Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Galten-planerna går vidare

Marken i kvarteret Galten anvisas till Norcap. Så ser förslaget från tekniska förvaltningen ut. Tanken är att det centrala kvarteret ska bebyggas med höga hus, med handel i bottenplan och bostäder ovanför.

Så här såg planerna för Galten ut när de presenterades 2014. Husen längst ned i bild är Mårtenstorgets södra sida.Bild: Plan- och byggnadskonst i Lund
Kvarteret Galten, beläget söder om Mårtenstorget, är en rest från de aldrig genomförda planerna på Genombrottet, en motorväg rakt genom stan. Idag finns bland annat hållplatser för regionbussarna här.
Lundapolitikerna har bråkat i decennier om hur området ska utvecklas. Men bolaget Norcap, som kontrollerar två fastigheter i kvarteret och samarbetar med Skanska, har en plan för området.
Tanken är att bygga höga hus, med handel i bottenplan och bostäder ovanför. Inne i kvarteret ska det löpa små gränder. Under mark planeras ett garage, vilket gör att man kan stänga parkeringsplatsen på Mårtenstorget. Bussarna ska också kunna vara kvar i kvarteret, med bussterminalen placerad under husen.
Men för att Norcaps och Skanskas planer ska kunna bli verklighet måste de köpa den kommunala marken i kvarteret.
Tekniska nämnden har tidigare reserverat marken för Norcap. Nu tas nästa steg: en markanvisning. Det innebär att kommunen och Norcap skriver under ett avtal där Norcap under fem år får ensamrätt på att förhandla med kommunen om att köpa marken. Man slår också fast hur priset för den kommunala marken ska beräknas och att 30-50 procent av bostäderna som uppförs ska vara hyresrätter.
Efter att markanvisningen undertecknats ska kommunen ta fram en detaljplan. Ambitionen är att det ska ta maximalt tre år. När detaljplanen vunnit laga kraft ska bygget starta inom 18 månader.
Markanvisningen ska behandlas i tekniska nämnden i nästa vecka. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut om att godkänna den.
Gå till toppen