Lund

Lund blir nordiskt centrum för judiska studier

Sedan 1980-talet har Karin Hedner Zetterholm fördjupat sig i judendomens historia. Nu ska hon göra Lund till ett nordiskt centrum för judaistik.

Kasrin Zeterholm är forskare på judaistik.Bild: Ingemar D Kristiansen
Karin Hedner Zetterholm har nyligen utnämnts till lektor i judaistik vid Lunds universitets Centrum för teologi och religionsvetenskap. Det nya lektoratet är en del i en satsning som finansieras av LMK-stiftelsen.
På sikt är syftet att Lund ska bli ett skandinaviskt centrum för studier i judaistik och att det återigen ska finnas en professor i ämnet i Lund. Professuren upprättades i slutet av 1980-talet men har varit vakant sedan professor Hanne Trautner–Kronman i slutet av 2010 gick i pension.
Karin Hedner Zetterholm började intressera sig för judendomen redan i 11-årsåldern, berättar hon i det nu sommartomma Lux-huset där Centrum för teologi och religionsvetenskap finns.
– Mitt allra första möte med judendomen var nog i USA när jag bodde där som barn. En av mina bästa vänner i skolan var judinna, och hon tog med mig till synagogan. Senare åkte jag till Israel och arbetade på kibbutz. Det är väldigt annorlunda från det religiösa Jerusalem, men också en viktig del av Mellanöstern och israelisk historia och kultur.
Redan när Karin Hedner Zetterholm började studera ville hon egentligen läsa judaistik, men ämnet fanns ännu inte i Lund.
– Det fanns tal om att upprätta en professur, så jag började med att läsa det som kallades för grundkurs i religionsvetenskap, det var nödvändigt för att sedan kunna läsa bibelhebreiska som var det närmaste judaistik man kunde komma på den tiden.
Sedan dess har hon studerat hebreiska i Israel och fördjupat sig i antikens judendom, något som hon kommer att fortsätta med också nu när hon övergår från sitt forskningsprojekt till mer undervisning och samordning av judaistikämnet.
– Antiken är en viktig period också för att förstå dagens Mellanöstern, eftersom det som vi i dag betraktar som judendom utvecklades från 100-talet till 300-talet, i samspel med kristendomen.
Under de första århundradena var gränsdragningen mellan vad som var kristendom och vad som var judendom långt ifrån självklar, säger Karin Hedner Zetterholm.
– Man hade gemensam bibel, det fanns en mängd olika judiska grupper och en del judar trodde också på Jesus. Då behövde man skapa sin egen identitet. Det var många sociala, historiska och politiska processer som påverkade hur judisk identitet utvecklades, och förstår man inte dem så förstår man inte heller judendomen i dag.
Judaistik är ett stort ämne framför allt i USA och Storbritannien, men Lunds universitets satsning är unik i Norden.
I slutet av maj vädjade forskare vid Uppsala universitet i en debattartikel i Svenska Dagbladet för upprättande av en professur inom judiska studier. De nämnde dock inte att en sådan professur faktiskt redan finns i Lund, dock för tillfället bara på pappret, utan professor.
Nu hoppas Karin Hedner Zetterholm på ett nära samarbete med de forskare och studenter som finns inte bara på Uppsala universitet, utan också på flera andra håll i Norden.
– Förutsättningarna för det är mycket bättre nu än för 20–30 år sedan, med tanke på all teknik vi har nu, och möjligheten till nätbaserade kurser. Nätbaserade kurser är inte alltid bra, men man kan ha dem som en grund och sedan fortsätta med traditionell undervisning.
På Lunds universitet innebär nysatsningen att man nu kan komplettera den inriktning på modern judendom som redan finns vid Centrum för teologi och religionsvetenskap och Språk- och litteraturcentrum så att hela området från antiken till modern tid täcks.
Även Centrum för Mellanösternstudier ska delta i satsningen för att skapa en sammanhängande utbildning i judaistik.

LMK-stiftelsen

LMK står för Lars Mikael Karlsson, en av grundarna till Axis AB. Varje år delas bidrag ut till ett antal projekt inom medicin, naturvetenskap, humaniora eller teologi, de områden som stiftelsen i första hand valt att stödja.
Genom att kommentera på Sydsvenskan.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på Sydsvenskan.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på Sydsvenskan.se och Sydsvenskan papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen