Ekonomi

M vill höja skatter och sänka bidrag

Moderaterna föreslår en budget i balans redan nästa år. För att nå dit vill de bland annat ha höjd moms på mat, höjd fordonsskatt, lägre a-kassa och sjukpenning samt genomföra miljardbesparingar på migration.

Moderaternas ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson vid dagens pressträff.Bild: Anders Wiklund/TT
– Vi lånar inte till reformer. Den expansiva politiken i en högkonjunktur är inte hållbar. Blir det en lågkonjunktur så har vi inga muskler, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Ulf Kristersson.
Moderaternas stramare budgetförslag, jämfört med regeringens, innebär lägre bidrag, besparingar i flyktingmottagandet, en del skattehöjningar, bekämpande av skatte- och bidragsfusk, samt avveckling av "ineffektiv politik" till exempel regeringens traineejobb och byggsubventioner.
Flera förslag är kända sedan tidigare, men nytt är att M föreslår en höjning av den reducerade momsen från 12 till 13 procent. Det gäller bland annat restauranger, hotell och livsmedel. Fordonsskatten höjs liksom fastighetsskatten på obebyggd tomtmark.
I stället vill M sänka skatten på arbete. Det så kallade första jobbet-avdraget ska vässas ytterligare.
– Vi kommer att gå längre än tidigare när det gäller att sänka skatten för de lägsta inkomsterna, säger Ulf Kristersson.
Skatte- och bidragsfusk ska bekämpas hårdare. M vill ha höjda skattetillägg för dem som smiter från skatt och hårdare kontroll av reseavdrag skulle kunna ge en dryg miljard kronor till statskassan.
Förändringarna i ersättningssystemen är gamla förslag, som ett bidragstak i försörjningsstödet och tydligare avtrappning i a-kassa. Här säger M nej till regeringens höjning.
I sjukförsäkringen återinförs den bortre tidsgränsen och en karensdag till införs vid 15:e sjukdagen. Nytt är att M vill ha en avtrappning av sjukpenningen.
De stora besparingarna på migration ligger i nivå med dem regeringen också räknar med genom övergången till ett schablonersättningssystem till kommunerna. Här hamnar besparingen runt tio miljarder kronor från 2018.
Därtill vill M spara 500 miljoner kronor årligen på Migrationsverket. Lika mycket räknar man med att spara om medicinska åldersbedömningar görs direkt vid asylansökan.
Finansminister Magdalena Andersson (S) konstaterar att M på migrationsområdet "ansluter sig till regeringens politik", bortsett från besparingen på Migrationsverket.
– Det riskerar att förlänga handläggningstiderna och försvåra etableringen, säger Andersson.
Hon är också kritisk till att M vill slopa byggsubventioner och införa ett tak i försörjningsstödet.
– Vi kommer att gå längre än tidigare när det gäller att sänka skatten för de lägsta inkomsterna.
Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson Ulf Kristersson om partiets budgetmotion för 2017.

Fakta: Moderaternas förslag

Budget i balans redan 2017.
Höjd reducerad moms från 12 till 13 procent.
Höjd fordonsskatt – färre blir skattebefriade.
Höjd fastighetsskatt på obebyggd tomtmark.
Slopad gruppregistrering av moms, höjd referensränta.
Första jobbet-avdrag.
Nej till frysningen av brytpunkten för statlig skatt.
Bidragstak i försörjningsstödet – högst 75 procent av lägsta inkomst
Tydligare avtrappning i a-kassan, från 760 till 680. Nej till regeringens höjning.
Ingen garantipension för nyanlända.
Bara ett års föräldraförsäkring för personer utan arbetsinkomst.
En bortre tidsgräns i sjukförsäkringen.
Avtrappning av sjukpenningen – 70 procent efter 300 dagar.
Avskaffa automatisk förtidspension vid förlängd skolgång.
Slopa höjningen av sjuk- och aktivitetsersättningen.
Inget efterlevandestöd vid offentligt boende.
Medicinsk åldersbedömning vid ankomst.
Tak på timmar med offentligt biträde i första instans – max 8 timmar.
Avskaffa första instans i verkställighetsfrågor – direkt till domstol.
Höjda skattetillägg för personer som inte betalat skatt ordentligt.
Hårdare kontroll av reseavdrag.
Ett gemensamt utbetalningssystem av bidrag för alla myndigheter.
Sanktionsavgifter vid ringa bidragsbrott.
Källa: Moderaterna
Gå till toppen