Annons

Annons

Annons

Annons

opinionAktuella frågor

"Tillsammans kan vi öka vår konkurrenskraft och locka forskare och företag till regionen."

Det svensk-danska forsknings- och innovationsprojektet, ReproUnion, samlar våra främsta forskare inom fertilitetsområdet i ett treårigt gränsöverskridande samarbete mellan privata och offentliga organisationer i Greater Copenhagen, det skriver tre tunga regionpolitiker från Danmark och Sverige.

ReproUnion är ett samarbete där styrkorna på båda sidor av sundet bidrar till att positionera Greater Copenhagen som världsledande i kampen mot ofrivillig barnlöshet.

Bild: NORA LOREK / TT

Annons

Samarbetet inom ramen för Greater Copenhagen är ett viktigt redskap för att stå enade i arbetet med att öka tillväxten i regionen.

Med våra respektive styrkor kompletterar Skåne och Själland varandra. Tillsammans kan vi öka vår konkurrenskraft och locka forskare och företag till regionen.

Dessa faktorer är viktiga för att utveckla området som en attraktiv plats att leva i och besöka. Ett aktuellt exempel på en – bokstavligt talat – fruktbar styrkeposition i regionen är fertilitetsområdet.

På Europeisk nivå har fertilitetstalen sjunkit under det som krävs för att säkerställa en positiv befolkningstillväxt vilket gör infertilitet till ett stort samhällsproblem.

Som ett svar på detta problem presenterar vi här ett nytt samarbete där styrkorna på båda sidor av Sundet bidrar till att positionera Greater Copenhagen som världsledande i kampen mot ofrivillig barnlöshet.

Annons

Annons

Det svensk-danska forsknings- och innovationsprojektet, ReproUnion, samlar våra främsta forskare inom fertilitetsområdet i ett treårigt gränsöverskridande samarbete mellan privata och offentliga organisationer i Greater Copenhagen. Partnerskapet utgörs av Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Själland, Köpenhamns Universitet, Lunds Universitet, Medicon Valley Alliance (MVA) och Ferring Pharmaceuticals.

Genom samarbetet förenar vi Öresundsregionen i arbetet för bättre fertilitetsbehandling och reproduktion. Därav namnet ReproUnion.

EU bidrar med 72 miljoner kronor, vilket gör projektet till ett av de största EU-finansierade satsningarna i Greater Copenhagen. Det är primärt två anledningar till att EU, i likhet med övriga partners, väljer att investera betydande resurser i projektet. För det första är dalande fertilitet ett omfattande problem i stora delar av världen.

För det andra har Sverige och Danmark en lång tradition av högkvalitativ forskning och världsledande företag inom fertilitetsområdet, vilket ger gynnsamma förutsättningar för samordning och ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Vad är det då samarbetet kan bidra till och vad är det som vi kan åstadkomma bättre tillsammans än var för sig? Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland kan, i konstruktivt samspel med övriga partners, förbättra möjligheterna att locka såväl företag som investeringar till regionen.

Som politiker kan vi förvisso inte finna lösningar på fertilitetsområdets utmaningar. Det är forskarnas och sjukvårdens uppgift. Men vi kan skapa ramarna och förutsättningarna för att patienter blir erbjudna bästa möjliga behandling, oavsett om de lever i Skåne, på Själland, i EU eller i resten av världen.

Annons

Annons

ReproUnion är ett exempel på vad som krävs om Greater Copenhagen ska vara mer än vackra ord och goda intentioner. Det är ett exempel på hur ett samarbete skapar värde på båda sidor av Öresund genom politisk vilja och öppenhet inför att dela kompetens och kunskap på flera nivåer.

ReproUnion har sitt ursprung i ett tätt samarbete mellan offentliga och privata intressenter, vilket skapar många positiva synergieffekter. Exempelvis hade det varit svårt för företagen inom fertilitetsområdet att stå starka i den internationella konkurrensen om de inte hade ett nära utbyte med de offentliga sjukhusen. På samma sätt har det offentliga sjukhusväsendet haft stor nytta av den kvalitet, innovationskapacitet och kunskapsnivå som präglar de privata aktörerna i området.

Vinsten för Greater Copenhagen – och resten av världen – uppstår för att vi gemensamt tillgängliggör ny kunskap, utvecklar innovativa metoder, utökar patientunderlaget och stärker vår förmåga till specialisering. På sikt uppnås större kunskap om förebyggande åtgärder, miljömässiga och sociala faktorer, samt en bättre behandling för ofrivilligt barnlösa. Med ReproUnion som modell för framtida samarbeten kommer vi att kunna uppnå motsvarande fördelar inom en lång rad områden, inte bara inom sjukvården.

ReproUnion är således ett exempel på att det är möjligt att öka integrationen i Greater Copenhagen. Men det visar också att det krävs resurser och politisk vilja.

För även om det fysiska avståndet inte är långt mellan Malmö och Köpenhamn, så krävs det något extra för att skapa ett gränsöverskridande samarbete i världsklass.

Annons

Vi står redo att göra denna extra insats till fördel för både Sverige och Danmark – och resten av världen.

Anna-Lena Hogerud, ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne

Sophie Hæstorp Andersen, regionstyrelsens ordförande i Region Hovedstaden

Jens Stenbæk, regionstyrelsens ordförande i Region Sjælland

Annons

Annons

Till toppen av sidan