Nyheter

Rekordmånga asylsökande lämnar Sverige självmant

Minst 10 665 personer som sökt asyl i Sverige har i år självmant lämnat landet. Samtidigt befarar Migrationsverket att stoppade bidrag för dem som fått avslag gör att fler går under jorden. – Det finns risk att vi får fler papperslösa, säger Sverker Spaak, ansvarig för verkets återvändandeprocess.

Bild: Lars Brundin
Regeringens åtstramning av flyktingpolitiken i vintras har nu fått tydlig effekt.
Förra året sökte 163 000 personer asyl i Sverige.
Hittills i år är siffran 19 270.
Men id-kontroller, tillfälliga uppehållstillstånd, försämrade villkor för anhörigvandring och mångåriga handläggningstider har inte bara minskat inflödet till Sverige.
Det är också fler asylsökande – och personer som fått avslag – än någonsin som lämnar Sverige.
Enligt statistik som Migrationsverket tagit fram åt tidnigen har 10 665 personer självmant rest från Sverige under januari-augusti.
Här ingår både individer som återtagit sina asylansökningar och de som fått avslag.
Den som frivilligt reser hem kan få flygbiljetten betald av staten plus upp till 30 000 kronor per vuxen i "återetableringsstöd" (max 75 000 kronor per familj).
– Rent praktisk får man då ett utresekvitto som ska lämnas vid gaten på flygplatsen och som sen skickas till Migrationsverket som registrerar dem som utresta, förklarar Sverker Spaak.
Utöver de som lämnat Sverige självmant har Migrationsverket överlämnat åt polisen att tvångsavvisa 1 491 personer. Ytterligare 3 259 personer har rapporterats till polisen som "avvikna" - för efterlysning.
Redan i vintras uppmanade regeringen Migrationsverket och polisen att snabba på med avvisningen av människor som inte har rätt att vistas i Sverige.
Inrikesminister Anders Ygeman sade då att runt 80 000 av dem som sökte asyl i fjor skulle komma att avvisas. Uttalandet byggde på en uppskattning utifrån att Migrationsverket och domstolarna tidigare meddelat avslag i ungefär hälften av asylärendena.
Huruvida det faktiskt blir så återstår att se. Bara en liten del av dem som kom i fjor har fått sina ärenden avgjorda.
I Migrationsverkets system finns just nu 115 000 öppna asylärenden.
Som ett led i regeringens ansträngningar att få ut så många som möjligt ur landet så snabbt som möjligt – och frigöra platser i flyktingförläggningarna – infördes från första juni en lag om att den som fått nej på asylansökan mister rätten till bostad och dagsersättningen på max 71 kronor om dagen.
Hittills har 2 500 personer fått sina bidrag indragna och hundratals ärenden om avhysning hopar sig hos Kronofogden.
Bara ett hundratal av dessa personer har hittills lämnat landet.
– Vi anade att inte så många i den här gruppen skulle resa själva. Det här är människor som varit i Sverige länge. Ofta har deras hemländer vägrat ta emot dem om de avvisas med tvång, men vi har gjort bedömningen att de skulle kunna återvända frivilligt, säger Sverker Spaak.
Av dem som fått bidrag indragna har runt 900 personer avvikit. Migrationsverket vet inte längre var de är.
Och nu fruktar man att de nya reglerna kan göra att fler människor går under jorden.
– Det finns risk att den nya lagen leder till att vi får fler papperslösa i Sverige, säger Sverker Spaak.
Hur många som lever som papperslösa vet ingen. Myndigheterna uppskattar att det rör sig om mellan 30 000 och 50 000 personer. Här ingår både de som rest in illegalt och de som stannat kvar trots utvisningsbeslut.
Gå till toppen