Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Fler satsar på tillgänglig kultur

Konstvisningar för dementa och utställningar med dövblinda som målgrupp. Kulturlivet försöker allt mer nå ut till personer med funktionshinder. Men fortfarande stängs många ute.

Projektet "Kännbart" vill göra konst för alla sinnen, som även människor med funktionshinder kan ta del av. Konstnärerna är Julia Adzuki, Sindri Runudde och Teresia Lindberg. Pressbild.
Ett urholkat sammetslent askträd har förvandlats till ett musikinstrument, som besökarna både kan röra vid och klättra på. I närheten står en enmanshammock med 15 vibrerande motorer där den som sätter sig får en märklig, taktil upplevelse.
– Konstnären har komponerat verket som när man skriver musik, säger Annika Ottander, initiativtagare till konstutställningen och projektet "Kännbart".
Hon arbetar tillsammans med konstnärer, förbund som verkar för funktionshindrade och museer för att alla ska kunna njuta av kultur. Och tillgänglighet är en faktor redan när verken skapas.
– Saknar man syn, vad finns det då att känna på i många konstutställningar? För oss var den ultimata utmaningen att ha en utställning för dövblinda, för de är de mest bortglömda av alla, säger Annika Ottander.
Flera kulturinstitutioner har fått upp ögonen för tillgänglighetsfrågor. På Moderna Museet anordnar man till exempel visningar för dementa. I fem år har också Statens Kulturråd haft i uppdrag av regeringen att öka tillgängligheten på landets regionala kulturinstitutioner. När det sista året går mot sitt slut är utvecklingen hoppingivande, tycker handläggaren Karin Westling.
– Vi har haft tre delmål och kan se att de alla har gått framåt. Det finns en stark vilja, hög ambitionsnivå och man jobbar på bra i kulturlivet, säger hon men understryker att facit kommer senare i höst.
Bland annat har ett 90-tal kulturinstitutioner som Kulturrådet har arbetat med nu tagit fram en handlingsplan för tillgänglighet. Att intresset växer märker också Annika Ottander.
– Många vill men vet inte riktigt hur, säger hon och berättar att de har hjälpt till att testa utställningar ur tillgänglighetsperspektiv.
Det finns fortfarande en rad hinder. Vissa lokaler uppfyller inte ens minimikravet på tillgänglighet, säger Karin Westling. Ansvaret ligger inte bara på kulturlivet, utan också på lokalägare och kommuner. Nyckeln är att arbeta brett, anser hon.
– Kulturlivets tillgänglighet är beroende av andra sektorer och politikområden. Konst- och kulturutbildningar måste till exempel fungera för och inkludera personer med olika funktionsförmågor, säger hon och pekar på att personlig assistans kan behövas om fler ska kunna vara yrkesverksamma inom kultur.
– Men det finns en stark utveckling och vilja inom kulturlivet att människor med olika funktionsförmåga ska kunna delta mer i konstnärliga processer. Det är en otroligt positiv utveckling.

Fakta: Tillgänglighet

Kulturrådets tre delmål för regioner inom den så kallade samverkansmodellen, som får statliga bidrag för kulturverksamheter: ha handlingsplaner för ökad tillgänglighet, ha tillgängliga webbplatser och e-funktioner samt inte verka i lokaler där enkelt undanröjda hinder finns.
Under de fem senaste åren har Kulturrådet spridit information om tillgänglighet, via kunskapsmaterial, utskick och konferenser. Sedan 2013 håller de också formella samråd med den centrala funktionshindersrörelsen, Handikappförbunden och DHR.
Delmålen kommer även efter 2016 att vara kriterier för Kulturrådets bidrag. Om delmålen inte följs kan de sluta betala ut pengar eller begära återbetalning av statsbidrag.
Projektet "Kännbart" drivs av ABF Örebro, Förbundet Sveriges Dövblinda, Riksutställningar och Allmänna Arvsfonden. Utställningen turnerar landet runt med avslutning på Scenkonstmuseet i Stockholm, 7 september till 22 oktober 2017.
Gå till toppen