tillskottet uteblev.
– Det är helt oacceptabelt långa väntetider, medger Anders Åkesson (MP), regionråd med ansvar för psykiatrin.
Minst två gånger har verksamhetsledningen skickat skrivelser till förvaltningeledningen Sund och begärt pengar för att möta behovet av könsidentitetsutredningar.
– Vi ser ju att behoven stadigt ökar. Vår könsidentitet är också något så grundläggande, att inte få hjälp är avgörande för hur man mår. Dessutom tar själva utredningen lång tid, mellan två och tre år. Därför är det viktigt att väntetiden kortas, säger Psykiatri Skånes chefläkare Martin Hultén.
2016 gjorde Psykiatri Skåne en kartläggning av patienter med frågeställningen dysfori-transsexualism i Södra sjukvårdsregionen.
– Det framkom att det för närvarande finns åtminstone 145 patienter under 18 år i vårt upptagningsområde, säger Marie-Louise Björnberg.
I fjol presenterade Socialdepartementet en utredning kring juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Utredningen föreslår att personer som fyllt 15 år ska kunna ansöka om ändring av juridiskt kön, och även kunna få tillstånd att genomgå könskorrigerande kirurgiska ingrepp. Blir utredningen proposition är det en anledning till att skynda på resurstilldelningen till könsidentitetsmottagningen, säger Anders Åkesson.
– Det är nödvändigt att förstärka verksamheten, dels utifrån de långa väntetiderna, och dels utifrån den eventuella propositionen om att ändra åldersgränsen för fastställelse av juridisk könstillhörighet. Det skulle innebära att vi behöver vara rustade att ta emot mycket unga personer för utredning
Inför 2017 ska mottagningen, trots regionens sinande kassa, få det behövliga tillskottet, säger han.
– Vi vet att den psykiska ohälsan är mycket större i den här gruppen än hos andra ungdomar, och vi vet att förutsättningarna för ett gott liv ökar när man tidigt får komma i rätt kropp. Så vi måste hitta en lösning.

Könsidentitetsmottagningen i Lund

Mottagningen i Lund tar emot patienter från 16 år och uppåt. Utöver utredningar för könskorrigering kan sökande få hjälp med att fastställa en ny könsidentitet.
I maj i år hade åtta patienter väntat i mer än ett år på att få komma på ett första besök.
52 patienter hade väntat i mer än 90 dagar, och 19 patienter hade väntat i mindre än 19 dagar.

Lång process att byta kön

För att komma ifråga för könskorrigerande kirurgi måste patienten ha genomgått en utredning som bland annat omfattar psykologutredning, samtal med läkare och hormonbehandlingar. Efter färdig utredning krävs ofta att personen gör en så kallad real life experience, det vill säga lever i ett år som sitt rätta kön (gäller enbart personer som fått diagnosen transsexualism). Efter två år kan färdigutredda personer skicka en ansökan till Socialstyrelsens rättsliga råd, som beslutar om tillstånd för juridiskt könsbyte och könskorrigering. Det juridiska könsbytet sker efter tidigast två och ett halvt år. En operation påbörjas tidigast efter två år och nio månader. Källor: Socialstyrelsen, Region Skåne.
Gå till toppen