Ekonomi

Budgetpengar för mer hållbar livsstil

Regeringen vill minska klimatpåverkan av den privata konsumtionen. Genom en satsning i budgeten ska det bli enklare för konsumenter att fatta klimatsmarta beslut. Att laga i stället för att köpa nytt uppmuntras och Konsumentverket ska aktivt verka för en mer hållbar livsstil.

Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP) vill göra människor mer medvetna om den privata konsumtionens miljöpåverkan och samtidigt förenkla för konsumenter att göra klimatsmarta val.Bild: Christine Olsson/TT
– Under den förra regeringen var de här frågorna ganska nedprioriterade. Ska vi lösa miljö- och hållbarhetsproblemen måste vi börja jobba med konsumtionen, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP),
Han kallar regeringens satsning en strategi för hållbar konsumtion som ska rikta fokus mot privatkonsumtionens miljöpåverkan.
En sänkt moms på reparationer av cyklar, kläder och skor samt att införa skattereduktion för reparationer och underhåll av vitvaror i hemmet är några av de förslag som regeringen tidigare har talat om.
I höstbudgeten finns förslagen med.
En annan del av satsningen handlar om att öka kunskapen och stödet till konsumenterna.
– Vi ska ta bort de hinder som finns för människor att agera hållbart, säger Bolund.
Konsumentverket får ett särskilt uppdrag att bygga upp en kunskapsbank på området, sprida informationen och göra den lättillgänglig för konsumenterna. Myndigheten får 43 miljoner kronor för att bygga upp kompetensen och satsa på nya områden.
– Ett område vi särskilt pekar ut är så kallad 'nudging'. Det handlar om att man genom olika metoder försöker göra det lätt för människor att göra rätt.
Enligt Bolund kan det handla om enkla kommunikationsmedel som att märka upp vägen till närmsta sopsortering.
Det kan också handla om att förenkla på områden med många, komplexa valmöjligheter. Även ett passivt val ska vara ett bra alternativ, anser Bolund, som nämner pensionssparande som exempel.
– Det lätta valet ska vara det rätta valet. Men det ska också vara att man genom lättillgänglig information enkelt kan avgöra vilket val som har minst miljöpåverkan.
TT: Är målet att vi ska konsumera mindre?
– Ur min synvinkel handlar det inte nödvändigtvis om att konsumera mindre utan snarare att titta på vad vi konsumerar och hur. Det handlar snarare om att ändra konsumtionen. Att uppmuntra att man köper upplevelser och tjänster är också ett sätt att konsumera mer hållbart.
Bolund är positiv till att svenskar köper mer och mer ekologiskt, rättvisemärkt och vegetariskt men någon skatt på kött är inte på gång.
– Det tror jag inte på som styrmedel, men en grundtanke är att man ska betala för den miljöpåverkan man orsakar, säger Per Bolund.

Fakta: Budget för hållbar konsumtion

Förslag i höstbudgeten:
Rut-avdrag för reparation av vitvaror, kostnad 190 miljoner kronor per år.
Sänkt moms på reparationer av cyklar, skor och kläder, kostnad runt 270 miljoner under 2017.
Bolag och föreningar med en omsättning på mindre än 30 000 kronor per år ska slippa att momsregistrera sig, kostnad 280 miljoner per år. Det påverkar exempelvis småskaliga solenergiproducenter, som villaägare, från moms om de säljer överskottsenergi vidare.
Ny kemikalieskatt på vitvaror, datorer och liknande, kan ge drygt 2 miljarder kronor.
Konsumentverket får ett särskilt uppdrag att verka för en hållbar konsumtion och ska i samarbete med andra myndigheter inrätta ett forum för miljösmart konsumtion, kostnad 43 miljoner kronor.
Källa: Finansdepartementet.
Gå till toppen