Malmö

Malmö kräver el- och trådbussar

Det kärvar i statens samtal med Malmö och Region Skåne om nya höghastighetståg. Det handslag som skulle kommit i juni dröjer. "Det finns en del frågor som vi samtalar om", säger Mikael Stamming, utvecklingschef vid Region Skåne.

Tyska snabbtåg står på vänt på en bangård utanför Hamburg. Om tio-tolv år kan liknande höghastighetståg trafikera Malmö-Stockholm.Bild: CHRISTOF STACHE
Redan i våras enades Lund, Helsingborg och Hässleholm med staten om att bli en del av satsningen på Sveriges första höghastighetsjärnväg.
De tillhör tolv svenska kommuner som ska bidra med kontanta tågpengar och 110 000 nya lägenheter för att göra Sverigeförhandlingen till en satsning på både infrastruktur och bostäder.
Förhoppningen är att skapa lika många nya bostäder i Malmö, Göteborg och Stockholm. Men samtalen kärvar. Det dröjer innan Malmö och Region Skåne gör ett slutgiltigt handslag med Sverigeförhandlingen.
Niklas Lundin, huvudsekretare för Sverigeförhandlingen, tror på en överenskommelse i slutet av september för att bana väg för höghastighetståg ända fram till centralstationerna i Malmö, Göteborg och Stockholm. En så snar uppgörelse tvivlar Skånedelegaterna på.
– Ett handslag kommer när det kommer. De som sitter vid förhandlingsbordet måste först vara överens, säger Mikael Stamming.
En rad skånska krav är ännu inte uppfyllda:
• Det saknas garantier för att höghastighetstågen skapar en regionförstoring som gör Stormalmö större.
• Det finns inga försäkringar om byggstart för höghastighetsbanan på sträckan Malmö-Hässleholm, en utbyggnad som anses vara livsnödvändig för pendeltågstrafiken i Skåne.
• Löftet om en ny spårvagnslinje i Malmö (Lindängen-Västra hamnen) anses otillräckligt. Det krävs även ny och tätare tågtrafik till Lomma, Trelleborg och Ystad – inte minst för att maximera antalet nya bostäder.
• Dessutom vill Malmö få elbussar, trådbussar och en ny ringlinje med lokaltåg till Östervärn, Rosengård och Svågertorp.
Hittills har Sverigeförhandlingen varit tämligen ovillig att dryfta kollektivtrafiksatsningar som når utanför Malmös kommungräns.
Malmös chefsförhandlare Jan-Inge Ahlfridh betonar dock att Malmös arbetsmarknadsregion sträcker sig långt utanför kommungränsen och att bostadsbyggandet i Malmöregionen inte kan optimeras utan bättre tågtrafik till kranskommunerna.
– Vi är angelägna om att den regionala trafiken i och kring Malmö fungerar, säger han.
Han vill även se en tydligare vision för hur höghastighetstågen ska köra vidare mot Kastrup, Köpenhamn och Hamburg.
Det är inte bara i Malmö som tågsamtalen kärvar. I Göteborg vill kommunen få fler bussåtgärder för att bli medfinansiär till en statlig höghastighetsbana. Stockholm vill få fler nya tunnelbanestationer, bland annat Station Hagalund i Solna.
Så länge inte Malmö enats med staten om formerna för en satsning på höghastighetståg kan inte heller Region Skåne nå en uppgörelse.
Regionen har sina egna invändningar. De regionala företrädarna vill gärna få veta om höghastighetstågen kan ta sig hela vägen från Lund till Malmö C utan att tränga undan Öresundstågen.
– Hur ska man prioritera om det blir trångt på spåren? Ska regiontågen eller höghastighetstågen ha företräde? Blir det kapacitetsbekymmer blir sådana frågor högintressanta, säger Mikael Stamming.
– Många tror ju att det blir fler regionala resenärer längs höghastighetsbanan än de som åker med de nya höghastighetstågen.
Enligt Sverigeförhandlingen får bara tåg som kan färdas i 250 km/h köra på den nya höghastighetsbanan. Det innebär att Skånetrafiken måste skaffa nya och snabbare regiontåg.
– I Skåne kan vi kanske komma att använda tre tågtyper som klarar tre olika funktioner och hastigheter. Det snabbaste kör längs den nya höghastighetsbanan, de långsammare trafikerar den gamla stambanan, säger Mikael Stamming.

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att snabbt bana väg för nya stambanor för höghastighetståg i Sverige.
Tågen ska köra sträckan Malmö-Stockholm på 2,5 timmar och Göteborg-Stockholm på 2 timmar.
Höghastighetstågen ska köra i 320 km/h. Längs den nya banan ska det även finnas regionala snabbtåg som kör i 250 km/h.
Satsningen ska öka tillväxten och möjliggöra byggandet av 100 000-200 000 nya bostäder.
Läs alla artiklar om: Satsningen på höghastighetståg
Gå till toppen