Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Svag kontroll av företag som får statliga miljoner för löner

Hundratusentals svenskar jobbar med hjälp av statliga bidrag. Men trots att det handlar om 21 miljarder kronor per år finns det stora luckor i Arbetsförmedlingens kontroll av arbetsplatserna. Sveriges största fackförbund, Unionen, har hoppat av - i protest.

Bild: Arbetsförmedlingen/Studio CA
Under flera år betalar Arbetsförmedlingen ut miljontals kronor till företaget Eltecno i Vellinge utan att se missförhållandena.
Här kan du läsa granskningen av Eltecno:
Läs också Bidragsbolaget Eltecno – och företagens jakt på arbetsförmedlingens miljarder
Inte heller upptäcker Arbetsförmedlingen att Waynes Coffee på Väla i Helsingborg inte betalar ut korrekta löner – utan sänder dit arbetslösa med bidrag.
Här kan du läsa granskningen av Waynes Coffee på Väla.
Det är först när HD och Sydsvenskan granskar de båda fallen som det framkommer att pengarna har gått till osunda arbetsplatser. Arbetsförmedlingen beklagar. De hänvisar till att de behöver upplysningar från facken om arbetsplatsen för att upptäcka problem.
- När det gäller information om arbetsmiljön är vi beroende av information från fack och andra, sade Mattias Buvari, regiondirektör på Arbesförmedlingen, när han kommenterade avslöjandena om Eltecno.
- Vi kontrollerar företaget när vi fattar beslut. Uppstår det senare saker bör man vända sig till den fackliga parten, sade Marit Nordstrand, sektionschef på Arbetsförmedlingen om Waynes Coffee.
Så hur fungerar samarbetet med fackföreningarna? Och vilket ansvar har egentligen de för att larma? Vi bestämmer oss för att ta reda på det.
Fram träder en bild av ett system som inte verkar fungera.
***
Innan bidrag betalas ut kontrollerar Arbetsförmedlingen att företagen inte har betydande betalningsanmärkningar eller har struntat i att betala skatt. För de flesta bidrag, utom det allt populärare nystartsbidraget, ska också facket yttra sig.
Det är bland annat dessa så kallade samråd med facken som Arbetsförmedlingen lägger så stor vikt vid. De är till för att undvika att personer blir anvisade till arbetsställen som inte är lämpliga. Företag som till exempel har dålig arbetsmiljö eller har sagt upp folk.
– Vi kollar om det finns kollektivavtal och om lönen är i nivå med avtalet. Vi försöker också kolla om det förekommit uppsägningar i företaget och att det inte plötsligt tas in praktikanter i branscher med tydlig säsong, säger Linda Svensson som är ombudsman på Transportarbetareförbundet i Malmö.
Men kontrollen är inte heltäckande på något sätt och den är definitivt inte tillräcklig, tycker hon. Flera andra fackliga representanter håller med henne.
När det sen blir problem på arbetsplatsen så hänvisar arbetsförmedlingen personer till fackförbundet. Men många är ju inte anslutna. Då blir det fel.
Facken får inte veta vem som ska anställas med bidrag. Det är därför inte möjligt att kontakta den enskilde och se så att lön och villkor verkligen är korrekta.
Eftersom facket inte har insyn på alla arbetsplatser är det också ofta omöjligt för dem att se om det har förekommit uppsägningar och om bidragsanställda tränger undan personer med återanställningsrätt.
Facken får heller inte veta om anställningen blir av. Fackförbund kan alltså säga nej till en placering, men får inte veta om Arbetsförmedlingen bryr sig om synpunkterna. Facken vet därmed inte heller om ett företag tidigare haft några bidragsanställda.
– Den enda gången vi får återkoppling är från medlemmar eller ickemedlemmar som säger att de fått problem, och det är betydligt oftare på avtalslösa arbetsplatser. Så återkopplingen vi får kommer bakvägen, säger Katrina Kristoffersson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket.
Katrina Kristoffersson, Hotell - och restaurangfacket, menar att det är ett bekymmer att Arbetsförmedlingen hänvisar alla till facket när det blir problem på arbetsplatsen. Alla anställda är ju inte medlemmar.Bild: Patrick Persson
Ändå lägger facken mycket tid på att yttra sig. På fackavdelningar i Skåne sitter personer som lägger större delen av sin arbetstid på samråden.
– Vi lägger enormt mycket resurser på detta, men det blir lite meningslöst om vi yttrar oss om att en arbetsplats inte är lämplig och en person ändå placeras där. Hänvisas det sen också till facket när det blir problem blir det absurt.
Hon tycker att Arbetsförmedlingens kontroller måste bli bättre eftersom det är Arbetsförmedlingen som har ansvaret. Det stadgas i förordningarna.
– Det är enskilda som drabbas, och ofta svaga. Man har ofta bidrag av en anledning och det är de personer som man allra minst hoppas ska drabbas som är just de som drabbas, säger Katrina Kristoffersson.
***
De två företag HD och Sydsvenskan har granskat är bara två exempel på bolag och organisationer som har fått bidrag från Arbetsförmedlingen för att ta emot långtidsarbetslösa och människor med nedsatt arbetsförmåga.
Systemet med subventionerade arbeten anses viktigt. Det möjliggör för många människor att komma ut på arbetsmarknaden och antalet bidragsanställningar har nästan fördubblats på tjugo år.
Eltecno i Vellinge är ett av de företag HD och Sydsvenskan har granskat när det gäller anställningsstöden. Vd Håkan Nilsson avgick under granskningen.Bild: Hussein El-alawi
I fjor hade 220 000 anställda jobb som till viss del finansierades av statliga pengar. Det handlar till exempel om lönebidrag och nystartsbidrag. Budgeten var lika stor som hela polisväsendets, 21 miljarder kronor.
Ska man lägga ner tid och resurser på kontroller måste man hitta former så att det blir på riktigt.
Men kontrollen är alltså bristfällig. Så bristfällig att Sveriges största fackförbund, Unionen, inte deltar. Det har de inte gjort på flera år.
- Underlagen vi ska yttra oss över är avidentifierade och det är därför inte möjligt att kontakta personerna för att säkerställa att villkoren verkligen efterlevs. Det blir alltså ingen riktig kontroll. Och vi vill inte stå med vårt renommé som garant. Vi har ju inte kollat det, säger Unionens förhandlingschef Niklas Hjert.
Men genom att avstå från samrådet medverkar ni ju till att det inte alls blir någon kontroll?
- Vi måste få riktiga uppgifter så att vi verkligen kan kontrollera. Ska man lägga ner tid och resurser på kontroller måste man hitta former så att det blir på riktigt. Därför är det bra att Arbetsförmedlingen har kontaktat oss när man ska se över formerna för samråden. Som det är i dag är det slöseri med allas resurser, säger Niklas Hjert.
Trots att Arbetsförmedlingen vet att Unionen inte yttrar sig fortsätter de att skicka blanketter för samråd. Det måste de enligt förordningen som styr utbetalningen av bidrag.
Tillbaka kommer ett standardsvar om att Unionen inte yttrar sig. Det vet Arbetsförmedlingen. Ändå fortsätter den meningslösa brevväxlingen.
***
Arbetsförmedlingen kontrollerar till viss del företagen i efterhand. Efter omfattande kritik i en statlig utredning för några år sedan, har man styrt upp tillsynen som utförs av en central sektion i Stockholm. I fjol begärde denne tillbaka 115 miljoner kronor från arbetsgivare. Det motsvarade 5 promille av alla utbetalda bidrag. Ett 20-tal fall leder årligen till polisanmälningar.
HD och Sydsvenskan har tidigare avslöjat dåliga anställningsförhållanden på Waynes Coffee på Väla.Bild: Arkiv Sven-Erik Svensson
Fast det är inte alla typer av fel och fusk som kontrolleras. Mycket handlar om att hålla koll på inbetalda arbetsgivaravgifter och att anställda med bidragsanställning verkligen varit på arbetsplatsen. Får de signaler om fel kan större genomlysningar göras.
Det finns också två internutredare som tar emot tips och granskar misstankar om interna oegentligheter.
Samrådsprocessen fungerar inte och vi har fört diskussioner med Arbetsförmedlingen. Att det inte finns någon återkoppling påverkar samarbetsklimatet.
Men ingen på central nivå utreder den typen av fel som till exempel avslöjades på Eltecno. Dit anvisades personer trots att flera larmat till Arbetsförmedlingen om missförhållanden. Personer övertalades att gå med på bidrag för att få en tjänst och en anställd kodades som funktionshindrad utan läkarintyg, vilket gjorde att företaget kunde få bidrag för henne i sju år.
- Handlar det om att vi inte skulle ha tagit beslutet får vi återkoppla till det lokala kontoret. Det är inte vårt huvudsakliga uppdrag att titta på detta, säger Stefan Wedin, sektionschef för utbetalningskontroll i Stockholm:
Så det är inget ni utreder?
- Kvalitetsuppföljning ligger på de lokala kontoren. De fattar beslutet och det ligger utanför vårt område.
***
Redan 2013 hade LO en konferens med Arbetsförmedlingen om hur samråden skulle utvecklas. Ändå finns många problem kvar.
LO-utredaren Linda Grape i Stockholm efterlyser förändringar. Det som facken idag lägger mycket tid på kallar hon en "haltande process":
– Eller nästan värre än så. Samrådsprocessen fungerar inte och vi har fört diskussioner med Arbetsförmedlingen. Att det inte finns någon återkoppling påverkar samarbetsklimatet.
Hon ser också uppenbara risker för ett överutnyttjande av bidragsanställningar. Tidigare fanns en rekommendation som sa att man fick ha max en bidragsanställd per fem anställda. Men någon sådan begränsning finns sedan 2012 inte längre. Därför kunde företaget Eltecno få nya bidragsanställda år efter år.
– Det finns inte längre någon begränsning. Ett företag kan ha hela personalen på nystartsbidrag utan att göra något fel. Det ger konkurrensfördelar och undanträningseffekter, säger Linda Grape.
Läs Arbetsförmedlingens svar på kritiken här:
Läs också Haltande system fortsätter trots brister

