Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Professor förbjöds tala med kollegor

Professorn omplacerades och förlorade rätten till undervisning på grundnivå. Därefter förbjöds professorn att prata om sin arbetssituation med sina kollegor. Nu JO-anmäls Universitetet av nätverket Academic Rights Watch.

Beslutet att omplacera professorn vid Lunds universitet fattades i februari 2014. Professorn flyttades till en annan avdelning och förlorade sin undervisning på grundnivå.
Professorn fick också besked av dekanen vid humanistiska och teologiska fakulteterna, Lynn Åkesson, samt prefekten Anders Ohlsson att beslutet inte fick diskuteras på arbetsplatsen:
"XX ska uteslutande vända sig direkt till SOL:s prefekt alternativ HT:s dekan när XX har frågor kring och synpunkter på arbetsrelaterade frågor på SOL eller sin egen tjänstgöring".
I ett mejl till professorn skickat några månader senare upprepar prefekten Anders Ohlsson beskedet:
"Vi förväntar oss att du håller dig till "Direktivet" i så måtto att du endast diskuterar din arbetssituation efter beslutet i februari 2014 med Lynn Åkesson och mig. Det är alltså inte acceptabelt att du för sådana diskussioner med andra SOL-medarbetare, vilket jag vet att du gjort".
Men enligt den grundlagsskyddade yttrandefriheten får professorn diskutera sin arbetssituation med vem som helst, påpekar Academic Rights Watch i sin anmälan till JO och menar att direktivet är ett uppenbart försök från arbetsgivarens sida att förhindra professorns utövande av yttrandefriheten.
Det är också en inskränkning av meddelarfriheten, menar Academic Rights Watch som påpekar att enligt den har alla rätt att lämna uppgifter i medier utan risk för repressalier, såvida inte tystnadsplikten lägger hinder för vägen.
Rektor Torbjörn von Schantz vill inte närmare kommentera anmälan.
– Jag välkomnar att detta utreds, säger han.
Nätverket Academic Rights Watch bevakar den akademiska friheten i Sverige genom att uppmärksamma försök att inskränka lärares och forskares grundlägganderättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet.
Gå till toppen