Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Svensk-dansk trafikplan: Bygg HH-tunnel så fort som möjligt

Bygg en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingør "så fort som möjligt". Det kravet enas 79 kommuner och tre regioner i Skåne och Danmark om i en trafikplan som antas av Greater Copenhagen inom kort."Jätteframgång att vi äntligen fått med oss danskarna", säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon.

Här mellan Helsingborg och Helsingör ska två tunnlar borras.Bild: Emil Langvad
Ända sedan Öresundsbron stod färdig har skånska politiker – inte minst i nordväst – drivit på för ännu en fast förbindelse över Sundet: Helsingborg och Helsingör.
Intresset på den danska sidan har varit ljumt.
Men nu kommer ett genombrott: I nästa vecka antar styrelsen för Greater Copenhagen en ny svensk-dansk trafikplan för regionen. I den slås fast att en HH-förbindelse har högsta prioritet.
Så här står det i planen: "I Greater Copenhagen råder enighet om att en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg ska byggas först och påbörjas så fort som möjligt".
Henrik Fritzon (S)Bild: Lars Brundin
Bakom planen står alltså samtliga 79 kommuner och tre regioner på ömse sidor om Sundet som ingår i samarbetet.
– Det är en mycket stor framgång att vi nu har fått med oss våra danska vänner på visionen om att knyta samman hela Skåne och Själland i en gemensam arbetsmarknadsregion, säger Henrik Fritzon (S).
Att danska och svenska kommuner och regioner är med på tåget betyder inte att det är klart för att starta tunnelborren. Först måste regeringarna i Stockholm och Köpenhamn ge grönt ljus.
Henrik Fritzon har haft flera möten med infrastrukturminister Anna Johansson (S) och den danske trafikministern Hans Christian Schmidt (Venstre). Och han tycker att intresset för en HH-förbindelse ökat både i Stockholm och Köpenhamn. En svensk-dansk arbetsgrupp har tillsatts för att utreda behovet. Och i Sverige har den så kallade Sverigeförhandlingen om framtidens infrastruktur fått i uppdrag att titta på en HH-förbindelse.
– Nu när vi är överens regionalt om att HH-förbindelsen ska byggas kan vi sätta mycket större kraft bakom kraven på våra regeringar, säger Henrik Fritzon.
Enligt trafikplanen kommer en HH-förbindelse att gynna hela den skånsk-själländska regionen. Störst nytta på den svenska sidan får naturligtvis kommunerna i nordväst. Restiden mellan Helsingborg och Köpenhamn kommer att halveras från 1,5 timme till 45 minuter. Det kommer att sätta fart på gränspendlingen och leda till tillväxt och jobb.
– Se vilken revolution Öresundsbron har inneburit. Trots att den bara funnits i sexton år går den inte att tänka bort. 17 000 personer gränspendlar dagligen. Tänk så hög arbetslöshet vi hade haft utan Bron, säger Fritzon.
Enligt beräkningar som gjorts inom Region Skånes utvecklingskontor kostar HH-förbindelsen 26 miljarder kronor. Det handlar om två borrade tunnlar. En för persontåg som går från centrala Helsingborg till centrala Helsingør. Och en för både godståg och motorväg som korsar Sundet lite söder om stadskärnorna.
Hur bygget ska finansieras framgår inte av Greater Copenhagens trafikplan. Men Region Skåne ser helst en liknande lösning som användts för Öresundsbron: Öresundskonsortiet (som ägs av svenska och danska staten) tar upp lån och ansvarar för driften även av HH-förbindelsen.
ÖresundsbronBild: Lars Brundin
Öresundsbron har under de sexton år den funnits varit mycket lönsam; lånen betalas av snabbare än planerat.
– Jag är övertygad om att även HH-förbindelsen blir kommersiellt lönsam, säger Henrik Fritzon.
I trafikplanen ställer sig Greater Copenhagen även bakom bygget av "Öresundsmetron", en ny tågtunnel mellan Malmö och Köpenhamn strax norr om Saltholm.
Den hänger samman med utbyggnaden av Köpenhamns metro, men har enligt planen inte lika hög prioritet som HH-förbindelsen.
De 79 kommunerna och tre regioner ställer sig också bakom höghastighetståg från Malmö-Köpenhamn till både Stockholm och Hamburg.

GRAFIK: Nya förbindelser över Sundet (klicka på bilden för att se hela kartan)

Gå till toppen