Efterlysning!

Hur upplever du att anställningsstöden fungerar?
Arbetsförmedlare, företagare, arbetssökande - hör av dig till oss.
Vi vill gärna höra din berättelse. Mejla jessica.ziegerer@hdsydsvenskan.se eller ring 070-3781022.
Loreta Tosson var platschef på Waynes Coffee på Väla under fem månader i vintras. Hon har berättat om usla anställningsförhållanden, vilka bekräftas av flera andra anställda.Bild: Sven-Erik Svensson

Nystartsbidrag trots minimala löner

Arbetsförmedlingen betalade ut en halv miljon kronor i nystartsbidrag till Waynes Coffee på Väla i Helsingborg. Detta för att arbetslösa skulle få en chans till en anställning.
Men HD och Sydsvenskans rapportering visade att lönerna inte låg i nivå med kollektivavtalet, vilket krävs. De anställda fick inte betalt för alla timmar de arbetade, fick ingen semesterersättning och ingen OB.
– Jag har jobbat på många arbetsplatser och har alltid fått OB-ersättning. Det är självklart för mig, även om det inte nämns när man blir anställd. Varför skulle man annars ställa upp och ta helgpass? sade den tidigare platschefen.
Franchisetagarna bakom caféet på Väla står även bakom de kritiserade telebolagen Fastcom, Telework och Connect4U. De har tillbakavisat alla uppgifter om dåliga villkor på Waynes Coffee på Väla. Efter artiklarna uppmande Arbetsförmedlingen anställda med nystartsjobb på caféet att ta kontakt med sin handläggare så att avtalen kunde synas.
Petra Petersson fick lönebidrag i flera år på Eltecno utan att veta varför.Bild: Jenny Leyman

Miljoner i bidrag men katastrofal arbetsmiljö

Granskningen av Eltecno i Velllinge visade att företaget fått 50 miljoner kronor i bidrag till löner för anställda de senaste åtta åren. Arbetsförmedlingen sände dit den ena arbetslösa efter den andra. Till sist blev arbetsplatsen som ett privat Samhall.
Flera av de anställda hade aldrig behövt bidrag tidigare, men fick det när de skulle påbörja sin anställning vid företaget. En anställd gick på lönebidrag i sju år och kodades som sjuk, fastän hon aldrig sänt in något läkarintyg.
Och i stället för att de med nedsatt arbetsförmåga skulle jobba i sin egen takt var det en arbetsplats fylld av stress, press och utskällningar. Om det vittnade merparten av det femtiotal personer som tidningen talat med.
- I början var det bra. Sedan blev det värre och värre. Det skulle gå fortare. De var på en hela tiden, sade en av de anställda.Granskningen ledde till att vd:n avgick, Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion på företaget och fackförbunden initierade besök på platsen.Arbetsförmedlingen har stoppat att anvisa personer till företaget och har startat en intern utredning om placeringarna. De har också konstaterat brister i kvaliteten på sina uppföljande kontroller.
Antal personer företag fick anställningsstöd för under 2015:
Förstärkt särskilt anställningsstöd 9 356
Instegsjobb 10 484
Lönebidrag 41 111
Nystartsjobb 87 041
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 4 366
Särskilt anställningsstöd 11 542
Trygghetsanställning 39 869
Utvecklingsanställning 16 175
Totalt: 219 944 personer
Kostnader för anställningar med stöd under 2015 (miljoner kronor):
Förstärkt särskilt anställningsstöd 1 174
Instegsjobb 675
Lönebidrag 4 105
Nystartsjobb 6 675
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 525
Särskilt anställningsstöd 1 193
Trygghetsanställning 5 253
Utvecklingsanställning 1 343
Yrkesintroduktionsanställning 84
Totalt: 21 027 miljoner kronor
Genom att kommentera på Sydsvenskan.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på Sydsvenskan.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på Sydsvenskan.se och Sydsvenskan papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen