Aktuella frågor

Debattinlägg: "Kommunpolitiker bör ta ansvar för att det finns prao."

Att ordna relevanta praoplatser kräver tid och resurser. Men om prao prioriteras och inte ses som ett problem borde det gå att hitta de resurser som behövs. Alternativet är ett allt större utanförskap. Det skriver Rolf Elmér, regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne.

Prao som kock. Tyvärr väljer allt fler grundskolor i Skåne att avskaffa prao, skriver Rolf Elmér.Bild: Emmalisa Pauly
Arbetslösheten bland unga i Skåne är hög, procentuellt sett mycket högre än i hela landet. Prao, praktisk arbetslivsorientering, är därför viktigare än någonsin för att ge eleverna ökad insikt i vilka arbeten som behövs nu och i framtiden. Tyvärr väljer allt fler grundskolor i Skåne att avskaffa prao. Samtidigt duckar politikerna för sitt ansvar.
I Lund erbjuds eleverna från och med i år inte någon prao. Tidigare har till exempel Sjöbo, Eslöv, Landskrona, Helsingborg och Malmö helt eller delvis avskaffat prao. Såväl företag som elever är bekymrade över utvecklingen. De som kanske blir mest lidande är eleverna, som berövas insikter som är värdefulla för deras framtid. Men att företagen inte hittar den kompetens de behöver slår också mot Skånes tillväxt.
Anders Lovén, universitetslektor vid Malmö högskola, menar att forskningen är entydig. Det behövs mer prao och den kan inte ersättas med annat. Prao underlättar framtida studieval, ger perspektiv på undervisningen och skapar större insikt om olika jobb, krav och eget ansvar. Samma uppfattning har Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare vid Ratio, Näringslivets forskningsinstitut, Aktuella frågor 12/9. Samtidigt tycker ungdomar att det är svårt att välja program på gymnasiet och vill veta mer om arbetsplatser och yrkesroller.
Samhället förändras snabbt. Men många tror fortfarande att industrin är en smutsig, tung och bullrig plats, trots att en stor del av dagens arbetsplatser snarare är skinande rena och högteknologiska. Bland nystartade företag inom IT- och spelbranschen finns yrken som inte existerade för några år sedan. Dessa branscher har också svårt att rekrytera. Jag är övertygad om att det hade sett betydligt bättre ut om fler ungdomar hade fått komma ut och få en aktuell bild av dagens arbetsplatser.
Politiker uttrycker ofta förståelse för de argument som talar för prao, men samtidigt skjuter de frågan ifrån sig och hänvisar till rektorer eller studievägledare.
I Malmö vill kommunalrådet Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) ha en jobbpakt med kommunens invånare, Aktuella frågor 9/9. Men inte ens av de skolor som drivs i kommunal regi vill hon kräva att de tar med eleverna ut i arbetslivet. Av näringslivet vill hon ha sommarjobb. Men ett enkelt första steg till ett sommarjobb är oftast prao.
Landets kommunpolitiker bör ta ansvar för att det finns prao. Som huvudmän är det kommunernas ansvar, och därmed de politikers som styr dem att slå fast skolornas riktlinjer och mål. Trots det har få kommuner fattat beslut om vilka ambitioner och regler de har för prao.
I flera kommuner fungerar praon trots allt bra. I till exempel Lomma och Vellinge ses det som en självklarhet att eleverna får en praktisk inblick i arbetslivet.
Flera skolor skyller på Arbetsmiljöverkets regler och hävdar att skolan inte kan garantera elevernas arbetsmiljö ute på arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket påpekar att det inte skett någon ändring när det gäller riskbedömningar.
Varför fungerar praon bra i vissa kommuner men inte i andra? De kommuner som prioriterat praon har hittat sätt att följa reglerna, alltså är det är fullt möjligt om viljan finns.
Att ordna relevanta praoplatser kräver tid och resurser. Men om prao prioriteras och inte ses som ett problem borde det gå att hitta de resurser som behövs. Alternativet riskerar att bli ett allt större utanförskap. Jag vill därför uppmana Skånes politiker att inte vältra över ansvaret på andra. Utveckla praon istället för att avveckla den. Det går – om man vill.

Rolf Elmér

Rolf Elmér är regionchef för Svenskt Näringsliv i Skåne.
Läs mer:"Svensk skola saknar tillräcklig kontakt med arbetslivet"
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen