Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Rönneå har bytt bana – här byggs den nya råvattenledningen

Vid Riseberga är Rönneås åbädd just nu helt torrlagd där Sydvatten drar fram sin nya råvattenledning förbi ån.

Ledningen gör en s-sväng över Rönneå, som just nu är helt torrlagd. För att göra det har man fått leda om vattnet i en tillfällig kanal och pumpar dessutom för att sänka grundvattnet. "Vädret kunde inte vara bättre för oss" säger Magdalena Lindberg–Eklund från Sydvatten.Bild: Annsofie Wieland
Inget är sig likt vid kanten av Rönneå, strax norr om Riseberga.
Från vägen har grävmaskiner och arbetsfordon arbetat för högtryck hela sommaren, nya arbetsvägar går fram i det idylliska kulturlandskapet och på flera ställen gapar jättelika hål.
För 30 år sedan drogs en färskvattenledning med vatten från sjön Bolmen i Småland till Skåne. Sedan dess har allt fler kommuner anslutit sig till Sydvatten. Ledningen, som går ett par hundra meter uppströms, räcker inte längre till och behöver dubbleras.
I mitten av augusti släpptes vattnet på i den tillfälliga kanal som grävts runt arbetsområdet, några veckor senare torrlades Rönneås åfåra.Bild: Annsofie Wieland
I juni lades den första biten av röret ner. Det jättelika projektet startade i Äktaboden utanför Perstorp och just här, i Riseberga, finns ett av de mest komplicerade avsnitten.
Sedan några veckor tillbaka rinner vattnet i en kanal som grävts runt arbetsområdet, en väg som även områdets många kanotister får ta. Själva åfåran är torrlagd.
– Den stora utmaningen har varit att hitta vägen fram. Utredningsarbetet har pågått i två år, säger projektledare Lars Balkfors.
Om några år ska det se ut som när vi kom hit
En vattendom behövdes för att få lov att tillfälligt sänka grundvattnet och ändra åns lopp.
Nästan hela Rönneås dalgång är även landskapsbildsskyddat och riksintresse för naturvård. Därför har länsstyrelsen granskat och ställt hårda krav på hur arbetet ska göras.
Det var i mitten på 80-talet som Sydvatten senast drog en vattenledning under Rönneå.Bild: Annsofie Wieland
När ledningen är klar ska allt återställas, vägmaterialet ligger på markduk för att inte blandas med underlaget och matjorden, med alla fröer den innehåller, är upplagd i högar lite varstans för att kunna läggast illbaka efteråt.
– Vi har också mätt in området för att få samma nivåer. Om några år ska det se ut som när vi kom hit, säger Sydvattens utredningsledare Magdalena Lindberg-Eklund.
Det skyddade landskapet får normalt inte röras och projektet omgärdas av många krav. Områdets växter och groddjur har inventerats, just nu kontrolleras grundvattennivåerna en gång i veckan.Bild: Annsofie Wieland
Vid den tillfälliga åfåran finns en dunge med ståtliga gamla ekar, där betande nötboskap sökt skydd för solen. De är nyckelbiotoper som skyddas av Skogstyrelsen. Därför finns ett särskilt program för stödbevattning under tiden som grundvattennivån är under det normala.
Övriga träd skonas så mycket som det är möjligt, säger projektledare Lars Balkfors.
– En ek har vi fått fälla här, men vi har justerat ledningsdragningen för att det inte ska bli fler.
Längs hela ledningen berörs omkring 60 markägare. Staffan Nilsson, vars betesmarker just nu grävs upp i Riseberga, konstaterar att den statliga ledningsrätten övertrumfar hans egna rättigheter som markägare.
– Jag hade gärna sluppit, men de sköter det proffsigt och ordentligt, säger han.
Där vatten i vanliga fall rinner makligt förbi beteshagar syns nu bara grävskopor.Bild: Annsofie Wieland
Fotnot: Just nu grävs det på båda sidor om vägen, som går mellan Ljungbyhed och Höör. Inom kort måste den stängas av helt när ledningen sätts ihop och då genomförs också en sprängning. Efter Riseberga fortsätter ledningsdragningen söderut, öster om Röstånga och Billinge och sedan vidare ner mot Ringsjöarna.

Sydvattens nya ledning

Ska serva förse en halv miljon människor i 16 kommuner med dricksvatten.
Huvudsyftet med att dubblera ledningen är att få bättre säkerhet. Dessutom
Den nya ledningen går från Äktaboden till Ringsjöarna.
Den blir 2,5 mil lång, diametern är 1,6 till 1,4 meter.
Gå till toppen