Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Kommunen vill bygga nya skolor på Malmös värsta gifttomter

Byggymnasiet stängdes efter giftlarm. Nu vill kommunen bygga en grundskola och två förskolor bredvid.

I kvarteret Brännaren, en av Malmös värsta gifttomter, vill kommunen bygga en grundskola och två förskolor.Bild: Peter Frennesson
Hösten 2013 stoppades all verksamhet i Norra Sorgenfris byggymnasium sedan anställda och elever blivit sjuka av mögel i väggarna och gamla industrigifter i marken.
Här, mitt emot byggskolan, vill Malmös politiker nu snabbt bygga två förskolor för 180 barn och en stor grundskola för 550 elever.
Ett första beslut tas på torsdag i kommunfullmäktige.
I somras ansågs gymnasieskolans lokaler i Norra Sorgenfri så säkra att elever och lärare kunde återvända – nu i form av Startskolan för invandrare och Jensens grundskola.
Men det finns giftproblem kvar, särskilt utomhus. Miljöförvaltningen har därför ersatt det tidigare nyttjandeförbudet med ett föreläggande om försiktighetsmått:
• Särskilda mätningar av inomhusklimatet måste genomföras.
• Vid grävjobb måste extra försiktighet iakttas.
• Inget uttag av dricksvatten eller odling av ätliga växter får ske på fastigheten.
Det är främst kemikalier efter GA Wangels gamla tvättanstalt som oroar. Det handlar om klorerade kolväten, som kan ge nervskador, fosterskador och vara cancerframkallande.
Otaliga provtagningar har kartlagt problemen i detalj kring byggymnasiet i kvarteret Grytan. De visar samstämmigt att de högsta gifthalterna finns i den västra delen av kvarteret och in i grannkvarteret Brännaren. Med tanke på hur områdets grundvatten strömmar ”kan det inte uteslutas att det har skett en spridning i västlig riktning”, har företaget Cowis miljökonsulter varnat.
Senare markprover på den planerade förskoletomten visar att det, utöver kolväten från kemtvätten, kan finnas hälsorisker från förhöjda halter av bly.
Det hindrar inte Malmös beslutsfattare. I skrivelsen till kommunfullmäktige heter det att "med tanke på kvarterets långa historia som industrikvarter får analyssvaren anses vara bättre än förväntat".
För att få fart på utbyggnaden tänker politikerna köpa en rad tomter från privata ägare. Inköpen plus sanering och nya gator har beräknats till 133 miljoner kronor. Till detta kommer sedan 40 miljoner för två förskolor, 150 miljoner för en grundskola och obestämda kostnader för ombyggnad av Industrigatan.
Det som sägs om riskerna är att detaljplanen kan bli överklagad, att den tänkta exploateringen inte blir av, att konjunkturen kan göra allt dyrare och att hittills okända markföroreningar uppdagas.
Beslutet om förskolorna kommer från politikerna i förskolenämnden.
– Som facknämnd talar vi om vilka behov vi har och i vilka områden. Sen plockar fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret fram var de ska ligga, säger Rose-Marie Carlsson (S) ordförande i förskolenämnden.
Ska man bygga förskolor på förorenad industrimark?
– Det kan jag inte säga något om, jag har inte den kompetensen. Det är stadsbyggnadsnämnden som beviljar bygglov och miljönämnden som ser till miljön. Jag utgår från att de som ska säkerställa att marken är tillräckligt ren gör vad de ska göra, säger Rose-Marie Carlsson.
En annan som duckar för giftfrågan är kommunens miljödirektör Kerstin Åkerwall.
– Jag utgår från att man kommer att sanera marken enligt reglerna, säger hon.
Är det inte extra känsligt när det gäller förskolebarn?
– Vi ställer naturligtvis krav på att marken ska vara sanerad om den ska användas till förskolor. Hela kvarteret behöver saneras oavsett vad det ska användas till, säger Kerstin Åkerwall.
Läs mer: Giftskolan på Norra Sorgenfri
Enligt miljölagen ska man vid val av plats för en verksamhet välja en plats som ger minst olägenhet för miljön och människors hälsa.
Klorerade lösningsmedel (kolväten) har använts för kemtvätt, avfettning, lös­ningsmedel, med mera. Äm­nena är giftiga och de flesta anses vara cancerframkallan­de. Medlen är tyngre än vatten och tränger snabbt djupt ner i marken. De förångas också lätt och kan därför tränga in i byggnader. Enda säkra sätt att undvika giftångor inomhus är radontäta byggnader.
Genom att kommentera på Sydsvenskan.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på Sydsvenskan.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på Sydsvenskan.se och Sydsvenskan papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen