Sverige

Afghaner kan skickas hem med tvång

EU vill skicka tillbaka ett stort antal afghanska migranter med utvisningsbeslut till hemlandet. Ett nytt samarbete med Afghanistan kan öppna för tvångsåtersändande med chartrade flyg.

Afghanistans president Ashraf Ghani. Arkivbild.Bild: Rahmat Gul/AP/TT
– Målet är att effektivt hantera utmaningarna i både EU och Afghanistan som har koppling till irreguljär migration, säger Maja Kocijancic, taleskvinna för EU-kommissionen.
Under 2015 sökte sig 213 000 migranter och asylsökande från Afghanistan till EU, varav de flesta hade Tyskland och Sverige som slutmål. Även om många får asyl i EU, så räknade EU-kommissionen i våras med att mer än 80 000 kan komma att återsändas. Hittills har dock Afghanistan tagit emot väldigt få som skickats tillbaka mot sin vilja.
EU hoppas nu att återsändandet av afghaner från EU-länderna ska kunna öka. Ett sätt är ökat användande av chartrade flyg. I dokumenten från förhandlingarna sägs att ett flyg ska kunna ta upp till 50 personer som utvisas med tvång. EU och Afghanistan ska undersöka möjligheterna att bygga en särskild terminal på Kabuls flygplats.
EU står för kostnaderna för återsändandet. Afghanistan åtar sig att inom vissa tidsramar utfärda resedokument för personer som bevisligen är afghanska medborgare. Det ska också genomföras informationskampanjer för att göra afghaner medvetna om riskerna med att försöka ta sig hela vägen till EU för att söka asyl.
Människorättsorganisationer är oroade för EU:s planer och för att EU ska hota med minskat bistånd om inte Afghanistan samarbetar.
– Jag förstår inte hur Afghanistan ska kunna ordna ett bra mottagande för de unga människor som återsänds, säger Svenska Afghanistankommitténs generalsekreterare Anna Karin Johansson.
– Man kan inte pressa fram något som inte är möjligt.
EU har haft som mål att få till överenskommelsen innan den stora biståndskonferensen som hålls i Bryssel 4-5 oktober. Där deltar bland annat FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och Afghanistans president Ashraf Ghani. I samband med konferensen hålls ett möte på hög tjänstemannanivå mellan EU och Afghanistan om återsändande.
Den svenska regeringen välkomnar överenskommelsen. Den är tänkt att vara ett stöd för EU-länder som sluter egna avtal med Afghanistan om återsändande. Regeringen förhandlar om ett sådant avtal och det uppges gå "bra".
Under förra året sökte 41 000 afghaner asyl i Sverige, många av dem ensamkommande unga. Enligt EU:s överenskommelse med Afghanistan ska inte minderåriga skickas tillbaka om det inte finns ett lämpligt mottagande, till exempel genom familjemedlemmar.

Fakta: Afghanska asylsökande

År 2015 kom 41 564 asylsökande från Afghanistan till Sverige
Av dem var 23 480 ensamkommande minderåriga
Av de 22 330 asylsökande som kommit hittills i år, är 2 417 från Afghanistan
Hittills i år har Migrationsverket avgjort 7 697 ärenden med asylsökande från Afghanistan
Av dem har 1 679 beviljats asyl och 1 853 fått avslag
Övriga ansökningar har avvisats, återtagits eller hänvisats till andra EU-länder
Källa: Migrationsverket
Gå till toppen