Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Män väljer bort kvinnligt dominerade utbildningar

Kvinnor väljer i allt högre grad traditionellt manliga utbildningar. Men männen blir inte fler på de traditionellt kvinnliga utbildningarna.

Runt femton studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet har slagit sig ner vid de runda borden i klassrummet.
– Välkomna. Det är jag som ska leda det här examinationsseminariet, säger adjunkten Angelika Fex.
Studenterna har gjort grupparbete om lidandets betydelse. På väggarna har de satt upp egentillverkade posters som behandlar ämnet.
– Gå runt och titta på varandras posters. Skriv gärna en motivering till vilken ni tycker är den bästa, säger Angelika Fex.
Samtliga av dagens seminariedeltagare är kvinnor, men totalt i deras årskull finns tio män bland de cirka 60 sjuksköterskestudenterna. Bland dem som tar examen till jul är 20 procent killar. Det är en större andel än på många år.
– Länge har det varit tio-femton procent manliga studenter, men om den här ökningen är slumpen eller en trend är svårt att säga, säger Angelika Fex.
Totalt är 16 procent av Sveriges sjuksköterskestudenter män. Det är precis samma andel som det var för åtta år sedan, när dåvarande Högskoleverket gjorde den förra översynen av jämställdhet i högskolan.
– Det är historisk att vi kvinnor ses som bättre på omvårdnad och att vi är mer kärleksfulla, säger säger en av studenterna, Louise Öhrström.
Hedda Wall och Louise Öhrström går termin fem på sjuksköterskeprogrammet på Lunds universitet. I deras årskull är det cirka tio män av de totalt sextio studenterna.Bild: Lars Brundin
Inte mycket har hänt de senaste tio åren när det gäller hur män och kvinnor väljer utbildning. Bara några få av högskolans yrkeprogram har en jämn könsfördelning på studenterna. Men medan andelen kvinnor har ökat på utbildningarna till civilingenjör och högskoleingenjör, så är andelen män oförändrat låg på lärar- och sjuksköterskeutbildningarna.
– Jag tror inte att killar vill ha de här jobben, lågavlönade och med dåliga tider. Vi har väl alltid haft det, säger Hedda Wall.
Där hon jobbade i somras var det inte en enda man varken bland läkarna eller sjuksköterskorna. Det var det däremot där kurskompisen Frida Anderberg jobbade. Då var det en del patienter som speciellt frågade efter män vid vissa tillfällen.
– Särskilt äldre manliga patienter har lättare att anförtro sig till den manliga personalen. Jag tror att det skulle vara till fördel för yrket med mer män, säger hon.
Ojämn fördelning inom utbildningarna ger ojämn fördelning på arbetsmarknaden. Bara en tredjedel av alla yrken som kräver högskoleutbildning har en jämn könsfördelning, och antalet yrken med könsbalans väntas bli ännu färre i framtiden.
Fler manliga sjuksköterskor skulle höja lönerna i yrket, tror Angelika Fex, adjunkt på sjuksköterskeprogrammet vid Lunds universitet.Bild: Lars Brundin
Också inom sjuksköterskeyrket är könsuppdelningen tydlig. Männen är fler i de mer tekniktunga jobben, som röntgen och ambulans. Angelika Fex tror att fler män i yrket skulle kunna höja lönerna, och önskar fler män på utbildningen för att bättre spegla hur samhället i stort det ut.
– Det påverkar också stämningen i gruppen med heterogen sammansättning. Om du är den enda mannen kan det vara kännbart, säger hon.
Lena-Karin Erlandsson är prefekt på institutionen för hälsovetenskaper, där sjuksköterskeutbildningen ingår. Här dominerar kvinnorna, även på professorsnivå.
– Vi är angelägna om att fler män ska undervisa och forska, jag tror att det skulle gagna utbildningen. Men det är inget självändamål att rekrytera fler manliga professorer, säger hon.
Den skeva fördelningen mellan könen är bara ett av flera sätt där institutionen är för homogen i förhållande till hur samhället ser ut, anser Lena-Karin Erlandsson.
– Det finns ett jättestort värde i att blanda, inte bara kön utan också etnicitet och kulturella bakgrunder. Vi har lång väg att gå där, tyvärr, säger hon.
Eftersom fler kvinnor än män läser på högskolan, så väntas andelen kvinnor öka på flera utbildningar. Några exempel på utbildningar där könsfördelningen är jämn idag men väntas bli kvinnodominerad i framtiden, är jurister, samhällsvetare, arkitekter, agronomer och tandläkare. Bland utbildningar där männen är i majoritet idag, väntas kvinnorna vara i majoritet om tjugo år: präster, läkare och naturvetare.
Gå till toppen