Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Anställda på flyktingboenden smittade av tuberkulos

Fyra anställda på boenden för ensamkommande flyktingbarn har konstaterad tuberkulos. Malmö stad vet bara namn på en av dem – som testade positivt efter möte med ett tuberkulossjukt barn. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för att stoppa smittspridning.

Arkivbild.Bild: David Bergström
Malmö stad har till Arbetsmiljöverket anmält att en kvinnlig samordnare vid ett boende för nyanlända ensamkommande barn har testats positivt för tuberkulos.
Anmälan görs med stöd av den skrivning i arbetsmiljölagen som kräver att en arbetsgivare utan dröjsmål underrättar ansvarig myndighet om ”dödsfall eller svårare personskada i samband med arbetets utförande”.
Läs mer: Utrotad sjukdom tillbaka - det här bör du veta om tuberkolos
”Medarbetaren arbetade som samordnare på ett boende för nyanlända ensamkommande barn. Under november/december månad 2015 bodde det ett barn på boende som hade aktiv TBC,” står det i Malmö stad anmälan om smittan till Arbetsmiljöverket.
– Jag känner inte till några andra sådana här anmälningar och väntar på en utredning från Malmö stad för att se om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att hindra vidare smittspridning, säger Ernst Christensen på Arbetsmiljöverket.
Anmälan gjordes av enhetschef Vladana Andersson på sociala resursförvaltningen.
Det tuberkulossjuka barn som gjorde att smittspridning började utredas fanns på boendet där kvinnan arbetade i vintras.
Under hela förra året tog Malmö emot 14 500 asylsökande barn. Enligt Vladana Andersson var många av dem fysiskt nedsatta eller sjuka.
– I höstas kom hundratals barn om dygnet till oss. Det fanns bland dem flera som hade aktiv tuberkulos. Flera andra hade skabb, hepatit eller granatsplitter i kroppen. Vi hade flera barn med malaria, säger hon.
Sjuka barn erbjuds vård. I fall där smitta konstaterats hos barn, uppmanas personal att testa sig.
Alla anställda har, enligt Vladana Andersson, dock inte genomfört test.
Arbetsgivaren Malmö stad har fått veta att fyra anställda på sociala resursförvaltningen som har haft kontakt med ensamkommande barn har testats positivt för TBC.
Sjukvårdssekretess gör att arbetsgivaren inte vet identiteten på de fyra.
I fallet som anmälts till Arbetsmiljöverket fick enhetschef Vladana Andersson information om det positiva TBC-testet direkt av den anställda.
– Hon kände sig hängig och började spontant prata med mig. Hon är heltidsanställd hos oss och har erbjudits företagshälsovård. Det här är inte roligt, men hon är inte aktivt sjuk i nuläget. Hon bär smittan latent, säger Vladana Andersson.
Vad gör ni för henne?
– Hon har inte jobbat på något boende sedan det här upptäcktes. Jag har haft alternativa arbetsuppgifter till henne sedan det här upptäcktes.
Vet hon hur hon har smittats?
– Nej. Men hon vet ju att det bodde ett barn på boendet där hon var som hade aktiv tuberkulos.
De andra tre anställda som har testat positivt då?
– Jag vet på grund av sjukvårdssekretess inte vilka de är.
Vladana Andersson uppger att Malmö stad erbjuder personal på flyktingboenden gratis vaccination mot tuberkulos och hepatit A och B, men att vaccinbrist i sjukvården ställer till problem.
Senast 21 september ska Malmö stads utredning om den TBC-smittade anställda redovisas för Arbetsmiljöverket.
Hur kommer ni att kompensera den smittade kvinnan?
– Går det att visa att smittan säkert har uppstått på arbetet så är jag i högsta grad villig att ta ansvar. Jag har ingen patentlösning på det. Den lösningen måste vi i så fall hitta i dialog med den anställda, säger Vladana Andersson.
I Smittskydd Skånes statistik finns hittills inga kända fall där personal på flyktingboenden har utvecklat aktiv tuberkulos det senaste året. Folkhälsomyndighetens statistik visar att 90 procent av det första halvårets tuberkulossmittade är utlandsfödda.
Tuberkulos är en allmänfarlig sjukdom som lyder under smittskyddslagen. Första halvåret i år rapporterades 421 nya fall av aktiv tuberkulos i Sverige. I höstas var ökningen markant i åldersgruppen 15-19 år. Enligt Folkhälsomyndigheten beror den ökningen helt och hållet på kraftigt ökad invandring.
Tuberkulos är en infektionssjukdom som främst drabbar lungorna, men som också kan påverka andra organ.
Sjukdomen orsakas av tuberkelbakterier som sprids via luften, genom hostningar.
De flesta som smittas blir inte aktivt sjuka, utan bär tuberkulosen latent utan symptom. Den latenta eller vilande sjukdomen smittar inte.
– Men den latenta sjukdomen kan när som helst övergå i en aktiv och smittsam fas, säger smittskyddsläkaren Håkan Miörner.
Både aktiv och vilande tuberkulos behandlas med antibiotika. Standardbehandling vid aktiv tuberkulos är 3-4 läkemedel under två månader och sedan två läkemedel under fyra månader. Det finns dock antibiotikaresistenta tuberkulosformer.
Eftersom tuberkulos numera är ovanligt i Sverige, ingår sjukdomen inte i det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccination ger inte heller något fullständigt skydd mot sjukdomen.
Alla asysökande som kommer till Sverige ska erbjudas en hälsoundersökning, där tuberkulosprov ingår.
– Ett skäl är att kunna erbjuda behandling till asylsökande och ett annat att förhindra smittspridning. Vi har anordnat informationsmöten med personal på flyktingboenden om allmän hygien, tuberkulos och blodssmitta, säger Håkan Miörner.
Läs alla artiklar om: Tuberkulos
Gå till toppen