Lund

Vi är Lund, vi måste försöka hålla lite höjd

Risken är att vi begränsar en extremt komplicerad fråga till en slantsingling.

Andreas Ekström HD-SydsvenskanBild: Ingemar D Kristiansen
Det finns få saker som gör mig så villrådig som kommunalskatten.
Okej, där somnade ni nästan om, mitt i söndagsfrukosten. Jag klandrar er inte, men försök hänga med lite nu, möjligen är den här frågan viktig på riktigt.
Ni som följer nyhetsflödet noga har förmodligen sett samma sak som jag. Just nu pågår politisk positionering för att hantera Lunds stora tillväxt och utökade servicebehov. Det hörs i fullmäktigedebatten, det syns på insändarsidan.
Samtidigt kommer raka nyheter av det mindre slaget: Folkparksprojektet blir kanske för dyrt. Högevallsbadet kanske måste hålla stängt i mellandagarna.
Inget som orsakar revolution precis, inget som slår mot kärnverksamheterna. Men tidiga tecken på att balansen mellan intäkt och utgift inte riktigt är så bra som den borde i Lund.
Så vad ska vi göra åt det?
Få frågor är lika renodlat ideologiska: de borgerliga sparar och skär ner utan minsta hänsyn till vad som går förlorat, vänsterfolket höjer skatten som om alla pengar egentligen var deras.
Det är naturligtvis lite förenklat, men ni vet hur det känns.
Jag skulle egentligen vilja hämta stöd i ekonomivetenskapen för att göra en egen bedömning. Men ekonomivetenskapen har förklaringsproblem. Den kan inte entydigt visa att sänkta skatter ger högre köpkraft och därmed totalt sett större skatteintäkter, för att använda en vanlig politisk argumentation. Inte motsatsen heller.
Och jag skulle verkligen önska att ekonomivetenskapen kunde det. Att hårda fakta kunde avideologisera skattefrågan en smula. Nog måste det väl finnas ett slags logisk mittpunkt, där effekten av skatteuttaget blir maximalt, samtidigt som den medborgerliga acceptansen för detta uttag är hög, och en majoritet av folket är på det hela taget nöjda med den service som man får för den pengen?
Det där är förmodligen rent önsketänkande. Kanske en vilja att göra värderingsfrågor mätbara. Jag vet inte. Och det är väl inte hela världen, att jag inte vet det. Jag är bara orolig över att våra 65 folkvalda inte vet det heller.
Valet 2018 riskerar att bli en folkomröstning om höjda eller sänkta skatter. Det är att begränsa en extremt komplicerad fråga till en slantsingling.
Hur undviker vi det?
Jag ser till att börja med fram emot att lyssna på några ärliga och hederliga, sakligt välunderbyggda och ideologiskt nedbantade debatter om det här.
Vi är ju Lund. Det är Lund landet frågar. Vi måste försöka hålla lite höjd.
***
Appendix. Och just det: det finns en teori, förstås, som ska beskriva det "ideala" skatteuttaget. Arthur Laffer skapade den, den kallas "Lafferkurvan", och... politiker verkar vara måttligt imponerade av den.
Gå till toppen