Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

SD kan fälla rödgrönt förslag om ambulanser i egen regi

Den rödgröna ledningen i Region Skåne vill återta hela ambulansverksamheten i egen regi, och avsluta kontrakten med privata Falck och Samariten. Men förslaget kan falla på att SD börjar tveka.

– Det var ett av våra vallöften. Vi vill ge ambulanssjukvården långsiktiga förutsättningar, säger regionrådet Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
– Det finns ingen kostnadsberäkning på förslaget. När Västra Götaland tog över ambulanserna i egen regi ökade kostnaden med femtio procent - översatt till Region Skåne skulle det innebära 250 miljoner om året för ett beslut som tas av ideologiska skäl, säger Gilbert Tribo (L) från oppositionen.
Sverigedemokraterna, som har en vågmästarställning i Region Skåne, har tidigare stött regionledningens principbeslut att ta över ambulansvården i egen regi. Men nu börjar partiet tveka, efter utredningen som visar att den offentligdrivna ambulansvården i nordvästra Skåne har högre kostnader.
SD kommer inte att ge något definitivt besked om sin ståndpunkt förrän inför regionstyrelsens sammanträde 8 september, enligt gruppledaren Patrik Jönsson.
– Vi är nog ganska säkra på att Region Skåne bör ta tillbaka ambulanserna i sydvästra Skåne, Malmö. Men kanske ska man behålla något annat distrikt i privat regi för att kunna göra kostnadsjämförelser, säger Jönsson.
Regionledningen, S och MP, vill att ambulansverksamheten tas över i egen regi över hela Skåne 2018, i samband med att de nuvarande avtalen med Falck Ambulans och Samariten löper ut.
De senaste åren har Falck Ambulans haft stora problem med personal, främst i Malmöområdet.
I somras stod deras ambulanser stilla i hundra timmar bara i juli, på grund av personalbrist. Region Skåne har krävt miljonbelopp i viten för att Falck inte uppfyllt sina åtaganden.
Regionfullmäktige beslutade redan hösten 2015 om att på sikt avsluta samarbetet med de privata ambulansföretagen. Men på begäran av Kristdemokraterna tillsattes i våras en utredning för att se om det var någon skillnad mellan privat och offentlig ambulansdrift i Skåne.
Rapporten är nu klar och visar inga klara kvalitetsskillnader. Medan Falck har haft stor personalomsättning, och stort missnöje bland de anställda, så har privata Samariten både goda mätresultat och gott förtroende hos de anställda.
I nordvästra Skåne, där Region Skåne kör ambulanserna, är de anställda nöjda, resultaten något sämre och kostnadsnivån högst.
De rödgröna sjukvårdspolitikerna går ändå fram med förslaget att avsluta samarbetet med de privata ambulansföretagen. Ett argument är konkursen för ambulansföretaget Sirius Humanum 2012.
– Vi tror att en sammanhållen ambulanssjukvård är viktig för hela sjukvården i Skåne. Frågan ställdes på sin spets för några år sedan då en entreprenör gick i konkurs. Vi vill inte att något sådan ska hända igen, säger Anna-Lena Hogerud (S).
Fram tills avtalen med Falck och Samariten löper ut i januari 2018 ska en arbetsgrupp förbereda övergången. I direktiven finns också ett förslag om att avlasta ambulanssjukvården genom att inrätta separata "lättvårdsambulanser", för icke-akuta sjuktransporter.
Förslaget ska behandlas på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 26 augusti. Alliansen har redan aviserat att de vill skicka tillbaka ärendet för att få bättre underlag.
Beslutet tas slutgiltigt i regionfullmäktige.

Ambulans i Skåne

Ambulanssjukvården i Skåne är uppdelad i fyra distrikt, varav tre drivs privat.
Falck Ambulans AB kör i distrikt 1 (Malmö-Trelleborg) och 4 (Kristianstad och östra Skåne). Samariten Ambulans AB har distrikt 2 (Lund-Landskrona och mellersta Skåne).
I distrikt 3 (Helsingborg och NV-Skåne) har Region Skåne ambulansdriften.
Gå till toppen