Aktuella frågor

Debattinlägg: "Vindrickande smyger sig in som en del av en eftertraktansvärd livsstil."

Liberaliseringen av alkoholpolitiken i Norden sker utan en informerad, öppen och offentlig debatt om konsekvenserna av uppluckringen. Det skriver Nina Rehn-Mendoza, verksamhetsledare och ställföreträdande direktör vid Nordens välfärdscenter, som lyder under Nordiska ministerrådet.

Alkoholpolitiken har blivit en icke-fråga, skriver Nina Rehn-Mendoza.Bild: LEIF R JANSSON / TT
Under många år har den svenska alkoholpolitiken blivit allt liberalare. Regler för spritservering har luckrats upp, det är lätt att handla via internet och vinreklamen flödar. Liberaliseringen sker utan debatt. Politikerna tycks överlåta åt alkoholindustrin och -lobbyn att driva utvecklingen samtidigt som den alkoholpolitiska forskningen försvagas.
Vinklubbar, e-handel med alkohol, förföriska bilder på vinflaskor, kändisar som lanserar egna viner, tidningar som håller sig med vinskribenter och till och med livsmedelsbutiker som serverar ett glas medan du gör dina matinköp. Vindrickande smyger sig in som en del av en eftertraktansvärd livsstil samtidigt som alkoholpolitiken har blivit en icke-fråga.
I Finland förbereder regeringen ett lagförslag med utökade öppettider i det statliga monopolet Alko och möjlighet att sälja starköl och alkoläsk i vanliga butiker. I Island finns en opinion för alkoholmonopolets avskaffande och riksdagen har diskuterat monopolets vara eller icke-vara. Det sker samtidigt som 70 procent av den isländska befolkningen motsätter sig en avveckling av monopolet. I Danmark betraktas alkoholkonsumtion mer som en privatsak än i övriga Norden. I Norge är stödet för alkoholrestriktivitet starkt. Ändå sker det också här en liberalisering.
Liberaliseringen av alkoholpolitiken i Norden sker utan en informerad, öppen och offentlig debatt om konsekvenserna av uppluckringen. Förespråkarna för liberalisering behöver inte lägga korten på bordet och deklarera sina bevekelsegrunder. De slipper ställa sina argument om valfrihet och företagsrättigheter mot argument som grundar sig på skydd av välfärd och folkhälsa.
Alkohol orsakar omfattande skador och kostnader. I Sverige missbrukar 128 000 personer alkohol, 2 000 dör årligen i alkoholrelaterade skador och kostnaderna uppgår till flera tiotals miljarder kronor. Därutöver drabbas tredje part: barn och andra anhöriga, foster, trafikoffer och kolleger.
Alkoholpolitiken i de nordiska länderna har länge byggt på stabila forskningsresultat. Möjligheten att begränsa alkoholbruket vilar på tre pelare: begränsad tillgång till alkohol, låg synlighet samt pris- och skatteregleringar.
Nordiska forskare har hittills spelat en väsentlig roll i frågor som rör alkoholpolitiken i regionen. Men nu prioriteras inte forskningsprojekt kring alkoholpolitik i Sverige, och i Finland har alkoholforskartjänster dragits in. Trots att en informerad offentlig debatt är omöjlig utan ordentligt faktaunderlag har namnkunniga äldre alkoholforskare pensionerats utan att ersättas av yngre kolleger.
I Island lades alkoholstatistiken ner under landets krisår trots att det borde ha varit tvärtom: att noggrant följa med i vad som händer med alkoholkonsumtionen under sådana förhållanden är viktigt. Idag är forskningsresurserna obefintliga.
I Finland och i Norge har tidigare självständiga alkohol- och drogforskningsenheter integrerats i folkhälsoinstitut. I Finland har integrationen i flera år följts av personalinskränkningar. I Danmark är forskningsresurserna på alkohol- och drogområdet relativt stabila, men den alkoholpolitiska forskningen handlar inte omregler för vem som ska få sälja alkohol.
När självständiga forskningsenheter slås samman och när resurserna stryps är det förändringar som med all sannolikhet leder till långtgående konsekvenser för innehållet i forskningen. Alkoholpolitisk forskning kräver offentlig finansiering.
Utan forskning av hög kvalitet finns det inte tillräckligt bra underlag för politiker att fatta välinformerade beslut. Ett exempel är en finsk studie som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Drugs, education, prevention and policy. Den visar att ålderskontroll i samband med alkoholköp genomförs vid 92 procent av tillfällena vid det statliga monopolet jämfört med 49 procent i livsmedelsbutiker och andra näringar som säljer öl. Det är fakta av denna typ som är väsentliga när politiker fattar alkoholpolitiska beslut.
Nordens välfärdscenter uppmanar politiker i Norden att främja och aktivt delta i en alkoholpolitisk debatt. Det är också av stor vikt att de nordiska regeringarna finansierar alkoholpolitisk forskning som ger beslutsfattare bra underlag.

Nina Rehn-Mendoza

Nina Rehn-Mendoza är verksamhetsledare och ställföreträdande direktör vid Nordens välfärdscenter, en institution inom Nordiska ministerrådet.
Läs mer:Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Genom att kommentera på Sydsvenskan.se godkänner du våra regler

Regler för kommentarer

Välkommen att kommentera artiklar på Sydsvenskan.se!

Tänk på att:

 • Visa respekt för de personer eller företeelser som nämns i artiklarna.
 • Visa respekt för övriga debattörer.
 • Håll er till saken.
 • Spamma inte.
 • Inte skriva för långt. Över 500 tecken är det.
 • Dina kommentarer kan komma att användas på andra ställen på Sydsvenskan.se och Sydsvenskan papperstidning.

Det här är inte ok:

 • Kommentarer om etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, politisk eller religiös tillhörighet om de saknar relevans i sammanhanget.
 • Rasistiska, homofobiska eller sexistiska yttranden eller budskap och sådana som hetsar mot eller uttrycker hat mot troende.
 • Kommersiella budskap eller marknadsföring, erbjudanden om pengar eller gåvor.
 • Upphovsrättsligt skyddat material som du själv inte har skapat eller har rättigheterna till.
 • Uppmaningar till brott eller agerande som strider mot svensk lag.
 • Hot, trakasserier och skvaller.
 • Att du utger dig för att vara någon annan existerande person.

Redaktionen följer debatten på sajten och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg. Användare som inte respekterar debattreglerna stängs av från möjligheten att kommentera artiklar.

Gå till toppen