Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Vi antar din utmaning, Katrin Stjernfeldt Jammeh. Antar du vår?"

Den ideella sektorn kan erbjuda en väg tillbaka från arbetslöshet, ge unga ett första jobb och ge alla en känsla av samhörighet och en chans till delaktighet. Det skriver fyra företrädare för föreningslivet i Malmö.

Skribenterna bjuder in Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) till en diskussion om mertjänster inom föreningslivet.Bild: Albin Brönmark
Vi antar din utmaning, Katrin Stjernfeldt Jammeh. Antar du vår?
Du skriver att du vill bilda en jobbpakt med Malmöborna (Aktuella frågor 9/9).
Malmös föreningsliv vill, och kan, få ännu fler Malmöbor i jobb.
Fler än 3 000 personer är anställda i ideella föreningar i Malmö. Det är anställningar som inte bara ger ett arbete utan också ett meningsfullt sammanhang, en möjlighet att bidra till eget och andras välmående, att påverka samhällsutvecklingen.
Det finns fler sysslor knutna till föreningslivet som, rätt utformade, kan ge arbetssökande Malmöbor ett rejält kliv in på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt – samtidigt som de gör Malmö till en roligare, vackrare, hälsosammare och mer meningsfull stad att leva i. Därför bjuder vi in dig, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, och de andra politiska partiernas kommunalråd till ett möte under samverkansfestivalen Co-Create som arrangeras i Malmö i november.
Vi villutveckla en modell för mertjänster inom föreningslivet.
Redan idag gör många föreningar, församlingar, stiftelser och sociala företag stora insatser för Malmös arbetsmarknad, inte minst med hjälp av lönebidragsanställningar, praktikplatser, sommarjobb och åtgärdsanställningar.
Malmö stad har i år satsat på att anställa 200 Malmöbor som gått på försörjningsstöd och erbjudit dem anställning på förskolor, inom LSS, särskilda boenden och föreningar.Satsa gärna än mer på att fler människor kan få sådana anställningar. Kommunen bör se föreningslivet som en självklar och jämbördig part när det gäller att få människor i jobb.
Den ideella sektorn kan erbjuda en väg tillbaka från arbetslöshet, ge unga ett första jobb och ge alla en känsla av samhörighet och en chans till delaktighet.
En anställning i en förening ger också en chans att vara del av ett sammanhang både för den anställde och hens familj.
Arbetsuppgifter som kan tänkas vara intressanta för mertjänster inom föreningslivet är till exempel enklare administrativa sysslor, vaktmästaruppgifter och andra kvalitetshöjande insatser.
På ett möte med kommunens politiska företrädare vill vi diskutera en modell där föreningar får möjlighet att ge kvalificerad handledning som garanterar den anställde att tryggt utvecklas på sin arbetsplats och i sitt arbetsliv.
Malmö utvecklas genom att fler stora och små föreningar blir aktiva i Malmö, förlägger såväl event som region- och huvudkontor i staden. Och detskapar sysselsättning, engagemang och ökar stadens attraktivitet.
Fredrik Eklöf, ordförande, Malmö ideella föreningars paraplyorganisation, Mip
Karin Heri, verksamhetsledare, Malmö FF:s karriärakademi
Ira Gyllingberg , ordförande, Hiso, Handikappidrottens samorganisation i Malmö
Ingemar Holm, verksamhetsledare, Centrum för publikt entreprenörskap
Läs också ”Jag vill sluta en jobbpakt med Malmös invånare.”
Läs också "Vi kommunpolitiker måste göra mycket mer för att se till att de murar som finns på arbetsmarknaden rivs"
Läs också Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen