Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svedala

Snart rivs den tomma Ica-ladan

I början av hösten påbörjas rivningen av Icas tidigare butikslokal på Storgatan i Svedala. Därmed tar det planerade bostads- och butiksprojektet på platsen ett steg närmare ett förverkligande.

Bild: Mats Roslund
Ica lämnade fastigheten på Storgatan i slutet av 2012 när nya butikslokaler stod klara söder om järnvägen.
Kommunen tog snabbt fram en detaljplan som medger byggande av ett nytt butiks- och bostadskvarter. Men sedan har inte mycket hänt.
Ägaren Ica Fastigheter AB har inte själva velat bygga eller äga eftersom bostäder ligger utanför bolagets vanliga verksamhetsområde.
Under en period diskuterade kommunala Svedalahem med Ica Fastigheter om köp av tomten och bygga på den. Men parterna kunde inte enas om priset.
I våras kom beskedet att Ica fastigheter planerar en rivning.
– Det kommer att ske så fort som möjligt nu i höst och vara klart i år, säger Ulf Jönsson som är Ica Fastigheters kommersielle förvaltare.
Han beräknar att rivningen tar cirka åtta veckor.
Vad händer sedan?
– Vi har inga konkreta planer. Men vi har intressenter som vill köpa tomten. Vilka vill jag inte gå in närmare på. Men det finns ett intresse.
– När rivningen är avslutad kommer ytan troligen att kunna användas som parkering tills vidare, säger Ulf Jönsson.
Varför har rivningen dröjt?
– Vi är inte stolta över att det inte har gått fortare än vad som har varit fallet. Men nu tar vi itu med det här.
Ett frågetecken som hittills avhållit Svedalahem från att köpa tomten är oklarheter om det kan finnas miljögifter från tidigare industriverksamhet i marken och vad en eventuell sanering i så fall skulle kosta.
Från Svedalahem finns fortfarande ett visst intresse att köpa om priset är det rätta.
– Vi har frågat Ica Fastigheter om ett pris för tomten efter rivning och sanering men inte fått något besked. En förutsättning för en affär är att marken är sanerad eller att vi åtminstone vet vad det skulle kosta, säger Svedalahems vd Pehr Carlberg.
Gå till toppen