Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ideons fastighetsägare betalar för spårvägen

Utbyggnaden av Ideon ska ge klirr i kommunkassan – och pengar till spårvägen. De tre stora fastighetsägarna på Ideonområdet har gått med på att betala Lunds kommun för varje kvadratmeter som de får bygglov för. Överenskommelsen kan ge kommunen över 80 miljoner kronor.

Visionsbild av hur spårvägen kan se ut på Sölvegatan.Bild: Metro arkitekter och Lunds kommun
I en alldeles färsk överenskommelse mellan å ena sidan Wihlborgs, Castellum och Medicon Village och å andra sidan Lunds kommun lovar de tre fastighetsägarna att betala 300 kronor för varje kvadratmeter användbar inomhusyta som de får bygglov till i framtiden. Överenskommelsen gäller tills vidare och berör all ny bebyggelse inom 500 meter från spårvägshållplatsen på Ideon.
I gengäld lovar Lunds kommun att i sitt planarbete prioritera projekt i Ideonområdet, som ska förtätas ordentligt.
– Det är fantastiskt att vi har lyckats landa i en sådan här överenskommelse, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren (S).
Han betonar att överenskommelsen är frivillig och att den inte har varit nödvändig för att förverkliga spårvägen.
– Det är inte ett villkor för att spårvägen ska komma, utan ett sätt för oss att tillsammans stärka Ideonområdet. Det visar också hur viktigt fastighetsägarna tycker att det är med spårvägen.
Ideon kan också under processen komma att delvis byta karaktär – och inte bara vara ett område med arbetsplatser.
– Vi kommer att kunna tillföra nya kontorsytor, men även bostäder och annan service. Då blir det en stadsdel som lever en större del av dygnet. Och det kommer att stärka Ideon som innovationsmiljö ännu mer. Det blir en ännu attraktivare miljö, säger Anders Almgren.
Sammanlagt skulle överenskommelsen kunna ge över 80 miljoner kronor till kommunen, om de utbyggnadsambitioner som finns i ramprogrammet för området genomförs.
– Det finns väldigt stora förtätningsmöjligheter på Ideonområdet, säger Anders Almgren.
– Dagens trafiklösningar klarar inte en sådan utbyggnad utan ett stort trafikkaos. Det innebär att spärvägssatsningen också är lösningen som direkt möjliggör en utbyggnad.
I framtiden kan det enligt Anders Almgren bli aktuellt med liknande överenskommelser med andra fastighetsägare längs spårvägssträckan.
– Det har börjat lite sonderande samtal även med andra. Det finns andra fastighetsägare som också har visat intresse.
Överenskommelsen ska godkännas av Lunds kommunstyrelse. Det förväntas ske på mötet den 2 november.

Kommentarer från fastighetsägarna

Erik Jagesten, fastighetschef på Medicon Village:
"Vi har ett bra samarbete med kommunen på flera områden, och vi står nu inför nybyggnationer och expansion på Medicon Village. En bred samverkan för att skapa nya mötesplatser och bra kommunikationer är angeläget."
Anders Jarl, vd för Wihlborgs fastigheter:
"Som stor aktör i Lund är det naturligt för oss att på olika sätt bidra till stadens utveckling. Spårvägen är viktig för staden som helhet och för Ideon i synnerhet. Med en spårväg blir transporterna snabbare och smidigare, vilket gör det ännu mer attraktivt för företag att etablera sig på Ideon. Kommunikationer är idag en av nyckelfaktorerna för företag som letar lokaler."
Ola Orsmark, vd region Öresund i Castellum:
"Lund är en viktig delmarknad för oss, där vi vill vara med och utveckla staden. En spårväg gör det möjligt att förtäta på Ideon och det blir enklare för såväl befintliga som nya kunder att ta sig till och från sina arbetsplatser. Samarbete och kommunikation ökar attraktiviteten för området."
Gå till toppen