Sverige

Tusentals afghaner skickas ut ur Sverige efter nytt avtal

Regeringen har ingått ett avtal med Afghanistan som innebär att tusentals afghaner kommer att skickas tillbaka till sitt hemland. ”En stor framgång för Sverige”, säger migrationsminister Morgan Johansson.

Morgan Johansson utvisningsavtalet som en stor framgång.Bild: Patrick Persson
Regeringen har länge bearbetat Afghanistan för att få landets regering att skriva på ett bindande avtal om att ta emot egna medborgare som sökt asyl men fått avslag i Sverige.
I samband med FN:s stora flyktingkonferens i New York nyligen satte utrikesminister Margot Wallström press på sin afghanske kollega i ett enskilt möte.
I veckan har Morgan Johanssons statssekreterare slutfört förhandlingarna i Kabul och på onsdagen skrevs avtalet på i Bryssel.
– Det innebär att takten i återvändandet kommer att kunna öka, säger Johansson till TT.
Enligt Migrationsverkets statistik har i år runt hälften av alla afghaner som begärt asyl fått uppehållstillstånd i Sverige. Men myndigheterna har haft svårt att verkställa avvisningarna av de afghaner som fått avslag.
Ofta har det berott på tillfälligheter och vilka afghanska myndighetspersoner som funnits på plats i Kabul om en avvisning kunnat genomföras. Hittills i år har det bara gått med omkring 700 personer. Det har framförallt handlat om frivilliga återvändande.
Nu har Afghanistans regering lovat att ta emot alla sina medborgare, även de som skickas ut ur Sverige med tvång.
Just nu finns det 36 000 afghaner som väntar på beslut i det svenska asylsystemet. Om hälften av dem får avslag betyder det nya avtalet att 18 000 verkställigheter kommer att kunna genomföras.
Enligt Morgan Johansson har Sverige inte använt löften om ökat bistånd för att få med den afghanska regeringen på avtalet. Däremot kommer afghanerna, som andra avvisade, att kunna få med sig ett återetableringsstöd. Det uppgår till 30 000 kronor för en person och upp till 70 000 kronor för en familj.
Även Finland och Tyskland har ingått avtal om återsändande med Afghanistan. De nationella avtalen bygger på ett ramavtal som EU nyligen ingick med regeringen i Kabul. Enligt det får ensamkommande minderåriga bara återsändas om det finns ett ordnat mottagande i hemlandet.
Under 2015 sökte sig 213 000 migranter och asylsökande från Afghanistan till EU, varav de flesta hade Tyskland och Sverige som slutmål. 41 000 begärde asyl i Sverige.
Enligt Morgan Johansson har den svenska regeringen nu två fokus i sin migrationspolitik: Dels att integrera de asylsökande som fått ja, dels att så effektivt som möjligt se till att de som fått nej förpassas ut ur landet. Polisen har fått i uppdrag att trappa upp sin jakt på papperslösa som valt att gå under jorden istället för att lämna Sverige.
Gå till toppen