Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Utredare: Lunds konsthall kan bli nattklubb

Nattklubb och barnkalas i konsthallen. Det är tankar som förs fram i en pinfärsk konsthallsutredning. Andra idéer: utbyte med restaurang Ved, ett tydligare uppdrag samt samarbete med Konsthögskolan i Malmö och LTH.

Utredningen om Lunds konsthall är nu klar.Bild: Ingemar D Kristiansen
Rapporten är ett resultat av den hätska debatt om bröt ut efter kultur- och fritidsnämndens beslut 2015 om "en rekonstruktion av Lunds konsthall med syfte att förändra och modernisera verksamheten för att passa in i framtidens Lund".
De som ville förändra Konsthallens uppdrag menade att konsten som visas är svår, konstig och enkelspårig samt att pedagogiken är bristfällig. De som kritiserade beslutet ansåg att politikerna inte ska detaljstyra en verksamhet som Konsthallen. Konsthallschefen Åsa Nacking kallade beslutet om rekonstruktion för "ovärdigt".
När debatten var som hetast beslutade nämnden att låta en utomstående part utreda hur Konsthallen kan utvecklas.
På torsdagen presenterades rapporten för politikerna. Till Konsthallens styrkor hör, menar utredarna, den höga kvaliten på utställningarna, det centrala läget, den unika lokalen och samarbetet med andra aktörer, såväl lokalt som regionalt och internationellt. Svagheterna är att det inte finns någon restaurang eller något kafé, att entrén är otydlig liksom Konsthallens uppdrag och att budgeten för marknadsföring är låg.
För att höja publiksiffrorna och Konsthallens attraktivitet vill utredarna att Konsthallens uppdrag förtydligas. "Det råder i dag delvis olika uppfattningar om uppdraget, det gäller även mellan konsthallens medarbetare, tjänstemän och politiker", konstaterar utredarna.
Ett programråd med Lunds universitet inklusive Konsthögskolan i Malmö och Lunds tekniska högskola föreslås skapas. På så vis kan Konsthallen knytas närmre forskning och utbildning och kanske kan en forskartjänst inrättas.
En enklare bokhandel som drivs externt eller internt eller en museishop med designföremål kan locka in fler besökare, menar konsulterna. En ny entré med kafé, bättre information om öppettiderna och temporära konstinstallationer på fasaden skulle kunna göra att fler går in i Konsthallen. Ett mer formellt samarbete med Stenkrossen vore också önskvärt.
Lunds kommun måste ställa krav på Restaurang Ved om samverkan med Konsthallen, precis som det står i restaurangens hyreskonstrakt, påpekar konsulterna som skriver: "Dörren mellan lokalerna är stängd och något samarbete kring arrangemanget sker inte". Om kraven i kontraktet inte uppfylls tycker konsulterna att kommunen ska se över om det är skäl för uppsägning.
För att göra Konsthallen till en mötesplats i ett bredare sammanhang kan lokalen hyras ut i olika sammanhang, kanske i samband med akademiska konferenser, föreslår konsulterna. "Kalmar konstmuseum erbjuder även möjlighet att ha barnkalas i museet", skriver utredarna och tipsar om att Konsthallen kan hyras ut till nattklubbar mellan utställningarna, som konsthallen Färgfabriken i Stockholm gör.
Det måste också göras tydligare för Lundabor, politiker och besökare att Konsthallen ligger i framkant och att det är här som besökaren får se morgondagens stjärnor.
Frågan om kommunen ska införa ett tidsbestämt förordnande för tjänsten som konsthallschef lämnar utredarna därhän och motiverar det med att denna fråga ligger utanför uppdraget.
Utredarna menar att förslagen hade kunnat vara skarpare om rekryteringsprocessen av en ny kulturchef efter Chris Schenlaer hade varit avslutad och om den planerade kulturpolitiska strategin för kultur- och fritidsförvaltningen vore klar.
Just därför borde man avvaktat med att genomföra utredningen överhuvudtaget, menar Gunnar Brådvik (L) som tycker att rapporten, som kostat Lunds kommun 200 000 kronor, är innehållslös.
– Så här i efterhand tycker jag att det är att kasta pengarna i sjön. Visst, det är trevligt med ett kafé men det påverkar inte konsthallens utbud, säger han.
Joakim Friberg (S) är ordförande i nämnden:
– Jag är nöjd med resultatet. Utredningen bekräftar diskussionen som varit, att det finns otydligheter i konsthallens uppdrag. Samtidigt måste vi ställa oss frågan hur tydligt uppdraget kan och ska få lov att vara.
Att rapporten inte går in på konsthallsutbudet är bara bra, menar Friberg.
– Det var aldrig syftet. Uppdraget handlade mer om organisationen kring Konsthallen. Rapporten är en del i en större tidskrävande process, nämligen omorganisationen av förvaltningen. När den utkristaliseras kan vi ha användning av rapporten.
Utredningen ska nu mynna ut i ett nämndsbeslut men vad innehållet i det blir är oklart, enligt Friberg.
– Det går inte i nuläget att säga vad som ska komma. Rapporten måste först analyseras.
Ångrar du ordvalet "rekonstruktion av konsthallen" ?
–Vi hade kunnat formulera oss bättre.
Gå till toppen