Lund

Föräldrar upprörda över brister på nytt fritidshem

Inget biljardspel längre. Inget pingisbord. Ingen tillgång till storbildsskärmen. Både föräldrar och deras barn är mycket missnöjda med verksamheten på Klostergårdskolans nya fritidshem .

Klostergårdsskolans fritidshem på Mötesplats Klostergården.Bild: Ingemar D Kristiansen
I början av 2015 kom beskedet från Skolinspektionen att Lunds kommun måste övergå från fritidsklubbar i kultur- och fritidsförvaltningen regi, till fritidshem styrda av skolan och läroplanen. Skolan ska enligt lag ha ansvaret för fritidsverksamhet för barn upp till 13 år.
På Klostergården har fritidsklubben i samma hus som biblioteket förvandlats till fritidshem. En del ny personal har fått anställas. Enligt föräldrar till barn som nu går där har verksamheten krympt rejält.
– Tidigare fick jag ringa och tjata på min pojke om att han skulle gå hem från fritidsklubben här. Nu säger han "mamma, du kan skriva ut mig", berättar en mamma.
– Jag har två barn på fritidshemmet. Bägge säger att där finns för lite att göra och att det inte är roligt att gå dit, förklarar en annan mamma.
Sydsvenskan har pratat med ett antal föräldrar. Deras kritik handlar om att det tidigare populära biljardbordet, pingisbordet och storbildsskärmen för tv-spel nu inte får användas.
– Det är som att ställa en godisskål framför ett barn och säga "du får inte ta", som en mamma beskriver det.
En pappa konstaterar att barnen nu mest sitter med sina mobiler.
Föräldrarna klagar också på att fritidshemmet disponerar mindre golvyta och färre rum än fritidsklubben gjorde. Samt att det enligt uppgifter som de fått nu köps in dubletter på utrustning, eftersom fritidshemmet inte skulle få använda vissa av fritidsklubbens grejer.
– Kommunen talar om "ett Lund" och kortade kontaktvägar. Men här verkar övergången mellan förvaltningarna och framförhållningen inte ha fungerat. Och det känns inte som om man har utgått från barnperspektivet, påpekar föräldrar.
Biljardbordet är ordentligt övertäckt under fritidshemmets öppettider.Bild: Foto: privat.
Enligt Mats Jönsson, skoldirektör i Lund, och Dan Kanter, idrotts- och fritidschef på kultur-och fritidsförvaltningen, finns det dock inget revirtänkande mellan förvaltningarna.
– Vi har stått med öppna famnen. Vill skolan använda viss utrustning så ska man göra det. Alla ska så klart ha det så bra som möjligt, säger Dan Kanter, vars förvaltning ansvarar för den öppna fritidsverksamhet som nu tar vid när fritidshemmet stänger, klockan halv sex.
Mats Jönsson förklarar att diskussionerna om placeringen av Klostergårdsskolans fritidshem drog ut på tiden.
– Det talades bland annat om att eventuellt ha det på skolan, säger han. Så detta var den sista fritidshemslokalen vi satte.
Mats Jönsson betonar att det är rektor som beslutar om vilken verksamhet och utrustning ett fritidshem bör ha.
Marita Christoffersson, rektor på Klostergårdsskolan, är glad över engagerade föräldrar och säger att många av problemen beror på tidsbrist.
– Den 15 augusti, fyra dagar före terminsstart, fick vi klart för oss att fritidshemmet skulle vara i de här lokalerna. Det var alldeles för kort varsel.
Att fritidshemmet inte använder sådant som biljardbordet, vilket rektorn skulle önska, beror enligt henne på att förvaltningarna och hon inte hunnit diskutera färdigt.
– Det är inte klart vem som ska ansvara för vad av materialet och hur det ska användas. Och ska man beställa nytt tar det tid. Nu har vi fått köpa in en del dubletter som vi måste ha, dataspel, spelkonsoler och sådant som bollar och innebandyklubbor, för sammanlagt kanske 10 000 kronor.
Angående den minskade golvytan påpekar Marita Christoffersson att byggnaden har fyra plan.
– Vi måste disponera det vi har resurser till och vi har inte riktigt samma verksamhet som fritidsklubben hade.
– Bollrummet i källaren har vi kommit överens om att vi ska använda två eftermiddagar i veckan. Men först måste taket lagas där, det har hållit på att trilla in.
Vad har du för erfarenheter av övergången från fritidsklubbar till fritidshem vid terminsstarten fungerat i Lund? Skicka gärna ett mejl till alexander.agrell@sydsvenskan.se.
Läs alla artiklar om: Turbulensen kring Lunds fritidshem
Gå till toppen