Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ständig oro för att bli kategoriserad som man eller kvinna

Kryssa i en ruta: man eller kvinna. Men Elle Boman och El Häkkinen passar inte in i någon av rutorna.

Kunskapen om ickebinära tranpersoner är näst intill obefintlig. Det värsta är osynliggörandet och att inte få sin identitet bekräftad i samhället, menar El Häkkinen, 32, och Elle Boman, 23.Bild: Julia Lindemalm
Rutorna är för få. Kurskamraterna använder fel pronomen. Passkontrollanten i säkerhetskontrollen tror sig kunna avläsa kön med hjälp av en enda siffra i personnumret.
Elle Boman och El Häkkinen förutsätts ständigt tillhöra de binära könen, man och kvinna. Men det gör de inte. De är ickebinära transpersoner.
Elle Boman poängterar att det finns många sätt att vara ickebinär på.
– Man kan vara varken man eller kvinna, både man och kvinna eller något utanför det. Jag är en av dem som inte känner någon könstillhörighet alls, säger Elle Boman.
– Jag känner mig inte som både och eller antingen eller, jag känner inget, säger El Häkkinen.
De använderbåda könsneutrala pronomen. Elle Bomans pronomen är hen, El Häkkinens är den.
I ett samhälle där alla förväntas vara män eller kvinnor blir reaktionerna starka. Elle Boman liknar att vara ickebinär vid ett barnlöst par. Omgivningens förväntningar gör att paret ständigt måste förhålla sig till sin barnlöshet. På samma sätt är det att vara ickebinär, menar hen. Omgivningen förväntar sig hela tiden att könstillhörigheten ska finnas där.
Jag började använda det nya fina pronomenet hen när jag tänkte på mig själv. Så fort jag gjorde det så kändes det rätt. Det är ju lite av en komma-ut-klyscha, men det klickade.
Samhällets kunskap om transfrågor beskriver El Häkkinen som i princip obefintlig. Under uppväxten fanns inte trans i ordboken och några andra könsidentiteter än kvinna och man kände den inte till. Men med kunskapen kom förståelsen kring den egna identiteten.
– Även om jag kände till begreppet trans sedan innan så visste jag främst att man kunde vara transsexuell, inte att man kunde vara ickebinär, säger El Häkkinen.
För ett par år sedan rasade debatten kring ordet hen i tidningar, panelsamtal och tv-soffor. Samtidigt var Elle Boman på väg att lämna tonåren. Övergången från barn till vuxen blev en livskris. Att gå från pojke till man kändes helt fel och Elle Boman började tvivla på sin könsidentitet.
– Jag började använda det nya fina pronomenet hen när jag tänkte på mig själv. Så fort jag gjorde det så kändes det rätt. Det är ju lite av en komma-ut-klyscha, men det klickade, säger Elle Boman.
Både Elle Boman och El Häkkinen delar en konstant oro för att könas: att på olika sätt klumpas ihop i gruppen män eller gruppen kvinnor. Det sociala livet blir en ständig balansgång mellan självrespekt och att passa in, menar Elle Boman.
– Det blir så allvarligt när man säger ”Jag måste berätta något om vem jag är”. Jag är ju mer kattperson än jag är transperson, det finns tusen saker som jag tycker är mer intressanta när det handlar om mig själv, säger Elle Boman.
Elle Boman och El Häkkinen vill helst befinna sig i trygga miljöer och sammanhang för att inte bli felkönade.Bild: Julia Lindemalm
Nya relationer och bekantskaper kan vara jobbiga, enas de om. Just därför väljer El Häkkinen sitt umgänge noga. En strategi för att inte bli könad är att undvika otrygga miljöer och sammanhang. En annan är att välja vänner med en syn på kön som liknar ens egen.
– Det handlar inte bara om att använda rätt pronomen, det handlar om hur man pratar om kön. Det handlar om hur jag som ickebinär synliggörs eller exkluderas i andras syn på kön, säger El Häkkinen.
De märker av exkluderingen hela tiden: när någon tillskriver okända personer kön eller pratar om kön som att det bara fanns två.
De senaste åren har ordet transrevolution tagit plats i tidningsrubrikerna. Men enligt statistik från Folkhälsomyndigheten har var tredje transperson någon gång försökt ta sitt liv. Elle Boman är kritisk till mediernas framställning.
– Ökad synlighet utan ökade rättigheter är ett hot och inte ett löfte. Men på något sätt är det ändå hoppingivande. Det blir svårare och svårare att låtsas som att vi inte finns, även för de som önskar att vi inte fanns, säger Elle Boman.
– Med synligheten får fler kunskap och förstår att ”så kan jag också definiera mig”, säger El Häkkinen.
Jag skulle inte ändra på att vara ickebinär om jag så kunde. Det är inte en brist eller ett fel, det är en viktig och vacker del av mig.
Att ändra lagstiftningen kring juridiskt kön kan förbättra situationen för ickebinära transpersoner, menar de. Ett tredje juridiskt kön finns redan i flera länder, till exempel Tyskland, Indien och Sydafrika. Ett annat förslag är att helt avskaffa juridiskt kön.
Men det största problemet finns i vardagens slentrianmässiga könande, menar de. El Häkkinen betonar vikten av trygga rum.
– Psykisk ohälsa är utbrett bland transpersoner. Men det är inte för att vi är transpersoner, utan för att vi lever i ett cisnormativt samhälle.
Elle Boman nickar instämmande. Ofta blir det en ensidigt mörk bild som målas upp när transpersoners vardag ska beskrivas, poängterar hen.
– Men jag skulle inte ändra på att vara ickebinär om jag så kunde. Det är inte en brist eller ett fel, det är en viktig och vacker del av mig.

Ordlista

Könsidentitet. Det kön en person själv identifierar sig som. Behöver inte överensstämma med det juridiska kön personen tilldelades vid födseln och kan förändras över tid.
Cisperson. En person vars självidentifierade kön stämmer överens med det kön personen tilldelades vid födseln.
Transperson. Ett paraplybegrepp som bland annat omfattar ickebinära och transsexuella personer, vars självidentifierade kön skiljer sig från det kön personen tilldelades vid födseln. Gäller även andra som i sitt könsuttryck bryter mot rådande normer.
Ickebinär/intergender. En person vars självidentifierade kön rör sig bortom den binära könsuppdelningen, kvinna och man. Personen kan känna sig som varken kvinna eller man, både kvinna och man eller inte känna någon könstillhörighet alls.
Transsexuell. En transperson vars självidentifierade kön rör sig inom den binära könsuppdelningen, kvinna och man.
Könskorrigering. Att ändra kroppen så att den bättre stämmer överens med en persons självidentifierade kön.
Köna. Att tillskriva en person ett kön, till exempel genom pronomen.
Pronomen. Det man vill bli kallad när någon pratar om en i tredje person, till exempel hon, han, hen och den. Kan hänga ihop med könsidentitet men måste inte göra det.
Cisnorm. En samhällsnorm där cispersoner är normen och transpersoner avvikande.
Könsdysfori. Att lida eller uppleva hinder i sin vardag på grund av att ens könsidentitet inte stämmer överens med det kön man blev tilldelad vid födseln. Kroppslig könsdysfori uppstår när kroppen inte överensstämmer med könsidentiteten. Social könsdysfori uppstår när andra inte ser och behandlar en utifrån ens könsidentitet.
Drag. Att leka med könsuttryck, ofta genom att överdriva typiskt maskulina eller typiskt feminina uttryck. Är ofta en form av scenkonst.
Källa: RFSL

Pronomen

Hen är Sveriges mest kända könsneutrala pronomen. Ordet togs med i den fjortonde upplagan av Svenska akademiens ordlista (SAOL) som gavs ut 2015. Andra könsneutrala pronomen är till exempel den, hin eller hyn.
Följ Inpå livet även på Facebook och Instagram. Har du tips på ämnen och personer vi bör skriva om är du välkommen att höra av dig via mejl eller på telefon 040-281338.
Gå till toppen