Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Allt fler av Malmös hemlösa är barn

Hemlöshet har vuxit till ett av Malmös största problem och allt oftare är det barn som drabbas. På ett år har antalet hemlösa barn i Malmö ökat från 675 till 887.

Antalet Malmöbor som har så svårt att hitta en bostad att de söker hjälp hos socialtjänsten har ökat i alarmerande takt under senare år.
Bild: Sven-Erik Svensson
Kommunens kostnader för boendeinsatser för hemlösa väntas dra iväg till 386 miljoner kronor i år – 181 miljoner över budget.
Enligt kommunens årliga kartläggning som presenterades på torsdagen har hemlösheten nått nya rekordnivåer. Enligt mätningen, som är en ögonblicksbild från 3 oktober, är 1 740 vuxna och 887 barn hemlösa. Det kan jämföras med förra årets 1 333 vuxna och 675 barn.
– Det är allvarligt eftersom bostaden är grunden för ens liv. Och det är naturligtvis en särskilt påfrestande situation för barnen, säger kommunalrådet Carina Nilsson (S).
I sin kartläggning definierar kommunen hemlöshet som att helt sakna en lösning för sitt boende. De som räknas i kartläggningen är personer som söker hjälp på socialkontoren. Fattiga människor från Östeuropa som försörjer sig genom att tigga pengar ingår inte i kartläggningen eftersom de sällan söker hjälp hos socialtjänsten.
Den stora och växande gruppen hemlösa har inga sociala problem utan enbart för svag ekonomi för att klara de hårdnande kraven på bostadsmarknaden. De allra flesta i kartläggningen behöver inget annat än en vanlig bostad – inga sociala insatser.
– Hade det funnits bostäder hade det löst sig för nittio procent, säger Carina Nilsson.
Men samtidigt som Malmö vuxit kraftigt har produktionen av nya bostäder länge släpat efter. Under 2016 väntas befolkningen öka med 5 500 samtidigt som 1 400 nya bostäder beräknas bli färdiga. Och i spåren av bostadsbristen har många fastighetsägare höjt sina krav för hyreskontrakt.
Enligt Carina Nilsson finns det fastighetsägare som varken accepterar försörjningsstöd, barnbidrag eller bostadsbidrag som inkomst när de avgör vem som kan få ett hyreskontrakt.
– Det utestänger väldigt många människor från att få en bostad även om det hade funnits lägenheter, säger hon.
De flesta hemlösa är ensamstående utan barn, men en stor andel, 34, procent, har barn. De är prioriterade av socialtjänsten. Men bristen på bostäder gör att barnfamiljer akutplaceras på hotell och vandrarhem, vilket driver upp kostnaderna.
En växande grupp hemlösa är personer som kommit till Malmö som asylsökande med stöd av den så kallade ebolagen som ger asylsökande rätt att välja boendekommun om de ordnar en egen bostad. Oftast handlar det om trånga, osäkra och tillfälliga boendelösningar.
Carina Nilsson ger sin bild av problematiken:
– Många öppnar sin dörr för en landsman som kommer hit som ebo. Sedan kanske det inte fungerar för att bostaden är för trång. Eller så får de permanent uppehållstillstånd och får rätt att ta hit sin familj och då fungerar inte bostaden. Så en vacker dag står familjen med sina resväskor på socialkontoret.
Malmös S-MP-styre driver tillsammans med stadens Moderater kravet mot regeringen att förändra ebo-lagen. Malmöpolitikerna vill att staten genom Migrationsverket tar ansvaret när det boende som asylsökande ordnar på egen hand inte visar sig fungera.
Gå till toppen