Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Almgrens inblandning i Galten-beslut ifrågasätts

Kommunalrådet Anders Almgren (S) är tjänstledig från Skanska. Samtidigt har han varit med och fattat ett beslut som i slutändan kan ge Skanska möjlighet att bygga på attraktiv mark i centrum. – Det låter som helt uppenbart att han borde hålla sig borta från att delta i det beslutet, säger Jan Teorell, professor i statsvetenskap.

Anders Almgren (S) är kommunstyrelsens ordförande i Lund och tjänstledig från Skanska.Bild: Ingemar D Kristiansen
Kvarteret Galten, där de gula regionbussarna stannar, är en kvarleva från det aldrig realiserade "Genombrottet", den tänkta motorvägen rakt igenom Lunds centrum. Lundapolitikerna har bråkat i årtionden om vad som ska hända med området.
Men sedan några år finns planer på en stor omvandling. Fastighetsägaren Norcap vill, i samarbete med bland annat Skanska, bygga bostäder, affärer och ett stort underjordiskt parkeringsgarage.
I januari i år beslutade toppolitikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott att förorda en direktanvisning av marken och att lämna ärendet vidare till tekniska nämnden. Vid direktanvisning erbjuds ett visst företag att köpa, utan att andra får möjlighet. Beslutet var inte enhälligt: Miljöpartiet ville ha en öppen markanvisningstävling.
I protokollet från beslutet står inte explicit att det är till Norcap som marken ska säljas. Men att det är tanken är tydligt.
Byggnadsnämndens ordförande, socialdemokraten Björn Abelson, utropade direkt efter beslutet på Twitter: "Kommunstyrelsens AU ger Skanska och Norcap möjlighet att bygga i Galten Bankgatan. Butiker, Bostäder+Mårtenstorg fritt från bilar.#lundpol".
I protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskott hänvisas också till byggnadsnämndens tidigare inriktningsbeslut, där beslutsunderlaget bland annat utgjordes av en handling kallad "Konceptstudie Skanska/Norcap".
Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, twittrade efter beslutet i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Den som enligt protokollet yrkade på att det skulle vara en direktanvisning var kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).
Jan Teorell är professor i statsvetenskap vid Lunds universitet och har forskat kring demokrati och korruption. Han menar att Anders Almgren borde ha undvikit att vara direkt inblandad – eftersom Almgren är tjänstledig från ett jobb på Skanska.
– Det låter som helt uppenbart att han borde hålla sig borta från att delta i det beslutet. Åtminstone borde han ha vidtagit någon form av försiktighetsåtgärder för att undvika den typen av anklagelser och idealiskt sett så skulle jag ha sagt att han inte borde ha deltagit i beslutet, säger han.
Jan Teorell säger att han inte kan avgöra om Almgren var jävig.
– Men om man bara ser det utifrån ett medborgarperspektiv och utifrån ett förtroendeperspektiv, så tycker jag att han är farligt nära en jävssituation.
Bengt Lundell, docent i offentlig rätt vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet, säger att det inte finns något entydigt svar på jävsfrågan.
– Men sannolikt skulle det här inte utgöra jäv i den juridiska meningen, säger han.
Anders Almgren håller inte med om att han borde ha undvikit att delta i beslutet. Han menar att diskussionen har förts med Norcap, inte Skanska, och att beslutet bara handlade om vilken metod som skulle användas när marken säljs.
– Jag har varit med och tagit ett beslut att vi ska arbeta vidare med direktanvisning. Hur det ska gå till får tekniska nämnden återkomma med. Jag har varit med och tagit ställning till själva markfördelningsformen – ska vi ha en tävling eller direktanvisning? Det är vad jag har gjort.
Men när du tar det beslutet känner du ju till att fastighetsägaren tänker arbeta med Skanska. I praktiken innebär beslutet att man ska försöka få till ett avtal med den fastighetsägare som ingår i ett konsortium med Skanska.
– Jag kan ju inte veta exakt hur formaliserad affärsförbindelsen är mellan Norcap och Skanska. Jag vet inte vad de har för avtal.
– Beslutet bygger inte på att det har med Skanska att göra överhuvudtaget.
Men Björn Abelson, din egen partikamrat, ser det ju annorlunda. "Kommunstyrelsens arbetsutskott ger Skanska och Norcap möjlighet att bygga i Galten", skrev han.
– Jamen, Norcap hade ju vid det laget sagt att de samarbetar med Skanska i detta. Det är ju vad vi har beslutat och vad som står i protokollet som gäller. Sedan att Norcap tidigt i projektet pekar ut vilken entreprenör man vill ha med sig är ett sätt att visa att det finns någon aktör här på marknaden som kan göra det. Så det är inget konstigt. Men beslutet som jag har varit med och fattat handlar ju inte om det.
– Så länge jag är tjänstledig från Skanska så deltar inte jag i beslut om att vi ska ha direktanvisning till Skanska. Jag är mycket väl medveten om – efter decennier i politiken – vilken typ av beslut som jag kan ta och inte.
Efter kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut i januari beslutade tekniska nämnden i mars att reservera marken för Norcap. I protokollet står det tydligt att fastighetsägaren tänker samarbeta med Skanska Sverige AB eller ett av Skanskas dotterbolag.
Frågan om Galtens framtid kommer återigen upp på kommunstyrelsens arbetsutskott på måndag. Än så länge har inga definitiva beslut fattats om huruvida marken ska säljas, hur den ska säljas och till vem den ska säljas.
Gå till toppen