Skåne

Klart om regionskatten - inget stöd från SD

Skåne kommer även 2017 att ha landets lägsta landstingsskatt, 10:69 kronor. I regionstyrelsen röstade SD med alliansen för oförändrad skatt, och det förslaget har därmed majoritet.

Däremot kommer SD att lägga ner sina röster när regionfullmäktige 24-25 oktober ska rösta om nästa års budget. Därmed kommer det rödgröna styrets "plan B-budget", utan en skattehöjning, att gälla under 2017.
S och MP hade i sitt budgetförslag en skattehöjning på 30 öre nästa år, vilket skulle ge 800 miljoner till sjukvården. I "B-budgeten" försvinner alla extrasatsningar utom det stora e-hälsoprogrammet för 200 miljoner kronor, och 12,5 miljoner till primärvården.
– Utfallet var ju ingen överraskning, men jag beklagar det, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S).
– Vi tyckte ändå det var angeläget att lägga ett förslag om skattehöjning eftersom skånsk sjukvård behöver byggas ut. Det blir en stramare budget nu, men den ger fortfarande 1,2 miljarder till sjukvården.
Sverigedemokraterna höll alla på halster fram till torsdagens regionstyrelsemöte. Avgörande var att patimedlemmarna inte vill ha en skattehöjning, förklarade gruppledaren Patrik Jönsson.
–Dessutom fick vi loss mycket pengar genom omfördelning. Det är ingen idé att bara pumpa in pengar i sjukvården, sade han på partiets presskonferens.
Patrik Jönsson, gruppledare för SD.Bild: Peter Frennesson
– När det gäller omröstningen om budget så är vi ingens nickedocka. Vägrar man tala med oss så får inget parti automatisk stöd av oss, fortsatte Patrik Jönsson.
Den "omfördelning" som SD talar om är mycket kraftiga besparingar på administration, politikerarvoden, kultur och regional utveckling. I partiets budgetförslag, med titeln "Fler skalpeller, färre pennor" minskas anslagen till de områdena med sammanlagt över 300 miljoner kronor.
Det är nästan dubbelt så mycket som i det borgerliga budgetförslaget.
– Hellre fler operationer än subventioner till operabiljetter, sade Patrik Jönsson och vid partiets presentation framgick att SD gärna ser lägre politikerarvoden och färre politiska sekreterare och miljöstrateger inom Region Skåne.
Sverigedemokraterna är djupt kritiska till alliansens förslag att privatisera ytterligare ett skånskt sjukhus och utöka Hälsovalet till bland annat barnsjukvård.
– Vårt huvudfokus är att få fler vårdplatser inom den skånska vården, det är den bristen som söndrar arbetet på tunga avdelningar som intensiven, akuten, förlossning. Det var alliansen som fullständigt förstörde vården under sin tid vid makten. Det får vi och S försöka reda upp sade Patrik Jönsson.
Vänsterpartiet har ingen plats i regionstyrelsen, och har i sitt budgetförslag en skattehöjning på 80 öre. Gruppledaren Sara Svensson vill bland annat anställa mer vårdpersonal, öppna fler vårdplatser, sätta en minimilön på 23 500 kronor och testa kortare arbetsvecka på sex avdelningar i Skåne.
Hon kallade alliansens löften om att satsa mer på primärvård och vårdköer utan skattehöjning för "ett luftslott".
– Det man önskar av S och MP är att de driver på för en mer proggressiv statlig beskattning, som kunde minska behovet av lokala skattehöjningar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har redan varnat för stora kommande behov, säger hon.
Gå till toppen